งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CMS กับการบริหารจัดการ เว็บไซต์ห้องสมุด นำเสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 “ ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ ” ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CMS กับการบริหารจัดการ เว็บไซต์ห้องสมุด นำเสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 “ ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ ” ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CMS กับการบริหารจัดการ เว็บไซต์ห้องสมุด นำเสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 “ ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ ” ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 27 มกราคม 2555 ชัยวัฒน์ น่าชม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช

2 เว็บไซต์ห้องสมุด ก่อน การปรับปรุง

3 ปัญหาจากการให้บริการ สารสนเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุด

4 ปัญหาสำคัญที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบ e-Library ไม่ได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบ e-Library ไม่ได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง

5 การดำเนินงาน

6 ระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) 1. การนำเนื้อหาเข้าระบบ (Creation) 2. การตรวจสอบเนื้อหา (Approval) 3. การเผยแพร่เนื้อหา (Publishing)

7 วงจรของการจัดการ เนื้อหา

8 คุณสมบัติ สำคัญของ CMS Open-source, free software CMS คืออะไร ในโลกของซอฟต์แวร์ – จัดการเนื้อหาบนหน้าเว็บ – ไม่ใช่จัดการภาพเพียงอย่างเดียว – เอื้อให้หลายคนจัดการ “ เฉพาะส่วน ” ในแต่ละหน้า – มี template ไว้เอื้อในการออกแบบ – มีฐานข้อมูลบันทึกเนื้อหาที่ปรับปรุง

9 CMS แก้ปัญหาการจัดการเว็บด้านไหน ข้อมูลเก่า ไม่ทันสมัย ระบบนำทางแย่ เนื้อหาบาง หน้าแน่น อึดอัด เนื้อหามีผู้รับผิดชอบเพียงคน เดียวหรือไม่กี่คน ไม่สนองรับองค์การ หน่วยงาน

10

11

12 เครือข่ายสังคม (Social Network)

13 เว็บไซต์ห้องสมุด หลังการ ปรับปรุง

14 สรุปและอภิปราย ผล

15 http://library.stou.ac.th


ดาวน์โหลด ppt CMS กับการบริหารจัดการ เว็บไซต์ห้องสมุด นำเสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 “ ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ ” ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google