งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน จัดทำโดย 1. ด. ช. ศักดิ์ดา โนนน้อย เลขที่ 18 2. ด. ช. ณัฐชนน วงศ์ สุริยา เลขที่ 19 3. ด. ญ. มินตรา เสือภู่ เลขที่ 28 4. ด. ญ. วราภรณ์ คอบุญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน จัดทำโดย 1. ด. ช. ศักดิ์ดา โนนน้อย เลขที่ 18 2. ด. ช. ณัฐชนน วงศ์ สุริยา เลขที่ 19 3. ด. ญ. มินตรา เสือภู่ เลขที่ 28 4. ด. ญ. วราภรณ์ คอบุญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะโลกร้อน จัดทำโดย 1. ด. ช. ศักดิ์ดา โนนน้อย เลขที่ 18 2. ด. ช. ณัฐชนน วงศ์ สุริยา เลขที่ 19 3. ด. ญ. มินตรา เสือภู่ เลขที่ 28 4. ด. ญ. วราภรณ์ คอบุญ ทรง เลขที่ 30 เสนอ อาจารย์ จริญยา ม่วงจีน

2

3 ภาวะโลกร้อน ความหมายของภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน หมายถึง การ เปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น เราจึงเรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ กิจกรรมที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน บรรยากาศเพิ่มมากขึ้น

4 สาเหตุของภาวะโลกร้อน เราคงทราบแล้วว่าสภาวะโลกร้อนเกิด จากการที่มีแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศมาก เกินไป แก๊สเรือนกระจกตัวหนึ่งที่สำคัญ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการ เผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อใช้งาน มนุษย์เองเป็นผู้ ปล่อยแก๊สนี้ออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อนำ พลังงานมาใช้ ยิ่งเราใช้พลังงานมากเท่าใด

5 ปรากฏการภาวะโลกร้อน ตัวอย่างเช่น 1. แผ่นดินไหว 2. ภูเขาระเบิด 3. น้ำท่วม 4. ไฟไหม้ป่าไม้

6 วิธีการป้องกันภาวะ โลกร้อน 1. ลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน 2. ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์ บาย เครื่องเสียงระบบไฮไฟ โทรทัศน์ เครื่อง บันทึกวิดีโอ

7 บทสรุปเรื่อง ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่ง " หายนะ " แต่กระนั้นเราก็ยังพอมีหวัง เขา กล่าว " ยังมีวิถีทางที่เป็นจริงและสามารถ รับภาระค่าใช้จ่ายได้ เพื่อรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ " รายงานฉบับ ใหม่นี้ออกมาเพื่อเป็นคู่มือแนะแนวทางให้ผู้ วางนโยบายไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจ สำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึง โดยเป็นการ สังเคราะห์เนื้อหาจากรายงานประเมินยาว 2,500 หน้าซึ่งออกมาก่อนหน้านี้ ว่าด้วย หลักฐานของภาวะโลกร้อน, ผลกระทบ และ ทางเลือกต่างๆเพื่อจัดการกับการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิด ภาวะโลกร้อน

8 ภาคผนวก


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน จัดทำโดย 1. ด. ช. ศักดิ์ดา โนนน้อย เลขที่ 18 2. ด. ช. ณัฐชนน วงศ์ สุริยา เลขที่ 19 3. ด. ญ. มินตรา เสือภู่ เลขที่ 28 4. ด. ญ. วราภรณ์ คอบุญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google