งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำรวจภูธรภาค 7 กับการนำ Mambo มา ใช้พัฒนาเว็บไซต์ของสถานีตำรวจใน สังกัด โดย พ. ต. ท. สุพมาส บัวลาด รองผู้กำกับการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำรวจภูธรภาค 7 กับการนำ Mambo มา ใช้พัฒนาเว็บไซต์ของสถานีตำรวจใน สังกัด โดย พ. ต. ท. สุพมาส บัวลาด รองผู้กำกับการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำรวจภูธรภาค 7 กับการนำ Mambo มา ใช้พัฒนาเว็บไซต์ของสถานีตำรวจใน สังกัด โดย พ. ต. ท. สุพมาส บัวลาด รองผู้กำกับการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 7

2 เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้กับสถานีตำรวจ สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 มี จำนวนทั้งหมด 104 แห่ง ทำอย่างไรจึงจะ ให้มีเว็บไซต์เป็นของตนเองได้ภายใน ระยะเวลาอันสั้น และเสียค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาให้น้อยที่สุด บุคลากรในสถานีตำรวจไม่มีความชำนาญในการ จัดทำเว็บไซต์ ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเขียน โปรแกรมไม่เป็น

3 เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้กับสถานีตำรวจ Open Source Content Management System (CMS) เป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหา

4 เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้กับสถานีตำรวจ Open Source Content Management System (CMS) เป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหา พัฒนาเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม บุคลากรมีความรู้เพียงแค่สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น word processing ฯลฯ สามารถใช้โปรแกรม CMS จัดทำเว็บไซต์ให้กับ หน่วยงานของตนเองได้

5 เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้กับสถานีตำรวจ โปรแกรม CMS ที่ ตำรวจภูธรภาค 7 เลือกใช้คือ Membo โดยมีเทคนิคใน การพัฒนาดังนี้ จัดหา Computer Server สำหรับรองรับเป็น Web Server ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด จัดทำการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Membo ให้แก่ข้าราชการตำรวจ จากทุกสถานีตำรวจ ทำการติดตั้ง Website ของทุกสถานีตำรวจ ( โดยผู้ดูแลระบบจากส่วนกลาง )

6 เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้กับสถานีตำรวจ ตำรวจภูธรภาค 7 ( ส่วนกลาง ) แจ้ง URL และ User Name,Password ให้แก่สถานีตำรวจ ทราบ เพื่อทำการ Upload Template หรือขอ มูลต่างๆ เพื่อให้แสดงผลบนเว็บไซต์

7 ตำรวจภูธรภาค 7 http://www.police7.go.th

8 เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้กับสถานีตำรวจ

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt ตำรวจภูธรภาค 7 กับการนำ Mambo มา ใช้พัฒนาเว็บไซต์ของสถานีตำรวจใน สังกัด โดย พ. ต. ท. สุพมาส บัวลาด รองผู้กำกับการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google