งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำปีงบประมาณ 2549. การกำหนดจุดเน้นใน การพัฒนาของ หน่วยงาน  เลือกจุดเน้นจากแผนเข็มมุ่งปี 49 ของสถาบันฯ ที่หน่วยงานของท่าน มีส่วนในการทำให้บรรลุเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำปีงบประมาณ 2549. การกำหนดจุดเน้นใน การพัฒนาของ หน่วยงาน  เลือกจุดเน้นจากแผนเข็มมุ่งปี 49 ของสถาบันฯ ที่หน่วยงานของท่าน มีส่วนในการทำให้บรรลุเป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำปีงบประมาณ 2549

2 การกำหนดจุดเน้นใน การพัฒนาของ หน่วยงาน  เลือกจุดเน้นจากแผนเข็มมุ่งปี 49 ของสถาบันฯ ที่หน่วยงานของท่าน มีส่วนในการทำให้บรรลุเป้าหมาย  เพิ่มเติมจุดเน้นที่หน่วยงานของ ท่านเห็นว่ามีความสำคัญต่อ หน่วยงาน

3 นำจุดเน้นที่กำหนด มาจัดทำแผน  ใช้จุดเน้นเป็นวัตถุประสงค์ของแผน  คิดโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์  กำหนดเครื่องชี้วัด ที่สอดคล้องกับ กิจกรรมหรือโครงการ กำหนดขึ้นใหม่ หรือคัดเลือกจากเครื่องชี้วัดใน Performance agreement  กำหนดเป้าหมายของเครื่องชี้วัด

4 www.gotoknow.org/thanyarak  ใช้จุดเน้นเป็นวัตถุประสงค์ของแผน  คิดโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์  กำหนดเครื่องชี้วัด ที่สอดคล้องกับ กิจกรรมหรือโครงการ กำหนดขึ้นใหม่ หรือคัดเลือกจากเครื่องชี้วัดใน Performance agreement  กำหนดเป้าหมายของเครื่องชี้วัด


ดาวน์โหลด ppt ประจำปีงบประมาณ 2549. การกำหนดจุดเน้นใน การพัฒนาของ หน่วยงาน  เลือกจุดเน้นจากแผนเข็มมุ่งปี 49 ของสถาบันฯ ที่หน่วยงานของท่าน มีส่วนในการทำให้บรรลุเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google