งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน จัดทำโดย 1. ด.ช. ศักดิ์ดา โนนน้อย เลขที่ 18 2. ด.ช. ณัฐชนน วงศ์สุริยา เลขที่ 19 3. ด.ญ. มินตรา เสือภู่ เลขที่ 28 4. ด.ญ. วราภรณ์ คอบุญทรง เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน จัดทำโดย 1. ด.ช. ศักดิ์ดา โนนน้อย เลขที่ 18 2. ด.ช. ณัฐชนน วงศ์สุริยา เลขที่ 19 3. ด.ญ. มินตรา เสือภู่ เลขที่ 28 4. ด.ญ. วราภรณ์ คอบุญทรง เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะโลกร้อน จัดทำโดย 1. ด.ช. ศักดิ์ดา โนนน้อย เลขที่ ด.ช. ณัฐชนน วงศ์สุริยา เลขที่ ด.ญ. มินตรา เสือภู่ เลขที่ ด.ญ. วราภรณ์ คอบุญทรง เลขที่ 30 เสนอ อาจารย์ จริญยา ม่วงจีน

2 เมนูหลัก การป้องกันภาวะโลกร้อน ความหมายของภาวะโลกร้อน
ปรากฎการโลกร้อน บทสรุปของภาวะโลกร้อน ภาคผนวก สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน

3 ภาวะโลกร้อน ความหมายของภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น เราจึงเรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ กิจกรรมที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น

4 สาเหตุของภาวะโลกร้อน เราคงทราบแล้วว่าสภาวะโลกร้อนเกิดจากการที่มีแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศมากเกินไป แก๊สเรือนกระจกตัวหนึ่งที่สำคัญ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อใช้งาน มนุษย์เองเป็นผู้ปล่อยแก๊สนี้ออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อนำพลังงานมาใช้ ยิ่งเราใช้พลังงานมากเท่าใด

5 ปรากฏการภาวะโลกร้อน ตัวอย่างเช่น 1. แผ่นดินไหว 2. ภูเขาระเบิด
3. น้ำท่วม 4. ไฟไหม้ป่าไม้

6 วิธีการป้องกันภาวะโลกร้อน
1.ลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์บาย เครื่องเสียงระบบไฮไฟ โทรทัศน์ เครื่องบันทึกวิดีโอ

7 บทสรุปเรื่อง ภาวะโลกร้อน
 ภาวะโลกร้อนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่ง "หายนะ" แต่กระนั้นเราก็ยังพอมีหวัง เขากล่าว "ยังมีวิถีทางที่เป็นจริงและสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"รายงานฉบับใหม่นี้ออกมาเพื่อเป็นคู่มือแนะแนวทางให้ผู้วางนโยบายไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึง โดยเป็นการสังเคราะห์เนื้อหาจากรายงานประเมินยาว 2,500 หน้าซึ่งออกมาก่อนหน้านี้ ว่าด้วยหลักฐานของภาวะโลกร้อน, ผลกระทบ และทางเลือกต่างๆเพื่อจัดการกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

8 ภาคผนวก


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน จัดทำโดย 1. ด.ช. ศักดิ์ดา โนนน้อย เลขที่ 18 2. ด.ช. ณัฐชนน วงศ์สุริยา เลขที่ 19 3. ด.ญ. มินตรา เสือภู่ เลขที่ 28 4. ด.ญ. วราภรณ์ คอบุญทรง เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google