งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5
ยินดีต้อนรับสู่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

2 นิสิตนางสาวภวิกา ไตรตรงสัตย์
อาจารย์ผู้สอน อ.อนงค์นาฏ ชิณวงศ์ อ.วัชระ กาแก้ว อ.สงกรานต์ สว่างศรี อ.นงนุช นุชระป้อม นิสิตนางสาวภวิกา ไตรตรงสัตย์

3 วิธีการเรียนการสอน การบรรยาย การสาธิต
การบรรยาย การสาธิต ศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนรู้และเว็บไซต์ itP5kus.weebly.com การฝึกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning)

4 เนื้อหาที่เรียน ข้อมูล สารสนเทศและความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ข้อมูล สารสนเทศและความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 หลักการทำงานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้บริการ e -mail Social Network โปรแกรม Microsoft Excel 2007

5 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านทักษะ ด้านผลสอบ/ผลงาน 1 : 2 : 1
สัดส่วนการประเมินผล ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านทักษะ ด้านผลสอบ/ผลงาน : 2 : 1

6 กฏ กติกา มารยาท 1. การเดินแถว เดินด้วยความเป็นระเบียบ รวดเร็ว และไม่ส่งเสียงดัง เมื่อถึงหน้าห้องคอมพิวเตอร์ วางรองแล้วเข้าแถวให้เป็นระเบียบ โดยหัวหน้าช่วยจัดแถวและดูพฤติกรรมตั้งแต่เดินแถว ใครไม่เรียบร้อยให้แจ้งอาจารย์เพื่อตัดคะแนน

7 2. การใช้ห้องคอมพิวเตอร์
กฏ กติกา มารยาท 2. การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ไม่เลื่อนเก้าอี้ หรือลุกจากที่ถ้าอาจารย์ไม่สั่ง ไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่เปลี่ยนหน้าจอและแก้ไขข้อมูลใดๆ ไม่ดาวน์โหลดหรือเข้าเว็บไซต์ไม่เหมาะสมเป็นอันขาด ตั้งใจเรียนและไม่ส่งเสียงดังขณะอาจารย์สอน

8 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมความถนัดฯ รับสมัครวันเสาร์ที่ 7 มิ.ย. 57 นี้ มีกิจกรรมคอมพิวเตอร์น่าสนใจมากมาย ดูรายละเอียดที่

9 This PC \ Local Disk (D:) \P50..
สร้างโฟลเดอร์ This PC \ Local Disk (D:) \P50..

10 ทบทวนความรู้เดิม ให้นักเรียนใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2013
เพื่อสร้างงานนำเสนอจำนวน 1 สไลด์ สไลด์ที่ 1 แนะนำตัว ข้อมูลอย่างน้อย 5 บรรทัด พร้อมแทรกรูปภาพ และทำภาพเคลื่อนไหว ตกแต่งให้สวยงาม บันทึกงานชื่อ Test-ชื่อตัวเอง ไว้ในโฟลเดอร์ P50..


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google