งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ภาณุ คูวุฒยากร จิตแพทย์ รพ. สวนปรุง. โรคจิตเวชที่เกิดจากโรคฝ่ายกาย  โรคลมชัก  โรคบาดเจ็บที่ศรีษะ  โรคต่อมไทรอยด์  โรคสมองเสื่อม Alzheimer's disease.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ภาณุ คูวุฒยากร จิตแพทย์ รพ. สวนปรุง. โรคจิตเวชที่เกิดจากโรคฝ่ายกาย  โรคลมชัก  โรคบาดเจ็บที่ศรีษะ  โรคต่อมไทรอยด์  โรคสมองเสื่อม Alzheimer's disease."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. ภาณุ คูวุฒยากร จิตแพทย์ รพ. สวนปรุง

2 โรคจิตเวชที่เกิดจากโรคฝ่ายกาย  โรคลมชัก  โรคบาดเจ็บที่ศรีษะ  โรคต่อมไทรอยด์  โรคสมองเสื่อม Alzheimer's disease

3 โรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติด  ยาบ้า  สารระเหย  กัญชา  ยากล่อมประสาท  สุรา

4

5 โรคจิตเภท และโรคจิตอื่นๆ  โรคหลงผิด  โรคจิตเภทหวาดระแวง  โรคจิตเภท catatonic  โรคจิตเภท disorganized  โรคจิตเภทซึมเศร้า

6 โรคอารมณ์  โรคซึมเศร้า  โรคอารมณ์ 2 ขั้ว

7 โรควิตกกังวล  โรคกลัว  โรคแพนิก  โรคเครียดเฉียบพลัน  โรคเครียดหลังภัยพิบัติ  โรควิตกกังวลทั่วไป  โรคย้ำคิดย้ำทำ  Conversion

8 โรคจิตเวชที่เกี่ยวกับสรีระวิทยา  การกิน  การนอน  หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

9 บุคลิกภาพผิดปกติ  หลงตัวเอง  เรียกร้องความสนใจ  ต่อต้านสังคม  หลีกเลี่ยง  แยกตัว

10 โรคปัญญาอ่อน

11 พัฒนาการผิดปกติ  การเรียนผิดปกติ  ทักษะทางกล้ามเนื้อผิดปกติ  Autistic

12 โรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  สมาธิสั้น  กังวลเมื่อห่างพ่อแม่  อิจฉาพี่น้อง  เกเร ก้าวร้าว  โรคกระตุกในเด็ก  Tourette syndrome


ดาวน์โหลด ppt นพ. ภาณุ คูวุฒยากร จิตแพทย์ รพ. สวนปรุง. โรคจิตเวชที่เกิดจากโรคฝ่ายกาย  โรคลมชัก  โรคบาดเจ็บที่ศรีษะ  โรคต่อมไทรอยด์  โรคสมองเสื่อม Alzheimer's disease.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google