งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการประเมินเทียบ ระดับการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัด มหาสารคาม ปีการศึกษา 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการประเมินเทียบ ระดับการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัด มหาสารคาม ปีการศึกษา 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการประเมินเทียบ ระดับการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัด มหาสารคาม ปีการศึกษา 2555

2 ครั้งที่ 2/2555 วัน / เวลา 09.00-10.3011.00-12.3012.30- 13.30 13.30-15.30 วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2555 ความเป็น สากลและ พลเมืองดี ( มาตรฐานที่ 5) การดูแล สุขภาพกาย และจิตของ ตน ( มาตรฐานที่ 4) พัก รับประทา นอาหาร การสื่อสาร ทั้งภาษาไทย และ ต่างประเทศ ( มาตรฐานที่ 1) วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2555 ความรู้เรื่อง ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม และการ ดำรงชีวิต ( มาตรฐานที่ 6) การแสวงหา ความรู้และ การใช้ เทคโนโลยี ( มาตรฐานที่ 3) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสิน ( มาตรฐานที่ 2)

3 ครั้งที่ 3/2555 วัน / เวลา 09.00-10.3011.00-12.3012.30- 13.30 13.30-15.30 วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ความเป็น สากลและ พลเมืองดี ( มาตรฐานที่ 5) การดูแล สุขภาพกาย และจิตของ ตน ( มาตรฐานที่ 4) พัก รับประทา นอาหาร การสื่อสาร ทั้งภาษาไทย และ ต่างประเทศ ( มาตรฐานที่ 1) วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ความรู้เรื่อง ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม และการ ดำรงชีวิต ( มาตรฐานที่ 6) การแสวงหา ความรู้และ การใช้ เทคโนโลยี ( มาตรฐานที่ 3) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสิน ( มาตรฐานที่ 2)

4 ครั้งที่ 4/2555 วัน / เวลา 09.00-10.3011.00-12.3012.30- 13.30 13.30-15.30 วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ความเป็น สากลและ พลเมืองดี ( มาตรฐานที่ 5) การดูแล สุขภาพกาย และจิตของ ตน ( มาตรฐานที่ 4) พัก รับประทา นอาหาร การสื่อสาร ทั้งภาษาไทย และ ต่างประเทศ ( มาตรฐานที่ 1) วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ความรู้เรื่อง ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม และการ ดำรงชีวิต ( มาตรฐานที่ 6) การแสวงหา ความรู้และ การใช้ เทคโนโลยี ( มาตรฐานที่ 3) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสิน ( มาตรฐานที่ 2)


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการประเมินเทียบ ระดับการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัด มหาสารคาม ปีการศึกษา 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google