งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา
สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2555

2 วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2555
ครั้งที่ 2/2555 วัน/เวลา วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2555 ความเป็นสากลและพลเมืองดี (มาตรฐานที่ 5) การดูแลสุขภาพกายและจิตของตน (มาตรฐานที่ 4) พักรับประทานอาหาร การสื่อสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ (มาตรฐานที่ 1) วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2555 ความรู้เรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิต (มาตรฐานที่ 6) การแสวงหาความรู้และการใช้เทคโนโลยี(มาตรฐานที่ 3) การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และตัดสิน (มาตรฐานที่ 2)

3 วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2555
ครั้งที่ 3/2555 วัน/เวลา วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ความเป็นสากลและพลเมืองดี (มาตรฐานที่ 5) การดูแลสุขภาพกายและจิตของตน (มาตรฐานที่ 4) พักรับประทานอาหาร การสื่อสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ (มาตรฐานที่ 1) วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ความรู้เรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิต (มาตรฐานที่ 6) การแสวงหาความรู้และการใช้เทคโนโลยี(มาตรฐานที่ 3) การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และตัดสิน (มาตรฐานที่ 2)

4 วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
ครั้งที่ 4/2555 วัน/เวลา วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ความเป็นสากลและพลเมืองดี (มาตรฐานที่ 5) การดูแลสุขภาพกายและจิตของตน (มาตรฐานที่ 4) พักรับประทานอาหาร การสื่อสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ (มาตรฐานที่ 1) วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ความรู้เรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิต (มาตรฐานที่ 6) การแสวงหาความรู้และการใช้เทคโนโลยี(มาตรฐานที่ 3) การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และตัดสิน (มาตรฐานที่ 2)


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google