งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Vitami n B6 น. ส. นูรวิลฎาณ รอ เซะ รหัสนิสิต 5410101570.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Vitami n B6 น. ส. นูรวิลฎาณ รอ เซะ รหัสนิสิต 5410101570."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Vitami n B6 น. ส. นูรวิลฎาณ รอ เซะ รหัสนิสิต 5410101570

2 วิตามินบี 6 คือ … วิตามินบี เป็นวิตามินละลายในน้ำ และไม่ สะสมภายในร่างกายวิตามินบี 6 มี 3 รูป

3 วิตามินบี 6 คือ … Dr. Alfred Marrill กล่าวว่า วิตามินบี 6 ควบคุมและตอบสนองการทำงานของ enzyme ภายในร่างกายที่ส่งไปยังตับ ภายในร่างกายจะใช้งานวิตามินบี 6 เพียง 40-60% หากภายในร่างกายมีวิตามินบี 6 มากกว่า 50-70% จะถูกขับออกทาง ปัสสาวะ

4 การสะสมของวิตามินบี 6 วิตามินบี 6 เป็นวิตามินที่ละลายได้ใน น้ำ จึงไม่ก็บสะสมในร่างกายไว้ หาก บริโภคมากกว่าที่ร่างกายต้องการ จะถูกขับ ออกจากร่างกายในรูปของยูเรีย เมื่อ 20 ปีก่อน Krebs และ Fischer พบว่าวิตามินบี 6 จะถูกสะสมไว้ใน กล้ามเนื้อ จากการทดลองกับหนู พบว่ามี วิตามินบี 6 มาก และมี glycogen เข้มข้น

5 การสะสมของวิตามินบี 6 การทดลองพบว่า การสะสมของ glycogen ในกล้ามเนื้อจะทำให้มีวิตามินบี 6 เพิ่มขึ้น แต่พบว่า glycogen ที่อยู่ใน กล้ามเนื้อมาก จะสังเคราะห์วิตามินบี 6 ได้ ไม่เพียงพอตามที่ร่างกายต้องการ ด้วยเหตุนี้ร่างกายสร้างสมดุลโดยการ ขับวิตามินบี 6 ออกมากับปัสสาวะ

6 แหล่งอาหาร วิตามินบี 6 พบมากในเนื้อสัตว์ ปลา ถั่ว และผักสด ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการทำให้ สุก

7 แหล่งอาหาร

8 ระบบภูมิคุ้มกัน กลุ่มวิตามินบี เป็นสารอาหารที่ให้ ความสำคัญต่อทุกเซลล์ในร่างกาย รวมไป ถึงระบบประสาทและภูมิคุ้มกัน หากขาด วิตามินบี 6 จะทำให้เซลล์ฟาโกไซต์ต่ำลง ทำให้ไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคแม้กระทั่ง ซากความเสียหาย และยังมีความสำคัญใน การสร้างกรดอะมิโนที่สำคัญต่อระบบ ภูมิคุ้มกัน

9 การป้องกันสิว สิวเกิดจากการผลิตน้ำมันที่ผิวจากต่อม น้ำมันที่ขยายใหญ่เกินไป การขาด สารอาหารมีผลต่อการเกิดสิว ได้แก่ สังกะสี, โครเมียม, ซีลิเนียม, วิตามินอี, วิตามินเอ, กรดไขมันจำเป็น และวิตามินบี 6 ที่มีประโยชน์ต่อสตรีที่เป็นสิวก่อนช่วง ก่อนรอบเดือน

10 โรคที่เกี่ยวข้องกับวิตามินบี 6 อาการซึมเศร้า - จากรายงานพบว่าผู้ป่วยอาการ ซึมเศร้า 79% ขาดวิตามินบี 6 ครึ่งหนึ่ง ของปริมาณที่ต้องการ - วิตามินบี 6 จำเป็นในการสร้า serotonin - ต้องกินวันละ 50-100 ม. ก. แต่ถ้ายัง ทานยาที่ทำให้ระดับวิตามินบี 6 ลดลง จะ ส่งผลต่อการสร้าง serotonin

11 หอบหืด ผู้ป่วยหอบหืดจะมีเมทาบอลิซึมของ tryptophan บกพร่อง ซึ่ง tryptophan จะ ถูกเปลี่ยนเป็น serotonin หากมีมากเกินไปจะเกิดหลอดลมหด เกร็งตัว

12 หอบหืด จากการศึกษา ผู้ป่วยหอบหืด 15 คน ได้รับวิตามินบี 6 ทำให้อาการลดลงอย่าง มาก การศึกษากับผู้ป่วยหอบหืด 76 คน ให้ ได้รับวิตามินบี 6 วันละ 200 ม. ก. ผล ปรากฏว่ามีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ในขณะเดียวกันวิตามินบี 6 ไม่ สามารถช่วยผู้ป่วยที่ใช้สเตอรอลส์ในการ รักษาได้ มักใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยา theophylline

13 โรคหลอดเลือดแดงแข็งกระด้าง (Artheriosclerosis) ทฤษฎีโฮโมซีสเตอีนของ ดร. คิลเมอร์ แม็คคัลลี ระบุไว้ว่า การได้รับวิตามินบี 6 จากอาหารปริมาณต่ำ ประกอบด้วย รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง (methionine สูง ) จะมีผลทำให้โฮโมซีส เตอีนในเลือดสูง

14 โรคหลอดเลือดแดงแข็งกระด้าง (Artheriosclerosis) หากขาดวิตามินบี 6 มีผลทำให้ methionine ถูกเปลี่ยนเป็นโฮโมซีสเตอีน ในปริมาณมาก เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค หลอดเลือดแดงแข็งกระด้าง เนื่องจาก กล้ามเนื้อเรียบมีการแบ่งตัวเซลล์อย่างเร็ว เพื่อที่จะรักษาโครงสร้างของหลอดเลือด แดง เซลล์เหล่านี่เข้าแทรกในหลอดเลือด แดง จากนั้นได้เริ่มมีการสะสมของคลอ เรสเตอรอล

15 โรคหลอดเลือดแดงแข็งกระด้าง (Artheriosclerosis)

16 โรคลูปัส โรคลูปัสเกิดจากภูมิต้านทานในร่างกาย เกิดการเปลี่ยนแปลง ยอมให้สิ่ง แปลกปลอมเข้ามาสู่ภายใน การบำบัดด้วยฮอร์โมน dehydroepiandrosterone : DHEA และ tertesyeron มีหน้าที่ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง

17 โรคลูปัส อาหารเสริม : กรดไขมันจำเป็น มี คุณสมบัติต่อต้านการอักเสบ วิตามินอี ป้องกันไม่ให้กรดไขมันเปลี่ยนเป็นอนุมูล อิสระ วิตามินบี 6 ดร. ไรท์ สังเกตว่าเมื่อ ให้วิตามินบี 6 ในปริมาณสูง ทำให้ชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้ป่วยลูปัสดีขึ้น มี คุณสมบัติช่วยยับยั้งของพิษจากยา แต่ หากใช้วิตามินบี 6 วันละมากกว่า 200 ม. ก. อาจมีผลเสียต่อระบบประสาทได้

18 น. ส. นูรวิลฎาณ รอเซะ รหัสนิสิต 5410101570 คณะเกษตร หลักสูตรคหกรรมศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt Vitami n B6 น. ส. นูรวิลฎาณ รอ เซะ รหัสนิสิต 5410101570.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google