งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันการศึกษากับ สถาบันอื่นๆในสังคม. สถาบันการศึกษากับสถาบัน ครอบครัว การให้การศึกษาในรูปของการ อบรมให้รู้ระเบียบแบบแผนและ กฎเกณฑ์ทางสังคม เรียกว่า การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันการศึกษากับ สถาบันอื่นๆในสังคม. สถาบันการศึกษากับสถาบัน ครอบครัว การให้การศึกษาในรูปของการ อบรมให้รู้ระเบียบแบบแผนและ กฎเกณฑ์ทางสังคม เรียกว่า การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันการศึกษากับ สถาบันอื่นๆในสังคม

2 สถาบันการศึกษากับสถาบัน ครอบครัว การให้การศึกษาในรูปของการ อบรมให้รู้ระเบียบแบบแผนและ กฎเกณฑ์ทางสังคม เรียกว่า การ ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) การให้การศึกษาโดยการอบรมให้ จริยธรรมที่ดีงาม

3 การให้การศึกษาโดยการ อบรมและฝึกฝนวิชาชีพ ให้แก่สมาชิกใหม่

4 สถาบันการศึกษากับสถาบัน เศรษฐกิจ สถาบันเศรษฐกิจมอง สถาบันการศึกษาในฐานะที่เป็น เครื่องมือในการพัฒนา เศรษฐกิจ เป็นที่ยอมรับว่า มนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญในการ ผลิต

5 สถาบันการศึกษาเน้น บทบาทของตนเองในการให้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน เศรษฐกิจแก่ผู้เรียน

6 สถาบันการศึกษากับสถาบัน การปกครอง

7 สถาบันการปกครองถือว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือ สำคัญในอันที่จะทำให้ภาระ ของสถาบันการปกครอง ดำเนินไปด้วยดีและ สอดคล้องความต้องการ ของสังคม

8 “ รัฐพึงส่งเสริมและบำรุง การศึกษา โดยถือว่า การศึกษามีความสำคัญใน อันดับสูงสุดยิ่งของกิจการ ของรัฐ ”

9 สถาบันการศึกษาเป็น หน่วยงานที่จัดการและ ดำเนินการศึกษาตามที่ นโยบายที่รัฐกำหนด เพื่อให้ สอดคล้องกับเป้าหมาย การศึกษาที่รัฐกำหนด


ดาวน์โหลด ppt สถาบันการศึกษากับ สถาบันอื่นๆในสังคม. สถาบันการศึกษากับสถาบัน ครอบครัว การให้การศึกษาในรูปของการ อบรมให้รู้ระเบียบแบบแผนและ กฎเกณฑ์ทางสังคม เรียกว่า การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google