งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินความเสี่ยงทางกาย-ทางจิต และการรายงานผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินความเสี่ยงทางกาย-ทางจิต และการรายงานผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินความเสี่ยงทางกาย-ทางจิต และการรายงานผล
แบบประเมินทางจิต แบบประเมินทางกาย

2 File , word , exel ST-5 นบก.1 นำผลไปแก้ไขปัญหา การรายงานผล
แบบประเมินทางจิต File , word , exel แบบประเมินทางกาย นำผลไปแก้ไขปัญหา การรายงานผล ST-5 นบก.1

3 แบบประเมินทางกาย

4

5

6 2 1 1 2 3 1

7 2 1 1 2 3 1 10

8

9 2 3 3 32 2 3 1

10 2 3 3 32 2 3 1 19 10 29

11 ตัวอย่างที่ 1

12

13 พบความเสี่ยงระดับ ค่อนข้างสูง-สูงมาก เจาะเลือดตรวจคัดกรอง

14 ตัวอย่างที่ 2 คะแนนรวมข้อ ได้ 25 คะแนน

15

16 พบความเสี่ยงระดับ ปานกลาง เจาะเลือดตรวจคัดกรอง

17

18 รายงานข้อที่ 7-8

19

20

21

22

23

24 วิธีจัดการความเครียด
ประเมิน ST-5 2 -4 Weeks เครียดน้อย เครียดปานกลาง เครียดมาก เครียดมากที่สุด ชีวิตประจำวัน ตอบสนอง เหตุการณ์ รุนแรง รุนแรง DS8 จัดการปัญหา ปรับตัวได้เอง ผลต่อสุขภาพมากขึ้น กระตือรือร้น ไม่เกิด ปัญหาสุขภาพ พบแพทย์ เกิดชั่วคราว วิตกกังวล ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย วิธีจัดการความเครียด 2 Ws ST-5 DS8 ดูแล3-6Ms พบแพทย์

25

26

27 วิธีจัดการความเครียด 2 Ws วิตกกังวล ซึมเศร้า ดีขึ้น ไม่ดีขึ้น DS8
ประเมิน ST-5 2 -4 Weeks เครียดมาก เครียดมากที่สุด เกิดชั่วคราว ผลต่อสุขภาพมากขึ้น วิธีจัดการความเครียด 2 Ws วิตกกังวล ซึมเศร้า <3ข้อ ST-5 ข้อ1-6 >3ข้อ ดีขึ้น ไม่ดีขึ้น DS8 ข้อ7-8 1ข้อ ฆ่าตัวตาย พบแพทย์ ดูแล3-6Ms

28

29


ดาวน์โหลด ppt การประเมินความเสี่ยงทางกาย-ทางจิต และการรายงานผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google