งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

2 Firefox Internet Explorer Google chrome Web Browser ที่ใช้งานได้

3 วิธีการเข้าระบบหนังสือเวียน ค้นหาหนังสือเวียน เข้าระบบลงทะเบียน หนังสือเวียน ลงทะเบียนหนังสือเวียน แก้ไขรายการหนังสือเวียน ยกเลิกหนังสือเวียน วิธีการออกจากระบบ หนังสือเวียน ดาวน์โหลดคู่มือ แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ สารบัญ พนักงานทุกคนใน กปภ. ข.2 และ กปภ. สาขาใน สังกัด เจ้าหน้าที่ลง หนังสือเวียน ( ส่วนใหญ่ จะเป็น ทางเขต )

4

5  เข้าที่หน้าเว็บไซต์ของ การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๒ (http://reg2.pwa.co.th) คลิกที่ Banner  กรอก รหัสพนักงาน และ รหัสผ่าน ( ที่ใช้เข้าระบบของส่วนกลาง ) แล้วคลิก “Login” 11869 ****** คลิก Login

6 คลิก ตก ลง

7

8

9  คลิกที่เมนู “ ค้นหาหนังสือเวียน ”  ถ้าไม่กรอกวันที่ คลิก ตก ลง

10  ค้นหาจากวันที่ 06-01-201204-01-2012 คลิก ค้นหา

11  ค้นหาจากวันที่ และ เรื่อง 06-01-201204-01-2012 โปรแกรมเสริมเขต 2 คลิก ค้นหา

12  ค้นหาจากวันที่ และ เจ้าของหนังสือ 06-01-201204-01-2012 คลิก ค้นหา

13  ค้นหาจากวันที่ และ เลขที่หนังสือ 06-01-201204-01-2012 554105/02 คลิก ค้นหา

14  ค้นหาทุกเงื่อนไข 06-01-201204-01-2012 โปรแกรมเสริมเขต 2 554105/02 คลิก ค้นหา

15  ถ้าค้นหาตามเงื่อนไขไม่พบระบบจะแสดงข้อความ

16

17

18  คลิกที่เมนู “ เข้าสู่ระบบลงทะเบียนหนังสือเวียน ”  กรอก Username และ Password 554105 ****** คลิก เข้าสู่ ระบบ คลิก ตก ลง

19

20  คลิกที่เมนู “ ลงทะเบียนหนังสือเวียน ”  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน มท.55410-5/01 04-01-2012 คู่มือการใช้งานระบบหนังสือเวียน กปภ. ข. ๒ และ กปภ. สาขาในสังกัด D:\reg2_pwa_co _th\info คลิก ลงทะเบียน ตัวอ ย่าง

21 ลงทะเบียน หนังสือเวียนเลขที่ มท.55410-5/01 เรียบร้อย คลิก ตก ลง

22  เมื่อคลิก “ ตกลง ” ระบบจะกลับไปหน้าลงทะเบียนหนังสือเวียน พร้อมทั้งแสดงหนังสือเวียนที่ผู้ใช้งาน ( เขต, กอง, สาขา ) ลงทะเบียน ( จะแสดงเฉพาะหนังสือเวียนที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ ลงทะเบียน )

23

24  คลิกที่เมนู “ ลงทะเบียนหนังสือเวียน ”  เลือกรายการหนังสือเวียนที่ต้องการแก้ไข ( แสดงอยู่ใต้ ฟอร์มลงทะเบียนหนังสือเวียน ) คลิกที่ “[ แก้ไข ]” คลิก แก้ไข

25 กรณีลบไฟล์  ถ้าต้องการลบไฟล์ ให้คลิก “[ ลบ ]” หลังชื่อไฟล์ คลิก [ ลบ ] คลิก ตก ลง คลิก แก้ไข หนังสือเวียน

26 กรณีเพิ่มไฟล์  ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์ ให้คลิก “ เพิ่มไฟล์ ” หลังชื่อไฟล์  ระบบจะแสดง Pop Up เพื่ออัพโหลดไฟล์ขึ้นมา คลิก เพิ่มไฟล์ คลิก เรียกดู

27 D:\reg2_pwa_co _th คลิก UPLOAD คลิก ตก ลง   

28  กรณีแก้ไขข้อความ  เมื่อแก้ไขข้อความหรือไฟล์แนบเรียบร้อยแล้ว คลิก “ แก้ไข หนังสือเวียน ” ระบบจะแสดงข้อความว่า แก้ไขหนังสือเวียน เลขที่..... สำเร็จ ให้คลิก “ ตกลง ” แก้ไข ข้อความ ในช่องที่ ต้องการ คลิก แก้ไข หนังสือเวียน คลิก ตก ลง

29

30  คลิกที่เมนู “ ลงทะเบียนหนังสือเวียน ”  เลือกรายการหนังสือเวียนที่ต้องการแก้ไข ( แสดงอยู่ใต้ ฟอร์มลงทะเบียนหนังสือเวียน ) คลิกที่ “[ แก้ไข ]” คลิก แก้ไข

31 กรอกหมายเหตุทุกครั้งที่มีการ ยกเลิกหนังสือเวียน คลิก ตก ลง คลิก แก้ไข หนังสือเวียน  เวียน ผิด

32

33 คลิกที่ เมนู  คลิกที่เมนู “ ออกจากระบบ ”

34  สามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ หนังสือเวียนฯ ได้บน Web Site ระบบหนังสือเวียนหนังสือเวียน กปภ. ข.2 และ กปภ. สาขาในสังกัด  Web Site องค์การแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ Knowledge Management ของ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลดคู่มือ http://reg2.pwa.co.th/informa http://reg2.pwa.co.th/Knowledge /knowledge5/knowledge5.php

35 หากมีปัญหาในการใช้งาน ระบบหนังสือเวียน กปภ. ข.2 และ กปภ. สาขาในสังกัด กรุณาติดต่อ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ. ข.2 หมายเลข 036-230651, ภายใน 601,602 หรือแจ้งปัญหาได้ที่ ระบบ e-Service


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google