งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ยินดีต้อนรับสู่. อาจารย์ผู้สอน อ. อนงค์นาฏ ชิณวงศ์ อ. วัชระ กาแก้ว อ. สงกรานต์ สว่างศรี อ. นงนุช นุชระป้อม นิสิตนางสาวภวิกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ยินดีต้อนรับสู่. อาจารย์ผู้สอน อ. อนงค์นาฏ ชิณวงศ์ อ. วัชระ กาแก้ว อ. สงกรานต์ สว่างศรี อ. นงนุช นุชระป้อม นิสิตนางสาวภวิกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ยินดีต้อนรับสู่

2 อาจารย์ผู้สอน อ. อนงค์นาฏ ชิณวงศ์ อ. วัชระ กาแก้ว อ. สงกรานต์ สว่างศรี อ. นงนุช นุชระป้อม นิสิตนางสาวภวิกา ไตรตรงสัตย์

3  การบรรยาย การสาธิต  ศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนรู้และ เว็บไซต์ itP5kus.weebly.com  การฝึกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร์  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning) วิธีการเรียนการสอน

4  ข้อมูล สารสนเทศและความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007  หลักการทำงานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การใช้บริการ e -mail  Social Network  โปรแกรม Microsoft Excel 2007 เนื้อหาที่เรียน

5 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านทักษะ ด้านผลสอบ / ผลงาน 1 : 2 : 1 สัดส่วนการประเมินผล

6 กฏ กติกา มารยาท 1. การเดินแถว เดินด้วยความเป็น ระเบียบ รวดเร็ว และไม่ส่งเสียงดัง เมื่อ ถึงหน้าห้องคอมพิวเตอร์ วางรองแล้วเข้า แถวให้เป็นระเบียบ โดยหัวหน้าช่วยจัด แถวและดูพฤติกรรมตั้งแต่เดินแถว ใคร ไม่เรียบร้อยให้แจ้งอาจารย์เพื่อตัดคะแนน

7 2. การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ - ไม่เลื่อนเก้าอี้ หรือลุกจากที่ถ้าอาจารย์ไม่สั่ง - ไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ - ไม่เปลี่ยนหน้าจอและแก้ไขข้อมูลใดๆ - ไม่ดาวน์โหลดหรือเข้าเว็บไซต์ไม่เหมาะสม เป็นอันขาด - ตั้งใจเรียนและไม่ส่งเสียงดังขณะอาจารย์ สอน กฏ กติกา มารยาท

8 โครงการส่งเสริมความ ถนัดฯ รับสมัครวันเสาร์ที่ 7 มิ. ย. 57 นี้ มีกิจกรรมคอมพิวเตอร์ น่าสนใจมากมาย ดูรายละเอียดที่ www.kus.ku.ac.th โครงการส่งเสริมความ ถนัดฯ รับสมัครวันเสาร์ที่ 7 มิ. ย. 57 นี้ มีกิจกรรมคอมพิวเตอร์ น่าสนใจมากมาย ดูรายละเอียดที่ www.kus.ku.ac.th

9 สร้างโฟลเดอร์ This PC \ Local Disk (D:) \P50..

10 ให้นักเรียนใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เพื่อสร้างงานนำเสนอจำนวน 1 สไลด์ สไลด์ที่ 1 แนะนำตัว ข้อมูลอย่างน้อย 5 บรรทัด พร้อมแทรกรูปภาพ และทำ ภาพเคลื่อนไหว ตกแต่งให้สวยงาม บันทึกงานชื่อ Test- ชื่อตัวเอง ไว้ใน โฟลเดอร์ P50..


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ยินดีต้อนรับสู่. อาจารย์ผู้สอน อ. อนงค์นาฏ ชิณวงศ์ อ. วัชระ กาแก้ว อ. สงกรานต์ สว่างศรี อ. นงนุช นุชระป้อม นิสิตนางสาวภวิกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google