งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการดำเนินงานของ PULINET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการดำเนินงานของ PULINET."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการดำเนินงานของ PULINET ในการจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน

2 Goals KKU. KULTHIDA 2 สถานการณ์การให้บริการ สารสนเทศเกี่ยวกับ อาเซียนทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ Goals สภาพของทรัพยากร สารสนเทศเกี่ยวกับ อาเซียนของห้องสมุดแต่ ละแห่งใน PULINET บทบาทของ ห้องสมุดแต่ละ แห่งใน PULINET ในการส่งเสริม สนับสนุนทิศทาง ความเชี่ยวชาญ และบริบทของแต่ ละมหาวิทยาลัย -มีความแตกต่างเพื่อ สะท้อนคุณลักษณะ เฉพาะตัว -ลดความซ้ำซ้อนในการ ทำงาน ประหยัด งบประมาณ ในการ จัดการ -ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ บนหลักการและ มาตรฐานอันเดียวกัน

3 Collections KKU. KULTHIDA 3 Tools Knowledge domain classification-ontology Metadata schema Semantic search Contents Country-based Theme-based Issue-based Services Web access Inquiry Repackaging Downloading International resources access Format Digital collection Fulltext International standards

4 Research-Based Development KKU. KULTHIDA 4 1.ความต้องการและความสนใจในการใช้ สารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา 2.วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ เกี่ยวกับอาเซียน 3.วิเคราะห์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ เกี่ยวกับอาเซียน 4.การจัดระบบเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 5.การพัฒนา Metadata สำหรับการจัดการ สารสนเทศอาเซียน

5 Research-Based Development KKU. KULTHIDA 5 6.การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบัน/ห้องสมุด ดิจิทัลเกี่ยวกับอาเซียน 7.การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้เชียวชาญเกี่ยวกับ อาเซียน

6 สวัสดีค่ะ KKU. KULTHIDA 6


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการดำเนินงานของ PULINET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google