งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

2 การตรวจวัดค่าแรงดัน น้ำ ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา ความถี่ : รายเดือน วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกการตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ ของ กปภ. สาขา ตามจุดที่กำหนด 8/2

3 กระบวนการบันทึกข้อมูล ระบบการตรวจวัดค่า แรงดันน้ำ ข้อมูลการตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ งานบริการฯ – กปภ. สาขา ราย เดือน สถานที่วัด แรงดันน้ำ 8/3

4 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ หน้าจอ : สถานที่วัดค่าแรงดันน้ำ 1: เพิ่มรายการ สถานที่วัดค่า แรงดันน้ำ 8/4

5 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ หน้าจอ : สถานที่วัดค่าแรงดันน้ำ 2: เมื่อกรอกข้อมูล เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม บันทึก 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 8/5

6 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ หน้าจอ : ข้อมูลการวัดค่าแรงดันน้ำ 1: เพิ่มรายการ ตรวจวัดค่า แรงดันน้ำ 8/6

7 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ หน้าจอ : ข้อมูลการวัดค่าแรงดันน้ำ 1: เพิ่มสถานที่ วัดแรงดันน้ำ 2: บันทึกค่า แรงดันน้ำ 4: กดปุ่มบันทึก ข้อมูล 3: เลือกสถานะส่ง เขต ยอมรับข้อมูล 8/7

8 รายงานการตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ ตารางแสดงผลการบันทึกค่าแรงดันน้ำ รายงานสรุปผลการวัดและบันทึกค่า แรงดันน้ำ รายเดือน รายงานสรุปผลการวัดและบันทึกค่า แรงดันน้ำ รายปีงบประมาณ 8/8

9 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ หน้าจอ : ตารางแสดงผลการบันทึกค่าแรงดันน้ำ 1: กรอก รายละเอียดของ รายงาน 2: กดปุ่มค้นหา 8/9

10 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ หน้าจอ : ตารางแสดงผลการบันทึกค่าแรงดันน้ำ 8/10

11 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ หน้าจอ : รายงานสรุปผลการวัดและบันทึกค่าแรงดันน้ำ รายเดือน 1: กรอก รายละเอียดของ รายงาน 2: กดปุ่มค้นหา 8/11

12 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ หน้าจอ : รายงานสรุปผลการวัดและบันทึกค่าแรงดันน้ำ รายเดือน 8/12

13 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ หน้าจอ : รายงานสรุปผลการวัดและบันทึกค่าแรงดันน้ำ รายปีงบประมาณ 1: กรอก รายละเอียดของ รายงาน 2: กดปุ่มค้นหา 8/13

14 การตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ หน้าจอ : รายงานสรุปผลการวัดและบันทึกค่าแรงดันน้ำ รายปีงบประมาณ 8/14


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google