งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินทางจิต แบบประเมินทาง กาย การประเมินความเสี่ยงทางกาย - ทางจิต และการรายงานผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินทางจิต แบบประเมินทาง กาย การประเมินความเสี่ยงทางกาย - ทางจิต และการรายงานผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินทางจิต แบบประเมินทาง กาย การประเมินความเสี่ยงทางกาย - ทางจิต และการรายงานผล

2 แบบประเมิน ทางจิต แบบประเมิน ทางกาย นบก.1 ST-5 File, word, exel นำผลไป แก้ไขปัญหา การ รายงาน ผล

3 แบบประเมินทางกาย

4

5      

6   1 1   2 3 1 2  

7   1 1   2 3 1 2   1010

8        

9         2 3 3 3232 2 3 1

10         2 3 3 3232 2 3 1 1919 2929 1010

11    ตัวอย่างที่ 1

12

13   พบความเสี่ยงระดับ ค่อนข้างสูง - สูงมาก เจาะเลือดตรวจคัดกรอง

14  ตัวอย่างที่ 2 คะแนนรวมข้อ 8-21 ได้ 25 คะแนน

15

16   พบความเสี่ยงระดับ ปานกลาง เจาะเลือดตรวจคัดกรอง

17    

18   รายงานข้อที่ 7-8 

19

20     

21

22

23

24 ประเมิน ST-5 เครียดน้อย เครียดปานกลางเครียดมากเครียดมากที่สุด ปรับตัวได้เอง ชีวิตประจำวัน ไม่เกิด ปัญหาสุขภาพ จัดการปัญหา กระตือรือร้น ตอบสนอง เหตุการณ์ รุนแรง เกิดชั่วคราว วิธีจัดการความเครียด 2 Ws วิตกกังวล ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย ดูแล 3-6Ms รุนแรง ผลต่อ สุขภาพมาก ขึ้น พบแพทย์ DS8 2 -4 Weeks ST-5

25        

26

27 ประเมิน ST-5 เครียดมาก เครียด มากที่สุด เกิดชั่วคราว วิธีจัดการความเครียด 2 Ws วิตกกังวล ซึมเศร้า ดูแล 3-6Ms ผลต่อสุขภาพ มากขึ้น พบแพทย์ DS 8 ข้อ 1-6 ST-5 ดี ขึ้น ไม่ดี ขึ้น ข้อ 7-8 <3 ข้อ >3 ข้อ 1 ข้อ ฆ่าตัวตาย 2 -4 Weeks

28

29


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินทางจิต แบบประเมินทาง กาย การประเมินความเสี่ยงทางกาย - ทางจิต และการรายงานผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google