งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ใน ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย หน้าที่ผู้ประสานโทรศัพท์ 1. การดูแลด้าน สุขภาพจิต สุกัญญา สุกัญญา 089 - 7464815 2. สุขาภิบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ใน ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย หน้าที่ผู้ประสานโทรศัพท์ 1. การดูแลด้าน สุขภาพจิต สุกัญญา สุกัญญา 089 - 7464815 2. สุขาภิบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ใน ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย หน้าที่ผู้ประสานโทรศัพท์ 1. การดูแลด้าน สุขภาพจิต สุกัญญา สุกัญญา 089 - 7464815 2. สุขาภิบาล อาหาร ณรงค์ ฤทธิ์ ณรงค์ ฤทธิ์ 085 - 4273149 3. อนามัย สิ่งแวดล้อม ณรงค์ ฤทธิ์ ณรงค์ ฤทธิ์

2 การดูแลด้าน สุขภาพจิต การดูแลด้าน สุขภาพจิต 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 1.1 คณะกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ 1.2 คณะกรรมการ ฝ่ายดูแลรักษา 1.3 คณะกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพจิต 2. จัดทำผังการ ช่วยเหลือ (Flow Chart) 2.1 ผู้ประสบอุทกภัย ที่มีความเครียด 2.2 ผู้ประสบอุทกภัย ที่มีภาวะซึมเศร้า 2.3 ผู้ประสบอุทกภัย ที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 3. จัดทำแบบประเมิน ความเครียด (ST-5) 4. แบบคัดกรองภาวะซึม เสร้าและความเสี่ยง ต่อการฆ่าตัวตาย (DS 8) 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 1.1 คณะกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ 1.2 คณะกรรมการ ฝ่ายดูแลรักษา 1.3 คณะกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพจิต 2. จัดทำผังการ ช่วยเหลือ (Flow Chart) 2.1 ผู้ประสบอุทกภัย ที่มีความเครียด 2.2 ผู้ประสบอุทกภัย ที่มีภาวะซึมเศร้า 2.3 ผู้ประสบอุทกภัย ที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 3. จัดทำแบบประเมิน ความเครียด (ST-5) 4. แบบคัดกรองภาวะซึม เสร้าและความเสี่ยง ต่อการฆ่าตัวตาย (DS 8)

3 ผู้ประสบอุทกภัยที่ เป็นกลุ่มเสี่ยง 1. ผู้ป่วยจิตเวชเดิม 2. ผู้สูงอายุที่ขาด ผู้ดูแล 3. ผู้พิการหรือผู้ เจ็บป่วยเรื้อรัง 4. ผู้สูญเสียมากทั้ง ชีวิตและทรัพย์สิน 5. ผู้มาขอรับบริการ ด้านสุขภาพจิต ผู้ประสบอุทกภัยที่ เป็นกลุ่มเสี่ยง 1. ผู้ป่วยจิตเวชเดิม 2. ผู้สูงอายุที่ขาด ผู้ดูแล 3. ผู้พิการหรือผู้ เจ็บป่วยเรื้อรัง 4. ผู้สูญเสียมากทั้ง ชีวิตและทรัพย์สิน 5. ผู้มาขอรับบริการ ด้านสุขภาพจิต

4 ค่ายพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด วันที่ 17-25 ตุลาคม 2554 ณ ค่ายเพชรโยธิน อ. ชะอำ ค่ายพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด วันที่ 17-25 ตุลาคม 2554 ณ ค่ายเพชรโยธิน อ. ชะอำ

5 ผู้เข้ารับการอบรม 73 คน อ. หนองหญ้าปล้อง 24 คน อ. ชะอำ 20 คน อ. ท่ายาง 8 คน อ. บ้านลาด 6 คน อ. เมือง 6 คน อ. บ้านแหลม 4 คน อ. แก่งกระจาน 1 คน ต่างจังหวัด 4 คน ผู้เข้ารับการอบรม 73 คน อ. หนองหญ้าปล้อง 24 คน อ. ชะอำ 20 คน อ. ท่ายาง 8 คน อ. บ้านลาด 6 คน อ. เมือง 6 คน อ. บ้านแหลม 4 คน อ. แก่งกระจาน 1 คน ต่างจังหวัด 4 คน

6 บทบาทหน้าที่ รพ. สต. - เยี่ยมติดตามในระบบ บสต. เป็นเวลา 1 ปี บทบาทหน้าที่ สสจ. - รายงานระบบ อินเตอร์เน็ต บทบาทหน้าที่ รพ. สต. - เยี่ยมติดตามในระบบ บสต. เป็นเวลา 1 ปี บทบาทหน้าที่ สสจ. - รายงานระบบ อินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ใน ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย หน้าที่ผู้ประสานโทรศัพท์ 1. การดูแลด้าน สุขภาพจิต สุกัญญา สุกัญญา 089 - 7464815 2. สุขาภิบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google