งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านเว็บด้วย Moodle ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านเว็บด้วย Moodle ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านเว็บด้วย Moodle ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanun@hotmail.comhttp://www.prachyanun.com

2 ระบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านเว็บ การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Web-Based Instruction การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Web-Based Instruction E-Learning : Web E-Learning : Web LMS : Moodle, Caroline LMS : Moodle, Caroline CMS : Mambo, Joomla, PHP nuke, Xoops, Drupal CMS : Mambo, Joomla, PHP nuke, Xoops, Drupal LCMS : A-Tutor LCMS : A-Tutor Learning Management System Learning Management System

3 Moodle MModule OObject OOriented DDynamic LLearning EEnvironment

4 Moodle คืออะไร ??? Course Management System Learning Management System Open Source (Free ware) PHP Programming Martin Dougiamas – http://moodle.org ดร. วิมลลักษณ์ สิงหนาท ผู้พัฒนาระบบ ภาษาไทย

5 ทำไมต้อง Moodle ?? Freeง่ายสำหรับครู Open Source LMS /Online Moodle.orgLAMP

6 LAMP Linux Apache MySQL PHP

7 LMS : Learning Management System เป็นการจัดระบบกระบวนการเรียน การสอน ตั้งแต่เนื้อหา การ ลงทะเบียน การเก็บข้อมูล การจัด กิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้สอนกับผู้เรียนเช่น กระดานข่าว ห้องสนทนา อภิธานศัพท์ วิกิ เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนของระบบฐานข้อมูล ที่ สนับสนุนการจัดการเนื้อหาวิชา มี คลังข้อสอบ และระบบบริหารจัดการ รายวิชา โดยจะเอื้ออำนวยความ สะดวกให้กับผู้เรียน ผู้สอน และ ผู้ดูแลระบบ โปรแกรมประเภทนี้อาทิ Moodle, Atutor, Learn Square, Caroline, WebCT

8 CMS : Content Management System เป็นระบบจัดการเนื้อหาและนำมาใส่ ไว้ในระบบฐานข้อมูลเหมือน LMS ผู้ดูแลสามารถจัดการบริหาร เพิ่มเติมเนื้อหา ติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือบางส่วนได้ด้วยตนเอง เช่น  Mambo, Joomla, Drupal, Xoops, PHP Nuke, Post Nuke, Thai Nuke etc..

9 ความแตกต่างระหว่าง LMS/CMS LMSระบบสมาชิก –Admin –Teacher –Student ระบบการเรียน การสอน ระบบ แบบทดสอบ ระบบกิจกรรม CMS CMSระบบสมาชิก –Admin –Author – User ระบบการจัดการ เนื้อหา

10 Web Programming – HTML,DHTML – Pert, CGI, – JSP : Java Server Page – ASP : Active Server Page – PHP : Professional Home page – Active Server

11 Web Authoring – Frontpage – Dreamweaver – Namo – Net Object – Homesite – Active Client

12 วิธีการใช้งาน Moodle แบบ Offline – การจำลองเครื่องด้วย AppServ – การติดตั้งฐานข้อมูลด้วย PHP MyAdmin – การติดตั้ง Moodle ใน แบบ Online – การติดตั้ง Moodle ใน Server – การติดตั้งฐานข้อมูล – การติดตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อใช้งาน

13 ระดับในการใช้งาน Moodle Student Student Teacher Teacher Administrator Administrator

14 การจัดการระบบ Moodle การตั้งค่าสมาชิกการสำรองข้อมูลการกู้คืนรายวิชาทั้งหมดบันทึกการใช้งานเว็บไฟล์ของเว็บไซต์

15 การพัฒนาบทเรียนด้วย Moodle การเพิ่มแหล่งข้อมูล –Web Page, Web Site –Label ฯลฯ การเพิ่มกิจกรรม – กระดานข่าว, ห้องสนทนา, โพล – แบบทดสอบ, แบบสอบถาม, การบ้าน, บทเรียนสำเร็จรูป ฯลฯ การเพิ่มบล็อก – กิจกรรมล่าสุด, สมาชิกออนไลน์, เข้าสู่ระบบ ฯลฯ

16 กรอบแนวคิดการพัฒนาการเรียนการ สอน (ISD) Instructional System Design) การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implementation) การประเมินผล (Evaluation)

17 Moodle.org

18 Moodle.org

19 ตัวอย่างเว็บ Moodle E-Learning http://elearning1-15.vecict.net http://www.elearningvec.net/lms1-6 http://prachyanun.vecict.net http://e-learning.kku.ac.th http://www.rmuti.ac.th/lms/moodle http://61.19.29.30/moodle http://203.172.182.81/moodle/ http://moodle.krusombat.com

20 http://e-learning.kku.ac.th

21 http://www.rmuti.ac.th/lms/moodle

22 http://61.19.29.30/moodle

23 http://203.172.182.81/moodle/

24 http://moodle.krusombat.com

25 http://prachyanun.vecict.net

26 http://www.elearningvec.net/lms6

27 วิทยากร Prachyanun Nilsook, Ph.D –Ph.D. Educational Communications and Technology –prachyanun@hotmail.com –http//www.prachyanun.com –081-7037515 –KMUTNB


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านเว็บด้วย Moodle ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google