งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Training & Development

2 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลเรื่องการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ให้บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และห้องบรรยาย ประชุม สัมมนา แก่อาจารย์ และหน่วยงานภายนอก จัดทำศูนย์สอบวัดความรู้ ความสามารถด้านไอที ให้บริการพิมพ์ ภาพโปสเตอร์ ขนาด A0, A1

3 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลควบคุมการใช้งานระบบ Video Conference - การเรียนการสอนทางไกล - การประชุมสัมมนาทางไกล

4 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และการขอใช้พื้นที่ จัดทำเว็บไซต์ รวมถึงการจดทะเบียนโดเมนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

5 หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทำและดูแล Web Application ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

6 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลรายวิชา E-learning ที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยส่งเข้าประกวด จำนวน 90 รายวิชา

7 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลการใช้งานระบบ LMS (ระบบบริหารการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)

8 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ถ่ายทอดสด การประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

9 หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทำเว็บไซต์ ITMEDIA เว็บไซต์ Media Streaming เป็นนำเสนอสื่อในรูปแบบมัลติมีเดีย โดยใช้เทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบ Streaming File ผ่านเครือข่าย

10 หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทำรายการ IPTV นำเสนอรายการสด และรายการบันทึกเทป ผ่านอินเตอร์เน็ต กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย - การจัดรายการจากตัวแทนชมรม สโมสรนักศึกษา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รายการภูมิปัญญาชาวบ้าน จากชุมชนท้องถิ่น

11 ระบบบนเครือข่ายที่จัดทำและดูแล


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google