งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระบบการตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ

2 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ
ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา ความถี่ : รายเดือน วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกการตรวจวัดค่าแรงดันน้ำของ กปภ.สาขา ตามจุดที่กำหนด

3 กระบวนการบันทึกข้อมูล ระบบการตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ
กระบวนการบันทึกข้อมูล ระบบการตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ รายเดือน สถานที่วัดแรงดันน้ำ ข้อมูลการตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ งานบริการฯ – กปภ.สาขา

4 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ
หน้าจอ : สถานที่วัดค่าแรงดันน้ำ 1: เพิ่มรายการสถานที่วัดค่าแรงดันน้ำ

5 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ
หน้าจอ : สถานที่วัดค่าแรงดันน้ำ 2: เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึก 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล

6 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ
หน้าจอ : ข้อมูลการวัดค่าแรงดันน้ำ 1: เพิ่มรายการตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ

7 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ
หน้าจอ : ข้อมูลการวัดค่าแรงดันน้ำ 4: กดปุ่มบันทึกข้อมูล 3: เลือกสถานะส่งเขต ยอมรับข้อมูล 1: เพิ่มสถานที่ วัดแรงดันน้ำ 2: บันทึกค่าแรงดันน้ำ

8 รายงานการตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ
ตารางแสดงผลการบันทึกค่าแรงดันน้ำ รายงานสรุปผลการวัดและบันทึกค่าแรงดันน้ำ รายเดือน รายงานสรุปผลการวัดและบันทึกค่าแรงดันน้ำ รายปีงบประมาณ

9 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ
หน้าจอ : ตารางแสดงผลการบันทึกค่าแรงดันน้ำ 1: กรอกรายละเอียดของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา

10 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ
หน้าจอ : ตารางแสดงผลการบันทึกค่าแรงดันน้ำ

11 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ
หน้าจอ : รายงานสรุปผลการวัดและบันทึกค่าแรงดันน้ำ รายเดือน 1: กรอกรายละเอียดของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา

12 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ
หน้าจอ :รายงานสรุปผลการวัดและบันทึกค่าแรงดันน้ำ รายเดือน

13 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ
หน้าจอ : รายงานสรุปผลการวัดและบันทึกค่าแรงดันน้ำ รายปีงบประมาณ 1: กรอกรายละเอียดของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา

14 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ
หน้าจอ :รายงานสรุปผลการวัดและบันทึกค่าแรงดันน้ำ รายปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google