งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) และ การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) และ การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) และ การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

2 การจัดหา (จัดซื้อ/จัดจ้าง) ใน 2 ความหมาย
Procurement คือ การจัดซื้ออย่างมีกลยุทธ์/แผน Purchasing คือ การจัดซื้อตามคำขอ

3 วัตถุประสงค์หลักของการจัดหา
ซื้อของตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ส่งมอบของได้ทันเวลาใช้งาน ราคาที่เหมาะสม (ต้นทุนมีประสิทธิภาพ)

4 การกำหนดความต้องการในการจัดหา
อะไร ? (What exactly) เท่าไร ? (How many) เมื่อไร ? (When) ส่งมอบที่ไหน ? (Where to deliver) ตรวจสอบคุณภาพอย่างไร (How to quality test) ข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี)

5 ชื่อทางการค้า/ยี่ห้อ
(Brand) ตามตัวอย่าง (Sample) องค์ประกอบการ กำหนด Spec. ในหัวข้อ “คุณภาพ” คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Spec.) การทดสอบการใช้งาน Testing ส่วนผสม, ส่วนประกอบ (Composition Spec.) คุณสมบัติการใช้งาน (Functional Spec.)

6 จะกำหนดหัวข้อไหน เมื่อไร
จะกำหนดหัวข้อไหน เมื่อไร 1. Brand 1. เมื่อไม่มีการแข่งขัน, ต้องการกลุ่ม Brand 2. ตัวอย่าง 2. เมื่อไม่อาจบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ต้องใช้การดูจากของจริง 3. เทคนิค 3. เมื่อเราสามารถออกแบบความต้องการได้และต้องการซ่อมแซมได้เอง มีความต้องการซับซ้อน ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการออกแบบสินค้า

7 จะกำหนดหัวข้อไหน? เมื่อไร?
4. ส่วนผสม/ส่วนประกอบ 4. เป็นวัตถุดิบ สารเคมี อาหาร หรือของที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และมีผลต่อการทำงาน 5. คุณสมบัติการใช้งาน 5. เมื่อผู้ขายมีความสามารถมาก มีนวตกรรมใหม่ที่จำเป็นและเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว 6. การทดสอบ 6. เฉพาะที่จำเป็น

8 ข้อดี/ข้อเสีย การกำหนดหัวข้อ
1. Brand ชัดเจน ตามต้องการ ลดการแข่งขัน ผู้ขายมีอำนาจเหนือกว่า ราคาแพง 2. ตัวอย่าง ได้ของตามต้องการ แน่ใจว่าผู้ขายผลิตได้ ผู้ขายมีค่าใช้จ่าย/คู่แข่ง น้อย/ราคาแพง การควบคุมให้ผู้ขายผลิตและส่งของตรงตามตัวอย่าง

9 ข้อดี/ข้อเสีย การกำหนดหัวข้อ
3. เทคนิค ชัดเจน สามารถตรวจสอบพิสูจน์ได้ กำหนดยาก (เชี่ยวชาญ) เสี่ยงด้านประสิทธิภาพไม่เป็นตามต้องการ 4. ส่วนผสม/ส่วนประกอบ แน่นอน พิสูจน์ได้ ตรวจสอบยาก (ทดสอบพิเศษ)

10 ข้อดี/ข้อเสีย การกำหนดหัวข้อ
5. คุณสมบัติทางการใช้งาน เช่น การผลิต, กระบวนการผลิต, ภาวะแวดล้อม, การต่อเชื่อมระบบ, การบำรุงรักษา ผู้ขายชำนาญจริง ผู้ซื้อไม่เสี่ยง ผู้ขายคิดราคายาก(ผิดได้) ตั้งสูงเกิน (กลัวเสี่ยง) การเปรียบเทียบจะยืดยาวมีรายละเอียดมาก 6. ทดสอบ ชัดเจน พิสูจน์ได้ ยุ่งยาก ใช้เวลา ราคาแพง ความเห็นไม่ตรงกัน

11 ความท้าทายในการกำหนด Spec.
สูงเกินจำเป็น (Over specification) ? ต่ำเกินมาตรฐานอันควร (Under Spec.) ? บ่งชี้ได้ไหมว่า Spec. ตรงไหนที่จะเอื้ออำนวย ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) และ การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google