งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด The Value Systems Co., Ltd. โดย นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์เพ็ชร รหัส 5010210283 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์เพ็ชร รหัส 5010210283.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด The Value Systems Co., Ltd. โดย นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์เพ็ชร รหัส 5010210283 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์เพ็ชร รหัส 5010210283."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด The Value Systems Co., Ltd. โดย นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์เพ็ชร รหัส 5010210283 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์เพ็ชร รหัส 5010210283 นางสาวอมรรัตน์ ณ ภากูล รหัส 5010210680 นางสาวอมรรัตน์ ณ ภากูล รหัส 5010210680 นางสาวอ้อยทิพย์ เชิงสุวรรณวงศ์ รหัส 5010210696 นางสาวอ้อยทิพย์ เชิงสุวรรณวงศ์ รหัส 5010210696 รายงานผล การฝึกงาน

2 การปฏิบัติงาน  วันเวลาที่ฝึกงาน วันที่ 8 มีนาคม 2553 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  วันทำงานปกติ สัปดาห์ละ 5 วัน คือ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลาทำงานปกติ เริ่มตั้งแต่ 08.30 - 17.00 น.

3 ข้อมูลองค์กร  ชื่อบริษัท : บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด  ที่ตั้งศูนย์บริการสาขาหาดใหญ่ : เลขที่ 48/106 ถนนผดุงภักดี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

4 ข้อมูลองค์กร

5 ข้อมูลองค์กร  การติดต่อ : Tel. : 0-7435-4559-61 Fax. : 0-7435-4561 Website : www.value.co.th  สัญลักษณ์ :

6 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา  1 เมษายน 2531 : ก่อตั้งบริษัทโดยนาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร  บริษัทอีซีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด มีเครือข่าย อยู่ใน 6 ประเทศ คือ จีน ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์  เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าด้านไอที รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งมีศูนย์บริการ 10 สาขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่ อาคารชาญ อิสสระทาวเวอร์ 2 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา พิษณุโลก ระยอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และหาดใหญ่

7 ข้อมูลองค์กร  วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการให้บริการสินค้าและ บริการทางด้านไอที และการให้บริการแบบ เพิ่มมูลค่า เพื่อการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้น  นโยบายหลัก  มีการวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่ชัดเจน  ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ดำเนินธุรกิจ  เป็นพันธมิตรการจัดจำหน่ายในระดับ ภูมิภาค

8 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างองค์กร ฝ่าย บริการ ซ่อม

9 ข้อมูลองค์กร  ประเภทธุรกิจ  การจัดจำหน่ายสินค้าไอทีปริมาณมาก เช่น พีซี โน้ตบุ๊ค พริ้นเตอร์ มอนิเตอร์ โมเด็ม กล้องดิจิตอล พีดีเอ เป็นต้น  การจัดจำหน่ายสินค้าประเภทมูลค่าเพิ่ม เช่น เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่ายโซลูชัน ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  การให้บริการด้านไอที เช่น ซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมสินค้า การให้คำปรึกษา การวางระบบ เครือข่าย การจำหน่ายอะไหล่สินค้า เป็นต้น

10 ข้อมูลองค์กร  สินค้าและบริการ  มีสินค้าจัดจำหน่ายกว่า 30 ยี่ห้อ เช่น Apple, sun, Compaq, HP, IBM, Asus, Lenovo, Palm, D-Link, Brother, Microsoft, Cisco เป็นต้น

11 งานที่ได้รับมอบหมาย  การทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ  ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์, ลงวินโดว์  การกรอกรายละเอียดของแบบฟอร์มต่างๆ - แบบฟอร์มการคืนอะไหล่เสียของ Lenovo  การคีย์ข้อมูลต่างๆ - คีย์ NEXGEN ( การเปลี่ยนเครื่อง Printer ของ HP) - คีย์ ODM ( การเคลมอะไหล่ของ HP) - คีย์เคลมและคืนอะไหล่ Notebook ของ HP

12 งานที่ได้รับมอบหมาย คีย์ NEXGEN คีย์ ODM

13 งานที่ได้รับมอบหมาย คีย์เคลมและคืนอะไหล่ Notebook ของ HP

14 ประโยชน์ที่ได้รับ  ได้พัฒนาทักษะทางด้านการซ่อม คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ  ได้เรียนรู้ระบบการทำงานจริงภายในบริษัท  ได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น ในสังคม  ฝึกระเบียบ วินัย การตรงต่อเวลา ความ รับผิดชอบ ต่องานในหน้าที่ และสามารถ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

15 ปัญหาและข้อเสนอแนะ  ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน  ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งบางวันมี ปริมาณมากหรือน้อยเกินไป  ความรู้ที่ได้ศึกษามาจากในห้องเรียน มีไม่ เพียงพอเมื่อนำมาใช้ในการทำงานจริง

16 ปัญหาและข้อเสนอแนะ  ข้อเสนอแนะ  หากมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกงาน ให้แจ้งผู้ควบคุมทันที เพื่อที่จะหาทางแก้ไข ได้ทันท่วงที  ควรมีความละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกัน ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

17 ประมวลภาพระหว่างการฝึกงาน  บรรยากาศห้องทำงาน

18 ประมวลภาพระหว่างการฝึกงาน  บรรยากาศการทำงาน

19 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด The Value Systems Co., Ltd. โดย นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์เพ็ชร รหัส 5010210283 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์เพ็ชร รหัส 5010210283.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google