งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTTP Client-Server. Server คือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการ อย่างใดอย่างหนึ่งแก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTTP Client-Server. Server คือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการ อย่างใดอย่างหนึ่งแก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTTP Client-Server

2 Server คือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการ อย่างใดอย่างหนึ่งแก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่าย ในระบบ เครือข่าย

3 Client คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไปร้องขอ บริการและรับบริการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก Server

4 Client-Server คือ การที่มีเครื่องผู้ให้บริการ (server) และเครื่องผู้ใช้บริการ (client) เชื่อมต่อกันอยู่ และเครื่องผู้ใช้บริการได้มีการติดต่อร้องขอ บริการจากเครื่องผู้ให้บริการ เครื่องผู้ ให้บริการก็จะจัดการตามที่เครื่องผู้ขอใช้ บริการร้องขอ แล้วส่งข้อมูลกลับไปให้ เครือข่ายแบบ Client / server เหมาะกับระบบ เครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องลูกข่าย จำนวนมาก

5 Web browser ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและ ติดต่อสื่อสารกับระบบสารสนเทศที่อยู่ใน รูปแบบของเว็บเพจ ซึ่งอยู่บนเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า World Wide Web (WWW) Web browser ที่เป็นที่นิยมและใช้ งานกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Internet Explorer, Mozilla Firefox,Google Chrome,Safari ซึ่งบราวเซอร์พวกนี้จะสามารถ แสดงผลหน้าเว็บที่จัดทำออกมาในรูปแบบ ของมัลติมีเดีย ( ข้อความ ภาพ เสียง และ วิดีโอ )

6

7 Web Server เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการที่เก็บ เว็บไซต์ (Server) แล้วให้ผู้ใช้ (Client) เรียก ชมหน้าเว็บไซต์ได้โดยใช้โพรโทคอล HTTP ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

8 VirtualBox เป็น โปรแกรมจำลองวินโดว์ ที่เอาไว้ จำลองวินโดว์จำลองคอมพิวเตอร์เหมือนเรามี คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยสามารถที่จะ ลงระบบปฏิบัติการ (OS) อะไรก็ได้ที่อยากจะ ทดลองใช้หรือว่าจะทดลองติดตั้งโปรแกรม ก่อนลงเครื่องจริงๆโปรแกรม VirtualBox เป็น โปรแกรมจำลองวินโดว์ที่มีประโยชน์ คุณสมบัติเหมือนกับโปรแกรม VMware

9 Ubuntu คือ Operating System หนึ่งที่พัฒนามาจาก ระบบ Unix แต่เป็นซอฟต์แวร์เสรีทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถแก้ไขดัดแปลง ได้

10 Apache ทำหน้าที่เป็น web server ที่มีผู้ใช้กันทั่ว โลก มีหน้าที่ในการจัดเก็บ Homepage ไปยัง Browser ที่มีการเรียกเข้ายัง web server ที่เก็บ Homepage ซึ่งปัจจุบันจัดได้ว่าเป็น web server ที่ น่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก Apache เป็นซอฟต์แวร์ที่ อยู่ในลักษณะของ open source ที่เปิดให้บุคคล ทั่วไปได้สามารถเข้ามาร่วมพัฒนาให้เกิด ประโยชน์มากขึ้น

11 Php5 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนระบบการ จัดการหรือเว็บไซต์ที่ใช้ MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่ เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป็น เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ หรือโปรแกรมอื่นเพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับความ ต้องการของผู้ใช้ โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถ ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลายและเป็น ระบบฐานข้อมูล (Open Source) ที่ถูกนำไปใช้งานมาก ที่สุด

12 ทำการดาวน์ โหลด ubautu iso

13

14

15

16

17

18

19

20 ทำการแบ่ง Partition แบบ Manual

21

22 1. สร้าง partition ใหม่ ที่เป็น root ขนาด 10 GB 2. สร้าง partition ใหม่ ที่เป็น swap ขนาด 8 GB 3. สร้าง partition ใหม่ ที่เป็น /use ขนาด 10 GB 4. สร้าง partition ใหม่ ที่เป็น /var/www ขนาด 30 GB 6. สร้าง partition ใหม่ ที่เป็น /var/lib/mysql ขนาด 20 GB 7. สร้าง partition ใหม่ ที่เป็น /home ขนาด จำนวน GB เท่าที่เหลือทั้งหมด

23

24 รอการติดตั้ง

25 ใส่ password ตามที่เราตั้งไว้ตอนติดตั้ง โปรแกรม แล้ว enter * หมายเหตุ เวลาพิมพ์จะไม่ปรากฏอะไร เหมือนไม่ได้พิมพ์

26 update server

27 install openssh-server

28 install apache2

29 install php5

30 install mysql server

31 เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้พิมพ์ ifconfig เพื่อดู IP ของ server

32 นำเลข IP มาวางใน brower เพื่อตรวจสอบว่า apache ทำการติดตั้งแล้ว

33 เข้า โปรแกรม SshClient เพื่อจะทำการ สร้าง directory ใส่เลข IP server และ username ที่ได้สร้าง server ไว้แล้ว Connect และใส่ password ตาม ที่ได้สร้าง server ไว้

34 หน้าเริ่มต้นของการ remote server ที่เราได้สร้างไว้ โดย เรายังเป็น user ปกติ

35 พิมพ์ sudo bash เพื่อเราต้องการจะเป็น admin และใส่ password ให้ถูกต้อง

36 สร้าง directory โดยใช้คำสั่ง mkdir แล้วตาม ด้วยชื่อที่จะสร้าง

37 ใช้คำสั่ง cd เพื่อเข้าไปใน directory ที่สร้างไว้ ls เพื่ออ่านดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง

38 ใช้คำสั่ง cd เพื่อเข้าไปใน directory ที่สร้างไว้ pico index.php เป็นการสร้าง file index ใน directory ที่ สร้างไว้

39 ลองพิมพ์ hello กด ctrl+o เพื่อ save กด ctrl+x เพื่อออกจากไฟล์ index

40 ลองเข้าไปตาม เลข IP server / ด้วย ชื่อ directory ที่สร้างไว้ จะแสดงข้อความหน้า index ที่ เขียนไว้

41 พิมพ์เลข IP ของ server /phpmyadmin

42 ทำการ adduser โดยระบบจะทำการกำหนดข้อมูล พื้นฐานให้อัตโนมัติ

43 พิมพ์ w เพื่อดูว่าตอนนี้มี user ไหน login อยู่บ้าง


ดาวน์โหลด ppt HTTP Client-Server. Server คือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการ อย่างใดอย่างหนึ่งแก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google