งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.psnlu.com โดยใช้ Internet Explorewww.psnlu.com คลิก เข้า เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.psnlu.com โดยใช้ Internet Explorewww.psnlu.com คลิก เข้า เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.psnlu.com โดยใช้ Internet Explorewww.psnlu.com คลิก เข้า เรียน

2 2. เข้าสู่ระบบการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย พิมพ์รหัสประจำตัวนิสิตและรหัสผ่านของนิสิต จากนั้นคลิก sing in เข้าสู่ระบบ

3 3. เมื่อ sing in เข้ามาแล้วจะเจอหน้าแรก เข้า เรียน

4 4. เลือก E-Leaming จะเจอรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เลือกรายวิชาที่ต้องการเรียน และ คลิกเข้าสู่ชั้นเรียน

5 เมื่อเลือกวิชาเรียนมาแล้ว ส่วนประเมินอาจารย์ผู้สอน คลิกที่แบบประเมินเพื่อ ประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และ สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง email หรือ สอบถามได้ทาง board หรือ chat เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ล่ะ วิชาจะไม่เหมือนกัน แล้วแต่ อาจารย์ผู้สอน

6 ทำแบบทดสอบ ก่อนเรียน ( ไม่ เก็บคะแนน ) เลือกการเรียน ในแต่ล่ะหน่วยการเรียน ทำแบบทดสอบ หลังเรียน ( เก็บ คะแนน ) เข้าเรียน ( เก็บ คะเนน ) โหลดตำรา เอกสารอ่าน ประกอบวิดีโอ โหลดงานมอบหมาย ส่งงานตามที่แจ้งใน ไฟล์ งานมอบหมาย

7 ห้องเรียน คลิกเพื่อ เลือก หัวข้อการ เรียน จะนับเวลาการเข้าเรียน เมื่อต้องการออก คลิก “ ออกจากห้องเรียน ”

8 นับเวลาการเข้าเรียนและการทดสอบ การนับเวลาเข้าเรียน ต้องเข้าครบ 80 % จึง จะมีสิทธิ์สอบ ผลการทดสอบ คะแนน ผลการทำทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียน เพื่อนำมาประเมินผล การเรียน

9 5. การบรรยายเสริม นิสิตที่ได้ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาต่างๆสามารถเข้าฟัง การบรรยายสดตามวัน - เวลาที่ ได้แจ้งไว้ที่หน้าจอหลักของ นิสิตแต่ละท่าน การฟังเทป บรรยายเสริม ย้อนหลัง เพื่อ เป็นการทบทวน เนื้อหา หรือ บางครั้งนิสิต พลาดการฟัง การบรรยายสด

10

11 6. การลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน (1) เลือก ชำระ ค่าลงทะเบียน เรียน (2) เลือก ชำระเงิน

12 (3) คลิกเลือกรายวิชาที่นิสิต จะลงทะเบียนเรียน ( แนะนำให้เลือกทั้งหมด ระยะเวลาจะได้ เป็นไปตามแผน ) (4) ตรวจสอบข้อมูล และคลิก ยืนยันการ ทำรายการ

13 (5) กด OK (6) เลือก ช่องทางในการ ชำระเงิน จ่าย ตามจำนวนที่ จ่ายรายเดือน เสร็จแล้วส่ง หลักฐานใน การชำระเงิน ให้อาจารย์ที่ ปรึกษาและควร ทำสำเนาเก็บ ไว้เองด้วย การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสามารถ ดำเนินการได้ก่อน 5 วันทำการก่อนวันสอบ ถ้าเกิดกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบปลาย ภาค


ดาวน์โหลด ppt 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.psnlu.com โดยใช้ Internet Explorewww.psnlu.com คลิก เข้า เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google