งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำรายวิชา วท 0217 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topics in Business Computer 2) ธีระพงษ์ แสงรักษาวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำรายวิชา วท 0217 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topics in Business Computer 2) ธีระพงษ์ แสงรักษาวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำรายวิชา วท 0217 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topics in Business Computer 2) ธีระพงษ์ แสงรักษาวงศ์ mr.modx@gmail.com http://www.comstcc.net

2 จุดมุ่งหมายรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยี Web Base Application ใหม่ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาใช้งานและพัฒนาระบบงานด้วย เทคโนโลยี Web Base Application ใหม่ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

3 เนื้อหาที่ใช้เรียน PHP – ประวัติความเป็นมา, ตัวแปร, operator, การเขียน คำสั่งติดต่อกับฐานข้อมูล สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่กำหนดได้ – สร้างระบบ upload file เข้าไปเก็บในเว็บไซต์ได้ – สร้างระบบ login ได้ – mini project สร้างระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญา ท้องถิ่น Joomla

4 คะแนน ทดสอบย่อย 20 คะแนน สอบกลางภาค 15 คะแนน สอบปลายภาค 30 คะแนน mini project 25 คะแนน จิตพิสัย 10 คะแนน

5 CMS : Content Management System คือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ ซึ่ง ควรจะมีความสามารถ เช่น การเพิ่มบทความ จัดหมวดหมู่บทความ จัดการ รูปภาพ ปรับแต่งคุณสมบัติ หรือเพิ่มความสามารถต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ สามารถจัดการ, เปลี่ยนแปลงรูปแบบ การ แสดงผลได้ สามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยการเขียนโค้ด HTML,PHP,SQL

6 ไม่ต้องเขียนโค้ด แล้วทำอย่างไร ?

7 cms เพียงแต่เรียนรู้ วิธีการติดตั้ง การปรับแต่ง การใช้งาน CMS เท่านั้น สำหรับ Code ต่าง ๆ ที่นำมาสร้าง และ ออกแบบ เว็บไซต์ จะทำโดยทีมงานของผู้พัฒนา CMS ของ แต่ละทีม ซึ่งทำให้ประหยัดเวลาในการสร้าง และ ออกแบบเว็บไซต์ ได้อย่างมาก

8 cms มีอะไรบ้าง Mambo Joomla Drupal Moodle

9 Joomla joomla คือ CMS ตัวหนึ่งจากหลาย ๆ ตัวที่ได้รับ ความนิยมในปัจจุบัน รองรับ flash, Gif Animation มี Template ให้เลือกหลากหลาย มี Plugin,Module,Component ให้เลือก โดยมีผู้พัฒนาให้ใช้ “ ฟรี ”

10

11 ทำความรู้จักกับ PHP

12 บทนำ ในช่วงแรก ภาษาที่นิยมใช้พัฒนาเว็บไซต์คือ HTML – Static Website ต่อมามีการพัฒนาภาษาที่สามารถทำให้เว็บไซต์ สามารถโต้ตอบ (Interaction) กับผู้ใช้งานได้ เราเรียกว่า Dynamic Website มีหลายภาษา เช่น ASP, PHP, JSP

13 ประวัติของภาษา PHP PHP ถูกสร้างในปี ค. ศ. 1995 โดย Rasmas Lerdorf เดิมทีเป็น Package ชื่อ “Personal Home Page” ต่อมาได้มีการพัฒนาให้สามารถทำงานร่วมกับ ฐานข้อมูล MySQL ได้ ทำให้มีผู้นิยมใช้งานมาก ขึ้น จากนั้น มีการพัฒนาเพิ่มเติม และแก้ไข ข้อบกพร่อง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถให้ รองรับการทำงานเชิงวัตถุ จนกลายเป็น PHP V.3 จึงเปลี่ยนชื่อจาก “ Personal Home Page” เป็น “PHP : Hypertext Preprocessor”

14 ประวัติของภาษา PHP ในปัจจุบันนั้น PHP ได้รับความนิยมเป็นอย่าง มาก และได้พัฒนามาถึงเวอร์ชัน 5.x แล้ว โดยที่ อะไรเปลี่ยนจากเวอร์ชันเก่าไปมาก แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการเขียนโปรแกรมก็ ยังคงเป็นพื้นฐานของภาษา C เช่นเดิม จึงเป็น เรื่องที่ไม่ยากสำหรับการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของ PHP

15 จุดเด่นของ PHP ที่ได้รับความนิยม PHP มีความรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม มีความยืดหยุ่นในการเขียนสูง เพราะสามารถ กำหนดรูปแบบของผลลัพธ์ได้ตามความต้องการ ผู้พัฒนาโปรแกรม PHP ยังสามารถรันบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่าง กัน ได้ด้วย ไม่ว่าจะสร้างโปรแกรม PHP มาจาก Windows ก็ยังสามารถนำไปรันบน UNIX หรือ LINUX ได้อย่างไม่มีปัญหา จุดนี้จึงเป็นข้อ ได้เปรียบที่ PHP ยังเหนือกว่าภาษาอื่น

16 จุดเด่นของ PHP ที่ได้รับความนิยม PHP นั้นยังสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ หลากหลาย ได้แก่ MySQL, SQL Server, MS- Access, Sybase, Oracle, PostgreSQL, Informix เป็นต้น และที่สำคัญสิ่งที่ทำให้ PHP ยังเป็นที่นิยมก็คือ ความที่เป็น Open Source ซึ่งมีการแจกจ่าย Source Code กันแบบฟรีๆ ดังนั้นจึงมีความ เป็นไปได้สูงที่ PHP จะได้รับการพัฒนาจากผู้คน ที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น PHP จึง ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นเวอร์ชัน 6.x อย่างรวดเร็ว นั่นเอง

17 หลักการทำงานของ PHP CGI หรือ Common Gateway Interface มันสามารถรับเอาข้อมูลจาก Client ไป ประมวลผลที่ Server และส่งผลลัพธ์ กลับไปให้ Client เช่น Client ต้องการ สอบถามข้อมูลว่ามี Website ใดที่มีข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ AEC บ้าง มันก็จะรับข้อมูล ไปประมวลผลที่ Server และ Server ก็จะ ตรวจสอบกัน Database ที่มีอยู่ว่ามี Website ใดมีข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ เสร็จ แล้วก็จะส่งผลกับไปให้ที่ Client

18 หลักการทำงานของ PHP โดย ยกตัวอย่างการสั่งซื้อสินค้า Client เรียกข้อมูล http จาก Web Server เช่น เรียก http://www.thaiwbi.com Server ส่งข้อมูล เป็น Homepage หรือ html format มายัง Client Client ส่งข้อมูลที่ต้องให้ประมวลไปให้ Server เช่น สั่งซื้อสิ้นค้า Server ประมวลผล ตรวจสอบสินค้า Server ส่งผลการประมวลกลับไปให้ Client Client ยืนยันการสั่งสินค้า Server ตัดสินค้าในคลัง บันทึกลง Database

19 หลักการทำงานของ PHP & HTML

20 Send Request Send Requested (HTML Format)

21 หลักการทำงานของ PHP CGI จะใช้ภาษาใดต้องคำนึงถึง Plateform ของ Webser ด้วย ดังนี้ Unix/LinuxWindowsNT C C++ Perl PHP Perl PHP ASP CFM

22 Script PHP สามารถเขียนเป็น Script PHP ทั้งหมดก็ได้ หรือสามารถฝัง (embedded script) คำสั่งหรือฟังก์ชั่น PHP ลงไปใน ตำแหน่งที่ต้องการ ใน script HTML ก็ได้ การกำหนดขอบเขตของ Script เรียกว่า PHP script tag โดยมี Tag เปิด และปิด

23 มาถึงตรงนี้จึงไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะทำให้คิดว่า PHP เป็นภาษาที่กำลังเสื่อมความนิยม คุณสามารถติดตามเรื่องราว การพัฒนา และ Download PHP ตัวล่าสุดได้จาก www.php.netwww.php.net


ดาวน์โหลด ppt แนะนำรายวิชา วท 0217 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topics in Business Computer 2) ธีระพงษ์ แสงรักษาวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google