งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา "เสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์" เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา "เสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์" เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา "เสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์" เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร
MBA. Executive รุ่น 17 วัน : พุธ / พฤหัสบดี ระหว่าง ธันวาคม 2544 ถึง มกราคม 2545 เวลา : – น. สถานที่ : อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 5 ห้อง 508 เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร

2 หัวข้อการอบรม 1. ทักษะการใช้ e-mail ของนิสิตหลักสูตรฯ จำนวน 3 ชม.
2. ทักษะการสื่อสารอื่น ๆ บน Internet จำนวน 3 ชม. 3. ทักษะและเทคนิคการใช้งาน Windows จำนวน 6 ชม. และโปรแกรม Presentation 4. ทักษะการค้นหาเอกสารข้อสนเทศ จำนวน 3 ชม.

3 รูปแบบการอบรม 1. ลักษณะการอบรมใช้การบรรยายประกอบการปฏิบัติงาน
2. ถาม-ตอบ ปัญหาจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

4 คุณสมบัติสำหรับผู้สนใจเข้าอบรม
1. เป็นนิสิตของหลักสูตรฯ 2. สามารถใช้งาน Windows ระดับเบื้องต้นได้ 3. สามารถใช้งาน MS Internet Explorer ระดับเบื้องต้นได้

5 ทักษะการใช้ e-mail ของนิสิตหลักสูตรฯ
Overview เกี่ยวกับการใช้ การใช้บริการ Web Based ของ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ Free ต่าง ๆ รูปแบบการรับ / ส่ง ในแบบต่าง ๆ พร้อมเทคนิคใน การใช้งานที่ควรทราบ รวมทั้งการใช้ Mailing List Virus Computer VS ป้องกันภัยร้ายร่วมกัน

6 การสื่อสารอื่น ๆ บน Internet
Overview เกี่ยวกับ Internet บริการ และเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ใน MBA Services (Web Board, Chat, Guestbook) เทคนิคการใช้งาน MS Internet Explorer เพื่อท่อง Internet ที่ควรทราบ แนะนำคู่มือการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จุฬาฯ แหล่งบริการค้นหาข้อมูล และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

7 ทักษะและเทคนิคการใช้งาน Windows
Overview การใช้งาน Windows Tips and Tricks สำหรับการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สิ่งที่ควรทราบในการใช้งาน และการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่มักพบบ่อยด้วยตนเอง บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย System Tools, ค้นหาไฟล์ด้วย Find Files or Folders…

8 ทักษะและเทคนิคการใช้งาน Windows
Overview การใช้งาน Windows บริการและทรัพยากรระบบต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกัน Workgroup and Domain, Network Neighborhood การทำ File Sharing สำหรับรับส่ง File ระหว่างกัน

9 ทักษะและเทคนิคการใช้งานโปรแกรมPresentation
Overview การใช้โปรแกรม Presentation (MS PowerPoint) แนะนำส่วนการทำงานต่าง ๆ เทคนิคและวิธีลัดต่าง ๆ ในการทำ Presentation

10 ทักษะการค้นหาเอกสารข้อสนเทศ
การค้นหาผ่านระบบห้องสมุดของคณะฯ และมหาวิทยาลัย (แบบที่เป็น Local และ Remote Access) การค้นหาผ่าน Search Engine รวมทั้ง Portal Site ต่าง ๆ การค้นหาด้วย Keywords, Full Text Search การค้นหาข้อมูลสื่อผสม


ดาวน์โหลด ppt วิชา "เสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์" เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google