งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ต่อแนว ทางการจัดสรรช่องรายการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการธุรกิจ พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ต่อแนว ทางการจัดสรรช่องรายการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการธุรกิจ พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ต่อแนว ทางการจัดสรรช่องรายการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการธุรกิจ พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 โครงสร้างจำนวนช่องรายการ

3 ทำไมต้องแบ่งประเภทช่อง รายการ ? • ความล้มเหลวของระบบตลาด • รายการดี แต่ไม่ได้รับความนิยม จะไม่ถูกผลิต • ผู้ประกอบกิจการตอบสนองต่อทั้ง ผู้ชม และ ผู้สนับสนุนรายการ • ความต้องการรับชม เปลี่ยนแปลงไปตามรายการ ที่รับชม ไม่ได้มาตามธรรมชาติ

4 การแบ่งประเภทช่องรายการ แก้ปัญหาอะไร ? เพียงพอหรือไม่ ? • แบ่งช่องรายการ ทำให้รายการข่าว และรายการ เด็กมากขึ้น ( ปัญหาด้านปริมาณถูกแก้ไข ) • แต่ปัญหาคุณภาพยังอยู่ รายการคุณภาพดี ที่ ไม่ได้รับความนิยม จะยังไม่ได้รับการผลิต เช่นเดิม

5 ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ แบ่งประเภทช่องรายการ • การแบ่งประเภทช่องรายการมีต้นทุนที่สังคม ต้องจ่ายเช่นกัน • ลดราคาช่องเพื่อจูงใจ ทำให้รัฐได้รายรับน้อยลง • ช่องรายการเด็ก และข่าว เสียโอกาสในการทำ ให้เป็นช่องรายการทั่วไป • หากไม่มีข้อกำหนดด้านคุณภาพ สังคมจะได้รับ “ สินค้า ” ที่มีคุณภาพไม่สอดคล้องกับ “ ราคา ” ที่ จ่ายไป

6 ตัวอย่างประเด็นการกำกับด้าน เนื้อหา 1. การวางกรอบคุณสมบัติของรายการที่ช่อง รายการต้องมีการผลิต 2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับความหลากหลายของ รายการ เช่น เวลาขั้นต่ำที่ต้องฉายรายการที่มี คุณสมบัติที่กำหนด ในเวลาที่เหมาะสม 3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาของโฆษณาสำหรับ รายการเด็ก 4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการ ออกอากาศที่ชัดเจน

7 การกำหนดเพดานการถือครองช่อง รายการจำเป็นหรือไม่ ? • ห้ามผู้ประกอบกิจการถือครองช่องรายการกลุ่ม เดียวกันเกิน 1 ช่อง • ห้ามถือครองช่องรายการประเภททั่วไปในระบบ HD และช่องรายการข่าวพร้อมกัน • ผู้ประกอบการอย่างน้อย 14 ราย • ส่งผลลดการแข่งขันในการประมูลช่องรายการ ประเภทข่าว • ไม่มีผู้ประกอบการรายใหญ่และมีศักยภาพใน การผลิตรายการคุณภาพสูง ทำช่องรายการข่าว

8 ราคาเริ่มต้นการประมูล • มูลค่าคลื่นที่ใช้กำหนดราคาเริ่มต้นตั้งอยู่บนข้อ สมมติของสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (worst case scenario) •HD เท่ากับ 1,507 ล้านบาท, ช่องรายการทั่วไป SD เท่ากับ 374 ล้านบาท, ช่องรายการข่าว เท่ากับ 211 ล้านบาท และช่องรายการเด็ก เท่ากับ 134 ล้านบาท ( นโยบาย must carry) • การประเมินมีความเสี่ยงที่จะมีความผิดพลาดสูง worst case scenario น่าจะเป็นทางเลือกที่ ปลอดภัย (conservative) ที่สุด

9 ราคาเริ่มต้นการประมูล • ปรับราคาเริ่มต้นการประมูลตามจำนวนของผู้เข้า ประมูลและจำนวนใบอนุญาต โดยราคาเริ่มต้นจะ ลดลงอย่างเป็นสัดส่วนเมื่อผู้เข้าประมูลมีจำนวน มากขึ้น • ลดลงได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าประเมิน ต่ำสุดจาก worst case scenario ( หากจำนวน ผู้เข้าร่วมประมูลเท่ากับ 20 ราย สำหรับช่อง รายการทั่วไปและช่องรายการข่าว และ 15 ราย ขึ้นไปสำหรับช่องรายการเด็ก )

10 ข้อควรระวัง • กลยุทธ์น่าสนใจ น่าจะมีส่วนให้การจัดสรรช่อง รายการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ • การเลือกประกาศ ( หรือไม่ประกาศ ) “ เมนูราคา เริ่มต้น ” ข้างต้นนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของ “ กลยุทธ์ ” การจัดการประมูลเช่นกัน • ผู้ประกอบการจะมีแรงจูงใจในการส่งเสริม ชักจูง กระทั่งร่วมมือกัน “ เพิ่ม ” จำนวนผู้เข้าร่วมประมูล • เริ่มต้นที่แท้จริงในทางปฏิบัติก็คือราคาต่ำสุดใน “ เมนูราคา ” ที่ กสทช. ประกาศนั้นเอง

11 ข้อเสนอแนะ • ไม่มีปัญหา ถ้าผู้เข้าร่วมประมูลที่จริงจังมากกว่า ช่องรายการ • มีปัญหา ถ้าผู้ประมูลที่จริงจังน้อย รัฐได้รายรับ น้อยกว่าที่ควรจะเป็น สูงสุดถึง 20% ถ้าผู้ ประมูลที่จริงจังมีน้อยกว่าสินค้า • มาตรการที่บรรเทาปัญหา เช่น – เพิ่มหลักประกันที่ต้องวางก่อนการประมูล – ไม่เปิดเผยตัวตนของผู้เข้าร่วม – ไม่เปิดเผยข้อมูลว่าผู้เข้ารวมแต่ละราย ประมูล ใบอนุญาตใดบ้าง ในระหว่างประมูล


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ต่อแนว ทางการจัดสรรช่องรายการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการธุรกิจ พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google