งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

: ICQ No.27662268 1 วิชา " เสริมทักษะทาง คอมพิวเตอร์ " เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร วัน : พุธ / พฤหัสบดี ระหว่าง ธันวาคม 2544 ถึง มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ": ICQ No.27662268 1 วิชา " เสริมทักษะทาง คอมพิวเตอร์ " เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร วัน : พุธ / พฤหัสบดี ระหว่าง ธันวาคม 2544 ถึง มกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 : ICQ No วิชา " เสริมทักษะทาง คอมพิวเตอร์ " เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร วัน : พุธ / พฤหัสบดี ระหว่าง ธันวาคม 2544 ถึง มกราคม 2545 เวลา : – น. สถานที่ : อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 5 ห้อง 508

2 : ICQ No ทักษะการใช้ ของนิสิตหลักสูตร ฯ จำนวน 3 ชม. 2. ทักษะการสื่อสารอื่น ๆ บน Internet จำนวน 3 ชม. 3. ทักษะและเทคนิคการใช้งาน Windows จำนวน 6 ชม. และโปรแกรม Presentation 4. ทักษะการค้นหาเอกสารข้อสนเทศ จำนวน 3 ชม. หัวข้อการอบรม

3 : ICQ No ลักษณะการอบรมใช้การบรรยาย ประกอบการปฏิบัติงาน 2. ถาม - ตอบ ปัญหาจากประสบการณ์ของ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ รูปแบบการอบรม

4 : ICQ No เป็นนิสิตของหลักสูตรฯ 2. สามารถใช้งาน Windows ระดับ เบื้องต้นได้ 3. สามารถใช้งาน MS Internet Explorer ระดับเบื้องต้นได้ คุณสมบัติสำหรับ ผู้สนใจเข้าอบรม

5 : ICQ No Overview เกี่ยวกับการใช้ e- mail  การใช้บริการ Web Based ของ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ Free ต่าง ๆ  รูปแบบการรับ / ส่ง ในแบบต่าง ๆ พร้อมเทคนิคใน การใช้งานที่ ควรทราบ รวมทั้งการใช้ Mailing List  Virus Computer VS ป้องกันภัยร้ายร่วมกัน ทักษะการใช้ ของนิสิต หลักสูตรฯ

6 : ICQ No Overview เกี่ยวกับ Internet  บริการ และเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ใน MBA Services (Web Board, Chat, Guestbook)  เทคนิคการใช้งาน MS Internet Explorer เพื่อท่อง Internet ที่ควร ทราบ  แนะนำคู่มือการใช้งานเครือข่าย คอมพิวเตอร์จุฬาฯ  แหล่งบริการค้นหาข้อมูล และ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารอื่น ๆ บน Internet

7 : ICQ No Overview การใช้งาน Windows  Tips and Tricks สำหรับการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  สิ่งที่ควรทราบในการใช้งาน และการ แก้ปัญหาเบื้องต้นที่มักพบบ่อยด้วย ตนเอง  บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย System Tools, ค้นหาไฟล์ด้วย Find Files or Folders… ทักษะและเทคนิคการใช้งาน Windows

8 : ICQ No Overview การใช้งาน Windows  บริการและทรัพยากรระบบต่าง ๆ ที่ สามารถใช้งานร่วมกัน  Workgroup and Domain, Network Neighborhood  การทำ File Sharing สำหรับรับส่ง File ระหว่างกัน ทักษะและเทคนิคการใช้งาน Windows

9 : ICQ No Overview การใช้โปรแกรม Presentation (MS PowerPoint)  แนะนำส่วนการทำงานต่าง ๆ  เทคนิคและวิธีลัดต่าง ๆ ในการทำ Presentation ทักษะและเทคนิคการใช้งาน โปรแกรม Presentation

10 : ICQ No  การค้นหาผ่านระบบห้องสมุดของ คณะฯ และมหาวิทยาลัย ( แบบที่เป็น Local และ Remote Access)  การค้นหาผ่าน Search Engine รวมทั้ง Portal Site ต่าง ๆ  การค้นหาด้วย Keywords, Full Text Search  การค้นหาข้อมูลสื่อผสม ทักษะการค้นหาเอกสาร ข้อสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt : ICQ No.27662268 1 วิชา " เสริมทักษะทาง คอมพิวเตอร์ " เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร วัน : พุธ / พฤหัสบดี ระหว่าง ธันวาคม 2544 ถึง มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google