งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KPG MEDICAL EQUIPMENT Co.,Ltd

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KPG MEDICAL EQUIPMENT Co.,Ltd"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KPG MEDICAL EQUIPMENT Co.,Ltd
บริษัท เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด

2 ประโยชน์ ปัญหา และข้อเสนอแนะ
รายงานการฝึกงาน ข้อมูลบริษัท งานที่ได้รับมอบหมาย ประโยชน์ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ประมวลภาพบรรยากาศ

3 บริษัท เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด
บริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล คลินิก สถานีอนามัย และบุคคลทั่วไป รวมทั้งรับซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือ แพทย์ต่างๆ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ และร่วมมือกับ ผู้บริหารสาขาอื่นๆปัจจุบันนี้จึงมีสาขาทั่วทุกภาคของประเทศไทย

4 บริษัท เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด
อดีตที่ตั้ง : 41/112 ถ. นิพัทธ์สงเคราะห์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ปัจจุบันที่ตั้ง: 92/2-3 ถ. ราษฎ์ยินดี อ.หาดใหญ่ gmail.com website : โทร : โทรสาร : เวลาทำการ : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา น.

5 บริษัท เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด
แผนที่บริษัท

6 บริษัท เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด
ผู้จัดการ พี่เลี้ยง นายกู้สกุล วรรณบวร(พี่เบ้ง) และ นายกฤษฎา ชูสุวรรณ (พี่หนุ่ย) คุณพฤกษ์ ขุนพานิช

7 งานที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองานทั่วไป เช่น พิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร สแกนงานลงคอมพิวเตอร์ ทำโบชัวร์เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ แก้ไขปรับปรุง website ทำ catalog อุปกรณ์การแพทย์ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat 9 ทำ catalog อุปกรณ์ที่จัดจำหน่ายให้กับคลีนิก

8 โบชัวร์

9 Website บริษัท ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

10 Website บริษัท ปรับปรุงล่าสุด

11 Catalog

12 Catalog ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

13 Catalog อุปกรณ์คลีนิก

14 ประโยชน์ ได้เรียนรู้จักการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น
ฝึกการวางแผนให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ รอบคอบ เพื่อให้ งานที่ทำออกมานั้นตรงตามความต้องการ ทำให้เรามีความรับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น การตรงต่อเวลา งานที่ได้รับมอบหมาย ความกระตือรือร้นในการทำงาน ฝึกให้กล้าแสดงออกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ พูด การคิด การกระทำ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ได้เรียนรู้การวางแผนจัดลำดับความสำคัญในด้านต่างๆ

15 ปัญหา การใช้ flash ในการทำ website การใช้ program adobe acrobat 9
การจัดเรียงเอกสาร เช่น การนำข้อมูลโรงพยาบาลต่างๆ เข้าแฟ้มตามจังหวัด การใช้งาน program photoshop การใช้เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร การทำโบชัวร์ ข้อมูลและรูปแบบไม่ตรงตามต้องการ

16 ข้อเสนอแนะ ควรเตรียมตัวให้พร้อมกับการฝึกงาน เช่น หากเรารู้ว่าเราจะได้
รับการฝึกงานในด้านใดควรเตรียมตัวในด้านนั้นๆเป็นพิเศษ ควรจะมีระยะเวลาในการฝึกงานมากกว่านี้

17 ประมวลภาพบรรยากาศ

18 ประมวลภาพบรรยากาศ

19 ประมวลภาพบรรยากาศ

20 จัดทำโดย 1. นางสาวฝาริด้า จันทรุ่งโรจน์ รหัส นางสาวสมฤดี อินทองมาก รหัส


ดาวน์โหลด ppt KPG MEDICAL EQUIPMENT Co.,Ltd

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google