งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O สร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Foxit Reader. สรุปภาพรวมของ หน่วยการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถที่จะใช้งานโปรแกรม Foxit Reader ในการอ่านไฟล์ pdf โดย สามารถทำการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O สร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Foxit Reader. สรุปภาพรวมของ หน่วยการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถที่จะใช้งานโปรแกรม Foxit Reader ในการอ่านไฟล์ pdf โดย สามารถทำการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O สร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Foxit Reader

2 สรุปภาพรวมของ หน่วยการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถที่จะใช้งานโปรแกรม Foxit Reader ในการอ่านไฟล์ pdf โดย สามารถทำการ Copy ข้อความหรือรูปภาพ จาก pdf ทำ type writer รวมไปถึงการ สร้าง E-book ที่มีการทำ link และ book mask เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงเนื้อหา

3 ใช้โปรแกรม Foxit Reader อ่านไฟล์ pdf สร้าง E-book โดยใช้ โปรแกรม Foxit สาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เวลาที่ต้องการโดยประมาณ 20 คาบๆ ละ 50 นาที

4 มาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด ใช้โปรแกรม Foxit อ่าน File pdf ได้ – ทำการเลือก ข้อความ หรือรูปภาพ เพื่อการคัดลอก – เน้นข้อความ ที่สำคัญหรือน่าสนใจ – ใส่กล่องข้อความ เพื่อแสดง รายละเอียดเพิ่มเติม สร้าง E-book – แปลงไฟล์อื่นๆ เป็น PDF – สร้าง Book Mask สร้าง Hyper Link คำอธิบายของหน่วย การเรียนรู้

5 หลังจากทำการศึกษาในหน่วยนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ ใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Foxit Reader เพื่อสร้าง E-book ได้ เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบ E-book ตามลักษณะการออกแบบ ออกแบบ E-book เพื่อการศึกษา วัตถุประสงค์การเรียนรู้

6 คำถามสร้างพลังคิด การนำเทคโนโลยีมาใช้ก่อให้เกิด ประโยชน์อย่างไร คำถามประจำหน่วย การสร้าง E-book สามารถใช้โปรแกรม ใดได้บ้าง คำถามประจำบท เราสามารถใช้โปรแกรม Foxit Reader ในการสร้าง E-book ได้อย่างไร คำถามกำหนดกรอบ การเรียนรู้

7 ก่อนเริ่มโครงงาน ระยะเวลาในการ ประเมิน

8 L/O/G/O Thank You! www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O สร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Foxit Reader. สรุปภาพรวมของ หน่วยการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถที่จะใช้งานโปรแกรม Foxit Reader ในการอ่านไฟล์ pdf โดย สามารถทำการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google