งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของเสิร์ชเอ็นจิน (Search Engine) ข้อมูลบนเว็บไซต์มีจำนวนมากมายมหาศาล ทำให้เข้าถึงได้ยาก ผู้ใช้ต้องการข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ และสามารถสืบค้นได้ง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของเสิร์ชเอ็นจิน (Search Engine) ข้อมูลบนเว็บไซต์มีจำนวนมากมายมหาศาล ทำให้เข้าถึงได้ยาก ผู้ใช้ต้องการข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ และสามารถสืบค้นได้ง่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มาของเสิร์ชเอ็นจิน (Search Engine) ข้อมูลบนเว็บไซต์มีจำนวนมากมายมหาศาล ทำให้เข้าถึงได้ยาก ผู้ใช้ต้องการข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ และสามารถสืบค้นได้ง่าย พื้นฐานมาจากเทคนิคสืบค้นสารสนเทศใน ห้องสมุด นั่นคือ ระบบแค็ตตาล็อกและระบบค้นคืนรายการ หนังสือ

2 เสิร์ชเอ็นจินกับการตลาด (Search Engine Marketing) ความนิยมในการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ที่ เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว เจ้าของเว็บไซต์ต้องการโปรโมตเว็บไซต์ตัวเอง เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามา ซื้อสินค้าและบริการของตน

3 Pay-per-click Search Engine Optimization (SEO)

4 1.Paid advertisement หรือ pay-per- click เป็นการจ่ายค่าโฆษณาให้กับเสิร์ซเอ็นจินโดย ผ่านการประมูลค่าสืบค้น เว็บไซต์ที่ให้ราคาประมูลสูงสุดก็จะได้ขึ้นอันดับ ต้นๆ หากผู้ใช้เลือกคลิกเว็บไซต์ใด เจ้าของเว็บไซต์ นั้นก็ต้องจ่ายค่าประมูล ดังกล่าวให้กับเสิร์ชเอ็นจิน ทำได้ง่าย สะดวก แต่เสียค่าใช้จ่ายสูง

5 2.Search Engine Optimization (SEO) เป็นการจัดทำ ปรับปรุง หรือปรับแต่ง หน้า เว็บไซต์ เพื่อให้ติดอันดับ ต้นๆ ในหน้าผลการค้นหาโดยธรรมชาติไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์สามารถทำให้ เว็บไซต์ของตนติดอันดับดีๆได้ โดยต้องศึกษาและเรียนรู้วิธีการจัดอันดับ ของเสิร์ชเอ็นจินแต่ละค่าย

6 1. One-Page Factor ปัจจัยที่ปรากฏบนหน้าเว็บ เช่น หัวเรื่อง (Title) เนื้อหา (Content) ชื่อรูป (Image File Name)

7 2. Off-Page Factor ปัจจัยที่ไม่ได้อยู่บนหน้าเว็บนั้น แองเคอร์เท็กซ์ (Anchor Text) ที่เชื่อมโยงมายัง เว็บนั้น ข้อมูลหน้าเว็บที่ถูกจัดอยู่ในสารบัญเว็บ คะแนนที่ได้จากวิธีวิเคราะห์การเชื่อมโยงของ หน้าเว็บ (Link Analysis) หลักการก็คือ หน้าเว็บใดถูก เชื่อมโยงมากๆ ก็เสมือนว่าได้รับความนิยมจากผู้อื่นก็จะได้ คะแนนมากยิ่งขึ้นอีก


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของเสิร์ชเอ็นจิน (Search Engine) ข้อมูลบนเว็บไซต์มีจำนวนมากมายมหาศาล ทำให้เข้าถึงได้ยาก ผู้ใช้ต้องการข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ และสามารถสืบค้นได้ง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google