งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Joomla Open source (JOS) Content Management System (CMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Joomla Open source (JOS) Content Management System (CMS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Joomla Open source (JOS) Content Management System (CMS)

2 แนะนำ CMS (Content Management System) CMS ย่อมาจาก Content Management System เป็น ระบบที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ แบบสำเร็จรูปตัวอย่าง โปรแกรม CMS เช่น –PostNuke –PHP-Nuke –MyPHPNuke –Mambo –eNvolution

3 การประยุกต์ใช้ CMS ในวงการต่างๆ • การนำ CMS มาใช้ใน สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ / เอกชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบริษัทในภาคธุรกิจ • การนำ CMS มาใช้แทนโปรแกรม ลิขสิทธิ์ อื่นๆ เพื่อลดต้นทุนของ องค์กร • การนำ CMS มาใช้ทำเว็บส่วน บุคคล หรือ ประยุกต์ใชทำเว็บท่า

4 แนะนำ Joomla Open Source (JOS) •Joomla Open Source (JOS) คือ ระบบ จัดการรูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ •Joomla สามารถประยุกต์ใช้ตามรูปแบบ ที่ต้องการได้ง่าย สามารถนำมาจัดทำเว็บ ไซด์ได้ในหลายๆ รูป เช่น เว็บท่า เว็บ Blog เว็บ eCommerce •Joomla ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ จนถึง ผู้พัฒนาเว็บไซด์มืออาชีพ •Joomla มีรูปแบบในการจัดทำ Package ทำให้สามารถติดตั้งหรือถอดถอนการ ติดตั้งได้โดยง่าย

5 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พัฒนาโดย ใช้ Joomla www.research. msu.ac.th

6 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พัฒนาโดย ใช้ Joomla www.msuscc.m su.ac.th

7 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พัฒนาโดย ใช้ Joomla www.music.ms u.ac.th

8 ----- ต่างประเทศ ------ http://www.joomla.org http://www.mambohut.com http://www.joomlaos.de http://www.joomlashack.com http://www.joomla-templates.com http://www.joomlahacks.com http://www.joomlart.com ------ Joomla ในไทย -------- http://www.joomlasiam.com http://www.joomlacorner.com http://www.joomlalaithai.com http://www.thailandcms.com


ดาวน์โหลด ppt Joomla Open source (JOS) Content Management System (CMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google