งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภัสสรา ภูรินันทกุล.  การจัดการเรียนการสอนแบบ 1:1 คืออะไร  ระดมสมองว่าในสภาพแวดล้อม คอมพิวเตอร์หนึ่งต่อหนึ่งควรเป็น อย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้เวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภัสสรา ภูรินันทกุล.  การจัดการเรียนการสอนแบบ 1:1 คืออะไร  ระดมสมองว่าในสภาพแวดล้อม คอมพิวเตอร์หนึ่งต่อหนึ่งควรเป็น อย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้เวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภัสสรา ภูรินันทกุล

2  การจัดการเรียนการสอนแบบ 1:1 คืออะไร  ระดมสมองว่าในสภาพแวดล้อม คอมพิวเตอร์หนึ่งต่อหนึ่งควรเป็น อย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้เวลา ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  นึกถึงว่าจะเก็บคอมพิวเตอร์อย่างไร ในห้องเรียน นักเรียนจะเข้าใช้งาน อย่างไรและเมื่อไร

3  ควรมีขั้นตอนอะไรบ้างในเวลาที่ไม่ต้องใช้งาน คอมพิวเตอร์ ( ตัวอย่างเช่น นักเรียนต้องคืนเครื่อง คอมพิวเตอร์หรือวางไว้บนโต๊ะ ควรมีขั้นตอน อะไรบ้างเวลาที่ต้องซ่อมแซม เป็นต้น )  กิจกรรมทางเลือกอะไรบ้างที่เราต้องมีถ้านักเรียน ไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ( ตัวอย่างเช่น การใช้ที่ไม่เหมาะสม การซ่อมแซม เครื่อง เป็นต้น )  ขั้นตอนอะไรบ้างที่เราต้องมีเพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือขณะทำงานบน คอมพิวเตอร์ได้รับความช่วยเหลือ เราจะช่วยได้ อย่างไรโดยไม่รบกวนการเรียนการสอนหรือ กิจกรรมอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินอยู่ในห้องเรียน

4  ปลั๊กไฟ การชาร์จไฟก่อนใช้งาน  การเก็บรักษาและดูแลแท็บเล็ต  ควรมีชื่อนักเรียนไว้ที่ตัวเครื่อง ( และ จดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร )  หากอนุญาตให้นักเรียนนำกลับบ้าน ควรทำความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วย

5  ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต  ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตร่วมกันระหว่างนักเรียน - พ่อแม่ - ครู  ให้ความรู้เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์

6  ให้นักเรียนสร้างอีเมล์เพื่อใช้ในการเรียน การสอน  บันทึกอีเมล์ของนักเรียนไว้  มีแผนฯ สำรอง ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ เครื่องได้  ให้ความสำคัญกับเนื้อหามากกว่า เทคโนโลยี  ศึกษาและเลือก App หรือเว็บไซต์ที่ ต้องการก่อนที่จะแนะนำให้นักเรียนเข้า ใช้งาน

7  ความหมายของกฎหมายลิขสิทธิ์  ความสำคัญ  แนวทางการใช้อย่างเป็นธรรม

8  Google Play คือบริการดี ๆ จาก Google ที่ทำให้ สาวก Android ทั้งหลายสามารถ Download Apps ผ่านทางเว็บไซต์ https://play.google.com/store ที่จะช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ของ Apps แต่ละตัวได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณอ่านรีวิวต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากต้องการ Download และ ติดตั้งก็สามารถสั่งผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันทีhttps://play.google.com/store

9  Adobe Flash Player  Windows Media* Player  Google Earth  Youtube  Google maps  Google maps street view  Google drive

10  คำถาม : สภาพอากาศและฤดูกาลมี ส่วนกำหนดกิจกรรมการพักผ่อน อย่างไร

11  ศึกษาเว็บไซต์ที่รายงานเกี่ยวกับสภาพ ภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่น  เลือกอำเภอหนึ่งอำเภอ ( จังหวัดใดก็ได้ ) ที่ สนใจจะทำโครงงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และศึกษาสภาพภูมิอากาศในแต่ละฤดูกาล ของอำเภอที่เลือก  จากนั้นเลือกฤดูกาลและกิจกรรมที่ต้องการ จะส่งเสริม เพื่อกำหนดลงในแผ่นพับ  ใช้โปรแกรมจัดทำแผ่นพับ พร้อมอ้างอิง แหล่งข้อมูล  ดูใบงานที่ 1 ดูใบงานที่ 1

12  คำถาม : โลกปัจจุบันได้รับประโยชน์ อย่างไรจากการเสียสละและอุทิศตน ของวีรบุรุษ / สตรีในอดีต

13  ให้นักเรียนอภิปรายความหมายของวีรบุรุษ // คุณลักษณะของวีรบุรุษ / บอกชื่อวีรบุรุษของ นักเรียน  ให้รายชื่อวีรบุรุษ เพื่อวัดความรู้เดิมของ นักเรียน อาจใช้คำถามเป็นตัวช่วย เช่น วีรบุรุษ คนนี้คือใคร มีอายุอยู่สมัยไหน วีรกรรมของเขา คืออะไร เขาต้องเผชิญกับความยากลำบาก หรืออุปสรรคอะไรบ้าง เป็นต้น  ภาระงานของนักเรียน :  จัดทำเส้นแสดงช่วงชีวิตของวีรบุรุษ / สตรีคนนั้น  จัดทำแผนผังที่ครอบคลุมประวัติ ครอบครัว การศึกษา อาชีพและอุปสรรคที่เผชิญ  วาดภาพบุคคลนั้นพร้อมกลอน  เขียนสคริปต์ด้วยภาษาของสรรพนามบุรุษที่ 1  ดูใบงานที 2 ดูใบงานที 2

14  passara@aspirers.com passara@aspirers.com  081-8696066


ดาวน์โหลด ppt ภัสสรา ภูรินันทกุล.  การจัดการเรียนการสอนแบบ 1:1 คืออะไร  ระดมสมองว่าในสภาพแวดล้อม คอมพิวเตอร์หนึ่งต่อหนึ่งควรเป็น อย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้เวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google