งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
ผู้ประสาน โทรศัพท์ 1. การดูแลด้านสุขภาพจิต สุกัญญา 2. สุขาภิบาลอาหาร ณรงค์ฤทธิ์ 3. อนามัยสิ่งแวดล้อม

2 การดูแลด้านสุขภาพจิต
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษา คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต จัดทำผังการช่วยเหลือ (Flow Chart) ผู้ประสบอุทกภัยที่มีความเครียด ผู้ประสบอุทกภัยที่มีภาวะซึมเศร้า ผู้ประสบอุทกภัยที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย จัดทำแบบประเมินความเครียด (ST-5) แบบคัดกรองภาวะซึมเสร้าและความเสี่ยง ต่อการฆ่าตัวตาย (DS 8)

3 ผู้ประสบอุทกภัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 1. ผู้ป่วยจิตเวชเดิม 2
ผู้ประสบอุทกภัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยจิตเวชเดิม ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล ผู้พิการหรือผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้สูญเสียมากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ผู้มาขอรับบริการด้านสุขภาพจิต

4 ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด วันที่ 17-25 ตุลาคม 2554 ณ ค่ายเพชรโยธิน อ.ชะอำ

5 ผู้เข้ารับการอบรม 73 คน อ. หนองหญ้าปล้อง 24 คน อ. ชะอำ 20 คน อ
ผู้เข้ารับการอบรม 73 คน อ. หนองหญ้าปล้อง 24 คน อ.ชะอำ คน อ. ท่ายาง คน อ. บ้านลาด คน อ. เมือง คน อ. บ้านแหลม 4 คน อ. แก่งกระจาน 1 คน ต่างจังหวัด คน

6 บทบาทหน้าที่ รพ. สต. - เยี่ยมติดตามในระบบ บสต
บทบาทหน้าที่ รพ.สต เยี่ยมติดตามในระบบ บสต. เป็นเวลา 1 ปี บทบาทหน้าที่ สสจ รายงานระบบอินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google