งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานของ PULINET ในการจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานของ PULINET ในการจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานของ PULINET ในการจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 KKU. KULTHIDA Goals สถานการณ์การให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนทั้งภายในและภายนอกประเทศ Goals สภาพของทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนของห้องสมุดแต่ละแห่งใน PULINET บทบาทของห้องสมุดแต่ละแห่งใน PULINET ในการส่งเสริมสนับสนุนทิศทาง ความเชี่ยวชาญ และบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย -มีความแตกต่างเพื่อสะท้อนคุณลักษณะเฉพาะตัว -ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ประหยัดงบประมาณ ในการจัดการ -ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ บนหลักการและมาตรฐานอันเดียวกัน 2

3 Collections Format Services Contents Tools
KKU. KULTHIDA Collections Tools Knowledge domain classification-ontology Metadata schema Semantic search Contents Country-based Theme-based Issue-based Services Web access Inquiry Repackaging Downloading International resources access Format Digital collection Fulltext International standards 3

4 Research-Based Development
KKU. KULTHIDA Research-Based Development ความต้องการและความสนใจในการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่เกี่ยวกับอาเซียน วิเคราะห์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่เกี่ยวกับอาเซียน การจัดระบบเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การพัฒนา Metadata สำหรับการจัดการสารสนเทศอาเซียน 4

5 Research-Based Development
KKU. KULTHIDA Research-Based Development การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบัน/ห้องสมุดดิจิทัลเกี่ยวกับอาเซียน การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้เชียวชาญเกี่ยวกับอาเซียน 5

6 KKU. KULTHIDA สวัสดีค่ะ 6


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานของ PULINET ในการจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google