งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Logo สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ยินดี ต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนค่ะ โครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ห้องอบรม M23 อาคารศูนย์บริการมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 15 –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Logo สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ยินดี ต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนค่ะ โครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ห้องอบรม M23 อาคารศูนย์บริการมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 15 –"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company Logo สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ยินดี ต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนค่ะ โครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ห้องอบรม M23 อาคารศูนย์บริการมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิ. ย. 2551 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 Company Logo 2 ลงทะเบียนนิสิตใหม่ที่ www.student.ku.ac.th ( กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนิสิตใหม่ ) ขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้เครือข่าย นนทรี 1 Print ใบลงทะเบียน สทป. 1 2 ลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (account) ที่ www.nontriregis.ku.ac.th 3 รับฟังการแนะนำระบบสารสนเทศและการให้บริการของ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. พร้อมกรอกแบบสอบถาม ส่งเจ้าหน้าที่ 4

3 Company Logo 3 ลงทะเบียนนิสิตใหม่ www.student.ku.ac.th

4 Company Logo 4 ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ใบ สทป.1 ตรวจความถูกต้องของข้อมูลก่อน สั่งพิมพ์ ตั้งค่า page setup กำหนดให้ left,right,top,bottom = 0 ( ศูนย์ ) กด Print Preview เพื่อดูว่าข้อมูลอยู่ใน ขอบเขตกระดาษที่กำหนดหรือไม่ > สั่งพิมพ์ Print แจ้งหมายเลขเครื่อง (E1,E2…) แก่ เจ้าหน้าที่ เพื่อรับเอกสารที่สั่งพิมพ์

5 Company Logo 5 ลงทะเบียนรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (account) www.nontriregis.ku.ac.th

6 Company Logo 6 คำแนะนำในการกำหนดรหัสผ่านสำหรับ account รหัสผ่านจะต้องประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ ความยาว 8 ตัวอักษร เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น ได้แก่ a-z,A-Z,0-9... กำหนดรหัสผ่านเป็นตัวอักษร ควรมีตัวเลขผสม อยู่ด้วย เช่น A2b34dEf… ( ตัวพิมพ์ใหญ่ - เล็กมีความสำคัญ )

7 Company Logo 7 ข้อควรรู้สำหรับ nontri account Username/account จะขึ้นต้นด้วย b ตามด้วยรหัส นิสิต 9 ตัว Ku mail Mail ของนิสิตก็คือ username/account @ku.ac.th Password นิสิตกำหนดเอง มีความยาว 8 ตัวอักษรเท่านั้น b123456789 @ku.ac.th 12345678910

8 Company Logo 8 ข้อควรรู้สำหรับ nontri account สามารถนำไปใช้ กับระบบ สารสนเทศทุก ระบบ สามารถใช้งาน KU mail และขอพื้นที่ โฮมเพจได้ที่ pirun.ku.ac.th สามารถใช้จองการใช้ งานเครื่อง คอมพิวเตอร์ อาคาร KITS ได้ สำหรับการ Login เข้าใช้งาน อินเทอร์เน็ต

9 Company Logo 9 การตรวจสอบ Nontri Account ว่าใช้งานได้ จริงหรือไม่ ? www.regis.ku.ac.th เพื่อใส่ username/password เช่น b123456789/ab123456 จะปรากฏข้อมูล นิสิต ซึ่งแสดงว่า บัญชีผู้ใช้ ใช้งานได้จริง

10 Company Logo Thank you เยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ ได้ที่ เยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ ได้ที่ www.cpc.ku.ac.th www.cpc.ku.ac.th รบกวนน้องๆช่วยตอบ แบบสอบถาม รบกวนน้องๆช่วยตอบ แบบสอบถาม และส่งที่ห้อง F1 ด้วยนะคะ และส่งที่ห้อง F1 ด้วยนะคะ


ดาวน์โหลด ppt Company Logo สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ยินดี ต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนค่ะ โครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ห้องอบรม M23 อาคารศูนย์บริการมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 15 –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google