งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมาย อิเลคทรอนิกส์. E-mail มีกี่แบบและมีวิธีการใช้งาน อย่างไรบ้าง  E-Mail (Electronic Mail) - จดหมาย อิเลคทรอนิกส์ คืออะไร คือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมาย อิเลคทรอนิกส์. E-mail มีกี่แบบและมีวิธีการใช้งาน อย่างไรบ้าง  E-Mail (Electronic Mail) - จดหมาย อิเลคทรอนิกส์ คืออะไร คือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จดหมาย อิเลคทรอนิกส์

2 E-mail มีกี่แบบและมีวิธีการใช้งาน อย่างไรบ้าง  E-Mail (Electronic Mail) - จดหมาย อิเลคทรอนิกส์ คืออะไร คือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกัน โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์บางแห่งใช้ เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอก องค์กร ( สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ internet ) การใช้ งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกคำสั่ง เพื่อส่งออกไป โดย จะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Email Address เป็นหลักในการรับส่ง

3 รูปแบบชื่อ Email Address yourname@it-guides.com  yourname คือ ชื่อของคุณ สามารถตั้ง เป็นชื่ออะไรก็ได้  เครื่องหมาย "@" สำหรับกั้นระหว่าง ชื่อ กับ ชื่อเวปไซท์ หรือ domain name  it-guides.com คือ ชื่อเวปไซท์ หรือ domain name

4 ชนิดของการรับส่ง E-mail  รับส่งโดยใช้โปรแกรม Email โดยเฉพาะ เช่น Outlook Express, Eudora  รับส่งโดยผ่าน Web site เช่น www.yahoo.com, www.hotmail.com  รับส่งโดยผ่าน Web Browser เช่น Netscape, IE เป็นต้น

5 การรับส่ง Email โดยปกติจะต้องมี การกำหนด Configuration เพื่อกำหนด Incoming Mail และ Outgoing Mail Server ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการ check mail เนื่องจากบางคนไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น ของตนเอง หรือบางคนอาจจะต้องเดินทางบ่อย ๆ ทำให้ไม่ค่อยสะดวก ดังนั้น แบบที่ 2 คือ check email ผ่าน Web site จึงมีผู้นิยมมาก ที่สุดในโลก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องกำหนด Configuration อะไรทั้งสิ้น แค่เพียงคุณสมัคร เป็นสมาชิกกับ Web site ที่ให้บริการ แค่จำชื่อ User และ Password เท่านั้น คุณก็สามารถจะ ตรวจสอบ Email ได้จากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก... ( การลงทะเบียนเพื่อขอ E-mail แบบที่ 2 นี้จะ เป็นการให้บริการฟรี !)

6 Web site ที่ให้บริการ Email ฟรี ได้แก่  http://www.yahoo.com/ http://www.yahoo.com/  http://www.hotmail.com/ http://www.hotmail.com/  http://www.thaimail.com/ http://www.thaimail.com/  http://www.mweb.co.th/ http://www.mweb.co.th/

7 TO - หมายถึง ชื่อ Email สำหรับผู้รับ FROM - หมายถึง ชื่อ Email สำหรับผู้ส่ง SUBJECT - หมายถึง หัวข้อเนื้อหา ของจดหมาย CC - หมายถึงสำเนา Email ฉบับนี้ไป ให้อีกบุคคลหนึ่ง BCC - หมายถึงสำเนา Email ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง แต่ผู้รับ (TO) จะไม่ทราบว่า เราสำเนาให้ใครบ้าง ATTACHMENT - ส่ง file ข้อมูลแนบไปพร้อมกับ Email

8 เทคนิคการใส่ชื่อ E - mail  ปกติชื่อ Email ประกอบด้วย yourname@it-guides.com เป็นต้น แต่ เราสามารถใส่ชื่อของเราเพิ่มเข้าไปได้ ด้วย ดังตัวอย่าง Somsri "yourname@it-guides.com"  การส่ง Email พร้อมกันหลายคน เรา สามารถส่งโดยใช้ช่อง CC ได้ หรือถ้า ต้องการส่งในช่อง TO หลายคน เรา สามารถใส่เครื่องหมายคอมม่า "," แยก ระหว่าง Email ได้

9 โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt จดหมาย อิเลคทรอนิกส์. E-mail มีกี่แบบและมีวิธีการใช้งาน อย่างไรบ้าง  E-Mail (Electronic Mail) - จดหมาย อิเลคทรอนิกส์ คืออะไร คือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google