งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด The Value Systems Co., Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด The Value Systems Co., Ltd."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด The Value Systems Co., Ltd.
รายงานผลการฝึกงาน บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด The Value Systems Co., Ltd. โดย นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์เพ็ชร รหัส นางสาวอมรรัตน์ ณ ภากูล รหัส นางสาวอ้อยทิพย์ เชิงสุวรรณวงศ์ รหัส

2 การปฏิบัติงาน วันเวลาที่ฝึกงาน
วันที่ 8 มีนาคม 2553 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 วันทำงานปกติ สัปดาห์ละ 5 วัน คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงานปกติ เริ่มตั้งแต่ น.

3 ข้อมูลองค์กร ชื่อบริษัท : บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด
ที่ตั้งศูนย์บริการสาขาหาดใหญ่ : เลขที่ 48/106 ถนนผดุงภักดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

4 ข้อมูลองค์กร

5 ข้อมูลองค์กร การติดต่อ : Tel. : 0-7435-4559-61 Fax. : 0-7435-4561
Website : สัญลักษณ์ :

6 ข้อมูลองค์กร ประวัติความเป็นมา
1 เมษายน 2531 : ก่อตั้งบริษัทโดยนายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร บริษัทอีซีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด มีเครือข่ายอยู่ใน 6 ประเทศ คือ จีน ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าด้านไอทีรายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งมีศูนย์บริการ 10 สาขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์2 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา พิษณุโลก ระยอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และหาดใหญ่

7 ข้อมูลองค์กร วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำด้านการให้บริการสินค้าและบริการทางด้านไอที และการให้บริการแบบเพิ่มมูลค่า เพื่อการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นโยบายหลัก มีการวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่ชัดเจน ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เป็นพันธมิตรการจัดจำหน่ายในระดับภูมิภาค

8 ข้อมูลองค์กร โครงสร้างองค์กร ฝ่ายบริการซ่อม

9 ข้อมูลองค์กร ประเภทธุรกิจ
การจัดจำหน่ายสินค้าไอทีปริมาณมาก เช่น พีซี โน้ตบุ๊ค พริ้นเตอร์ มอนิเตอร์ โมเด็ม กล้องดิจิตอล พีดีเอ เป็นต้น การจัดจำหน่ายสินค้าประเภทมูลค่าเพิ่ม เช่น เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่ายโซลูชัน ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น การให้บริการด้านไอที เช่น ซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมสินค้า การให้คำปรึกษา การวางระบบเครือข่าย การจำหน่ายอะไหล่สินค้า เป็นต้น

10 ข้อมูลองค์กร สินค้าและบริการ
มีสินค้าจัดจำหน่ายกว่า 30 ยี่ห้อ เช่น Apple, sun, Compaq, HP, IBM, Asus, Lenovo, Palm, D-Link, Brother, Microsoft, Cisco  เป็นต้น

11 งานที่ได้รับมอบหมาย การทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์,ลงวินโดว์ การกรอกรายละเอียดของแบบฟอร์มต่างๆ - แบบฟอร์มการคืนอะไหล่เสียของLenovo การคีย์ข้อมูลต่างๆ - คีย์NEXGEN (การเปลี่ยนเครื่องPrinterของHP) - คีย์ ODM (การเคลมอะไหล่ของHP) - คีย์เคลมและคืนอะไหล่NotebookของHP

12 งานที่ได้รับมอบหมาย คีย์ ODM คีย์NEXGEN

13 คีย์เคลมและคืนอะไหล่NotebookของHP
งานที่ได้รับมอบหมาย คีย์เคลมและคืนอะไหล่NotebookของHP

14 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้พัฒนาทักษะทางด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้เรียนรู้ระบบการทำงานจริงภายในบริษัท ได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นในสังคม ฝึกระเบียบ วินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ต่องานในหน้าที่ และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

15 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งบางวันมีปริมาณมากหรือน้อยเกินไป ความรู้ที่ได้ศึกษามาจากในห้องเรียน มีไม่เพียงพอเมื่อนำมาใช้ในการทำงานจริง

16 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ
หากมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกงานให้แจ้งผู้ควบคุมทันที เพื่อที่จะหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที ควรมีความละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

17 ประมวลภาพระหว่างการฝึกงาน
บรรยากาศห้องทำงาน

18 ประมวลภาพระหว่างการฝึกงาน
บรรยากาศการทำงาน

19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด The Value Systems Co., Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google