งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เร่ร่อน / ถูกทอดทิ้ง ปัญหาเด็กไทย 2. เกเร มั่วสุม 5 3. ขอทาน 4. เล่นการพนัน 6. เสพบุหรี่ สุรายาเสพติด 5. ชู้สาว 7. เที่ยวเตร่ 24.00-04.00 น. 8. ก้าวร้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เร่ร่อน / ถูกทอดทิ้ง ปัญหาเด็กไทย 2. เกเร มั่วสุม 5 3. ขอทาน 4. เล่นการพนัน 6. เสพบุหรี่ สุรายาเสพติด 5. ชู้สาว 7. เที่ยวเตร่ 24.00-04.00 น. 8. ก้าวร้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. เร่ร่อน / ถูกทอดทิ้ง ปัญหาเด็กไทย 2. เกเร มั่วสุม 5 3. ขอทาน 4. เล่นการพนัน 6. เสพบุหรี่ สุรายาเสพติด 5. ชู้สาว 7. เที่ยวเตร่ 24.00-04.00 น. 8. ก้าวร้าว ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 9. ตกหล่นจากระบบการศึกษา

2 ปัญหาเด็กไทย ( ต่อ ) 10. หลบหนีออกจากครอบครัว สถานสงเคราะห์ 11. ค้าประเวณี 12. ทะเลาวิวาทยกพวกตีกัน 13. อาศัยอยู่กับนักค้ายา 14. ถูกใช้เป็นแรงงานเด็ก 15. ตกเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ 16. แก็งค์ก่อกวนวัยรุ่น 6

3 การพัฒนา “ คน ” ต้องพัฒนาคุณภาพคน ต้องพัฒนาด้านจิตใจ 1. ช่วงอายุแรกเกิด - 6 ขวบ --> ปลูกฝังจิตวิญญาณ 2. ช่วง 7-25 ปี --> ฝึกเข้าถึงสภาวธรรมโดยมีพี่เลี้ยง จากการเลียนแบบครอบครัว 3. ช่วง 26-60 ปี --> ด้วยการฝึกใจตัวเอง ดำรงสภาวธรรม 4. ช่วง 60 ปีขึ้นไป --> บรรลุสัจจธรรมของชีวิต 7

4 การพนันและอบายมุข 39 1. รณรงค์ให้ใช้ชีวิตเรียบง่าย ประหยัด รักศักดิ์ศรี 3. จัดบริการหางานทำให้นักศึกษา เช่น 2. จัดเจ้าหน้าที่ออกรับ หากพบนักศึกษาขายบริการ ให้แจ้ง / จัดการ - งานในมหาวิทยาลัย - งานที่สถานประกอบการแจ้งมา - งานที่นักศึกษาจัดหาเอง

5 ผู้มีปัญหาชีวิต 51 1. อารมณ์อ่อนไหว 3. แสดงออกรุนแรง เช่น เศร้า โกรธ วิตก กังวล 2. ขัดแย้งทางความคิด และประชดชีวิต 4. เฉยเมย เช่น ซึม ถดถอย

6 การสังเกตอาการของผู้มีปัญหา ชีวิต 52 พฤติกรรมเสี่ยงที่สังเกตได้ในเบื้องต้น ซึม / หนีเรียน / ขาดงาน / ขาดความสนใจ / หนีสังคม หากเกิดอาการ บอกเหตุเหล่านี้ คาดการณ์ได้ว่ากำลังเผชิญปัญหา ผู้ที่ฆ่าตนเอง / หรือฆ่าตนเองแล้วฆ่าผู้อื่นตายตาม เมื่อเข้าไปวิเคราะห์พบว่า เป็นผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และจะมีอาการบอกเหตุล่วงหน้า เช่น บ่นไม่อยากมีชีวิตอยู่ ชีวิตไร้ค่า ตัวเองหมดความหมาย หลบหนีผู้อื่น และซึมเศร้า พูดเป็นลางทีเล่นทีจริง

7 การสังเกตผู้มีปัญหาชีวิต 53 สาเหตุที่ฆ่าตัวตายนั้นพบว่า ผู้นั้นเกิดความซึมเศร้า ที่หาทางออกไม่ได้ / หนีความเจ็บปวด / หรือคิดแก้แค้น จากปัญหาเศรษฐกิจ / อาการเจ็บป่วยเรื้อรัง / ชีวิตสมรส ที่ถูกทำให้อับอาย หากเข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้นจะแก้ไขได้ทัน นอกจากสังเกต / มีแบบสอบถาม

8 54 1. รู้จักเข้าใจตนเอง 3. คิดแก้ปัญหา / ตัดสินใจ 2. แสวงหาข้อมูล ทักษะ ชีวิต 4. สื่อสารผู้อื่น 5. วางแผนจัดการ 6. ทำงานเป็นทีม 7. ปรับตัว 8. กล้าเสี่ยงอย่างมีเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt 1. เร่ร่อน / ถูกทอดทิ้ง ปัญหาเด็กไทย 2. เกเร มั่วสุม 5 3. ขอทาน 4. เล่นการพนัน 6. เสพบุหรี่ สุรายาเสพติด 5. ชู้สาว 7. เที่ยวเตร่ 24.00-04.00 น. 8. ก้าวร้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google