งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการฝึกงาน ข้อมูลบริษัท งานที่ได้รับมอบหมาย ประโยชน์ ปัญหา และข้อเสนอแนะประมวลภาพบรรยากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการฝึกงาน ข้อมูลบริษัท งานที่ได้รับมอบหมาย ประโยชน์ ปัญหา และข้อเสนอแนะประมวลภาพบรรยากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงานการฝึกงาน ข้อมูลบริษัท งานที่ได้รับมอบหมาย ประโยชน์ ปัญหา และข้อเสนอแนะประมวลภาพบรรยากาศ

3 บริษัท เค พี จี อุปกรณ์ การแพทย์ จำกัด บริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ โรงพยาบาล คลินิก สถานีอนามัย และบุคคลทั่วไป รวมทั้งรับซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือ แพทย์ต่างๆ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ. ศ. 2542 และร่วมมือกับ ผู้บริหารสาขาอื่นๆปัจจุบันนี้ จึงมีสาขาทั่วทุกภาคของประเทศไทย

4 บริษัท เค พี จี อุปกรณ์ การแพทย์ จำกัด อดีตที่ตั้ง : 41/112 ถ. นิพัทธ์ สงเคราะห์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 ปัจจุบันที่ตั้ง : 92/2-3 ถ. ราษฎ์ยินดี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 E-mail : kpgmedical @ gmail.com website : http://www.kpgmedical.comhttp://www.kpgmedical.com โทร : 074-356717 โทรสาร : 074-356719 เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00- 17.00 น.

5 บริษัท เค พี จี อุปกรณ์ การแพทย์ จำกัด แผนที่ บริษัท

6 บริษัท เค พี จี อุปกรณ์ การแพทย์ จำกัด ผู้จัดการพี่เลี้ยง นายกู้สกุล วรรณบวร ( พี่เบ้ง ) และ นายกฤษฎา ชู สุวรรณ ( พี่หนุ่ย ) คุณพฤกษ์ ขุน พานิช

7 งานที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองานทั่วไป เช่น พิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร สแกนงานลง คอมพิวเตอร์ ทำโบชัวร์เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ แก้ไขปรับปรุง website แก้ไขปรับปรุง website ทำ catalog อุปกรณ์การแพทย์ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat 9 ทำ catalog อุปกรณ์ที่จัดจำหน่ายให้กับคลีนิก

8 โบชัวร์

9 Website บริษัท ก่อนปรับปรุงหลัง ปรับปรุง

10 Website บริษัท ปรับปรุงล่าสุด

11 Catalog

12 ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

13 Catalog อุปกรณ์คลีนิก

14 ประโยชน์ 1. ได้เรียนรู้จักการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น 2. ฝึกการวางแผนให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ รอบคอบ เพื่อให้ งานที่ทำออกมานั้นตรงตามความต้องการ 3. ทำให้เรามีความรับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น การตรง ต่อเวลา งานที่ได้รับมอบหมาย ความกระตือรือร้นในการ ทำงาน 4. ฝึกให้กล้าแสดงออกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การ พูด การคิด การกระทำ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 5. ได้เรียนรู้การวางแผนจัดลำดับความสำคัญในด้าน ต่างๆ

15 ปัญหา 1. การใช้ flash ในการทำ website 2. การใช้ program adobe acrobat 9 3. การจัดเรียงเอกสาร เช่น การนำข้อมูลโรงพยาบาล ต่างๆ เข้าแฟ้มตามจังหวัด 4. การใช้งาน program photoshop 5. การใช้เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องถ่าย เอกสาร 6. การทำโบชัวร์ ข้อมูลและรูปแบบไม่ตรงตามต้องการ

16 ข้อเสนอแนะ 1. ควรเตรียมตัวให้พร้อมกับการฝึกงาน เช่น หากเรารู้ว่า เราจะได้ รับการฝึกงานในด้านใดควรเตรียมตัวในด้านนั้นๆ เป็นพิเศษ 2. ควรจะมีระยะเวลาในการฝึกงานมากกว่านี้

17 ประมวลภาพบรรยากาศ

18

19

20 จัดทำโดย 1. นางสาวฝาริด้า จันทรุ่งโรจน์ รหัส 5010210326 2. นางสาวสมฤดี อินทองมาก รหัส 5010210552


ดาวน์โหลด ppt รายงานการฝึกงาน ข้อมูลบริษัท งานที่ได้รับมอบหมาย ประโยชน์ ปัญหา และข้อเสนอแนะประมวลภาพบรรยากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google