งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้บริการพื้นที่เว็บไซต์และ โฮสเนม (Website Hosting Service) สำหรับหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมน psru.ac.th โดย นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้บริการพื้นที่เว็บไซต์และ โฮสเนม (Website Hosting Service) สำหรับหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมน psru.ac.th โดย นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้บริการพื้นที่เว็บไซต์และ โฮสเนม (Website Hosting Service) สำหรับหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมน psru.ac.th โดย นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ e-Mail : pisut@live.psru.ac.thpisut@live.psru.ac.th โทรศัพท์ : 0-5526-7202 ต่อ 205 มือถือ : 08-9705-9369

2 http://www.psru.ac.th http://itc.psru.ac.th

3 ขั้นตอนการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ และโฮสเนม 1. หน่วยงานหรือบุคลากร ต้องกรอก แบบฟอร์มเพื่อเป็นหลักฐานในการขอ พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และตั้งชื่อโฮสเนมที่ ต้องการให้เรียกใช้งาน เช่น http://itc.psru.ac.th ที่สอดคล้องกับชื่อ ของหน่วยงาน http://itc.psru.ac.th 2. แจ้งความต้องการเพิ่มเติมเช่น ต้องการ ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบจะได้จัดสรรให้บริการ ฐานข้อมูล พร้อมทั้งให้ username / password ที่ใช้ในการกำหนดสิทธิ์ในการ เข้าถึงฐานข้อมูล และการเชื่อมต่อเข้าใช้ งานต่าง ๆ

4 ขั้นตอนการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ และโฮสเนม 3. ผู้ดูแลระบบดำเนินการจัดสรรพื้นที่การ ให้บริการจัดเก็บ เว็บไซต์ตามที่ได้รับแจ้งจากแบบฟอร์ม 4. ดำเนินการเพิ่มเติมโฮสเนมภายใต้โดเมน psru.ac.th 5. แจ้งข้อมูลการเข้าใช้งานต่าง ๆ ผ่านทาง e-Mail หรือ เบอร์โทรศัพท์ตามที่ได้แจ้งมาจาก แบบฟอร์ม 6. บริการเพิ่มเติมให้คำปรึกษาในการจัดทำ เว็บไซต์ในรูปแบบ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ เว็บไซต์สำหรับหน่วยงา หรือการใช้งานระบบ CMS ในการจัดทำ เว็บไซต์

5 การให้บริการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th http://www.psru.ac.th

6 ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

7 ขั้นตอนการให้บริการการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th http://www.psru.ac.th 1. หน่วยงานหรือบุคลากรแจ้งความ ต้องการประชาสัมพันธ์ได้หลายทางเช่น บันทึกข้อความถึงศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ, ทางโทรศัทพ์, ทางอีเมลล์ (itc@live.psru.ac.th หรือ pisut@live.psru.ac.th) หรือผ่านทาง ระบบโซเชียลต่าง ๆ เช่น Facebook เป็น ต้นitc@live.psru.ac.th 2. ส่งข้อมูลที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์มา ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์อย่างครบถ้วน เช่น ไฟล์เอกสาร รูปภาพ หรือ แบนเนอร์ที่ ต้องการให้ประชาสัมพันธ์

8 3. เมื่อได้รับข้อมูลแล้วผู้ดูแลเว็บไซต์ ดำเนินการจัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ และจัดการกับข้อมูลที่ได้รับ เช่น แปลง ไฟล์ pdf หรือไฟล์วีดีโอ หรือ จัดการกับ รูปภาพต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 4. ดำเนินการอัพโหลดข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเว็บไซต์ตามความต้องการของ หน่วยงาน ขั้นตอนการให้บริการการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.thhttp://www.psru.ac.th

9 บริการอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อบุคลากร ของมหาวิทยาลัย

10 บริการอีเมลล์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อใช้ ในการติดต่อสื่อสารกัน ส่งงานหรือส่งไฟล์เอกสาร ต่าง ๆ โดยบุคลากรสามารถติดต่อขอใช้งานได้โดย กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ โดยผู้ดูแลระบบจะแจ้ง ข้อมูลการใช้งานผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทาง e- Mail ซึ่งจะสามารถเรียกเข้าใช้งาน ระบบ e-Mail ได้ที่ http://mail.psru.ac.th หรือ https://login.microsoftonline.com

11 หน้าจอล็อกอินเข้าใช้งานระบบ PSRU Live Mail เข้าใช้งานที่ http://mail.psru.ac.th

12 บริการอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อบุคลากร ของมหาวิทยาลัย บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับ อาจารย์ เพื่อนำไปใช้ช่วยในการเรียนการสอนผ่านทาง ระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ อย่างง่ายและสะดวกในการทำงาน โดยอาจารย์ สามารถเขียนแบบฟอร์มขอสร้างรายวิชาในระบบ e- Learning ขอมหาวิทยาลัยได้ และเข้าใช้งานได้ที่ http://elearning.psru.ac.th

13 หน้าจอล็อกอินเข้าใช้งานระบบ e-Learning PSRU เข้าใช้งานที่ http://elearning.psru.ac.th

14 บริการอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อบุคลากร ของมหาวิทยาลัย บริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Microsoft เช่น ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Windows Server และโปรแกรมต่าง ๆ ของ Microsoft ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อและทำสัญญากับ Microsoft เป็นแบบ Microsoft License Agreement ที่ สามารถใช้งานซอฟท์แวร์ได้ทุกตัว ซอฟท์แวร์ล่าสุด : Microsoft Windows 8.1, Office2013 สามารถติดต่อขอใช้งานได้ที่ชั้น 2 ห้อง 205 อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ติดต่อได้ที่ นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว

15 หน้าจอระบบ Microsoft Volume Licensing


ดาวน์โหลด ppt การให้บริการพื้นที่เว็บไซต์และ โฮสเนม (Website Hosting Service) สำหรับหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมน psru.ac.th โดย นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google