งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท สุชาติเทเล คอม จำกัด 1. 2 เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสื่อ และให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น โดยใช้สาย เคเบิลในการส่งสัญญาณเข้าตรงถึงบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท สุชาติเทเล คอม จำกัด 1. 2 เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสื่อ และให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น โดยใช้สาย เคเบิลในการส่งสัญญาณเข้าตรงถึงบ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท สุชาติเทเล คอม จำกัด 1

2 2

3 เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสื่อ และให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น โดยใช้สาย เคเบิลในการส่งสัญญาณเข้าตรงถึงบ้าน แต่ ธุรกิจเคเบิลทีวีท้องถิ่นในสมัยนั้นถือเป็นธุรกิจ ขนาดเล็ก จึงมีข้อจำกัดเรื่องการหาประโยชน์ ทางธุรกิจเพราะยังไม่เป็นที่ยอมรับของภาครัฐ บริษัทหาดใหญ่เคเบิล 93 เป็นหนึ่งในบริษัทยุค แรกๆที่ร่วมกันผลักดันธุรกิจเคเบิลท้องถิ่นจน ได้รับอนุญาตจากภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ บุกเบิกเคเบิลทีวีท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ซึ่งชื่อ หาดใหญ่เคเบิล 93 ได้มาจากปีที่ก่อตั้งเมื่อ พ. ศ.2536/ ค. ศ.1993 3

4 ประเภทธุรกิจและบริษัทในเครือ ให้บริการเคเบิ้ลทีวี ช่องภาพยนตร์ การ์ตูน กีฬา เพลง ให้บริการ Internet โครงการ NET ON CABLE TV ทำธุรกิจร่วมกันกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) รายการทีวีที่บริษัทผลิตขึ้นเองมี 2 รายการ และ 2 ช่องหนัง คือ รายการ “ ข่าวเป็นข่าว ” รายการ “KID SEE KIDS” ช่องหนัง “MAX Cinema” ช่องหนัง “CH.4” 4

5 ที่ตั้ง การติดต่อ บริษัท สุชาติเทเลคอม จำกัด ( บริษัท หาดใหญ่เคเบิล 93 ) ที่ตั้ง 110 ถนน คลองเรียน 1 อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 การติดต่อ tel:074-364142, cable93.xtreemhost.com 5

6 โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร องค์กร 6

7 กรรมการผู้จัดการและพี่ที่เลี้ยง ดูแลการฝึกงาน คุณสุชาติ ไชยวานิชผู้จัดการบริษัท สุชาติเทเลคอม จำกัด คุณทวีบุญ บุญสุยาตำแหน่ง Programmer Analyst คุณสมชาติ จินดาวงศ์ช่างเทคนิคฝ่าย อินเตอร์เน็ต คุณสุรเกียรติ ทองเกียรติช่างเทคนิคฝ่าย อินเตอร์เน็ต 7

8 งานที่ได้รับ มอบหมาย 8

9 ระบบจัดการบัญชี การทำงานของระบบ สามารถค้นหา เพิ่ม ลบและ แก้ไขข้อมูล สั่งพิมพ์บิลรายการ 9 ระบบเก่าของบริษัท

10 ความต้องการใหม่ของระบบนี้ การค้นหาข้อมูลของระบบเก่ามีความยุ่งยาก ต้องการออกแบบฐานข้อมูลใหม่ ต้องการใช้งานผ่านระบบออนไลน์ เพิ่มบริการแจ้งซ่อมและแจ้งติดตั้งผ่านระบบ ออนไลน์ 10

11 ระบบเก่าของบริษัท 11 แสดงฟิลด์ข้อมูลจากการค้นหา

12 ระบบจัดการบัญชี 12

13 แจ้งซ่อม – แจ้งติดตั้ง 13

14 ระบบจัดการ WiFi ความสามารถของระบบ ระบบสามารถตรวจสอบสมาชิกที่ออนไลน์ได้ ตรวจสอบเวลาเข้าใช้งานของสมาชิก ตรวจสอบประเภทของสมาชิก ระบบสามารถพิมพ์บัตรเติมอินเตอร์เน็ตได้ รายงานสรุปยอดรายได้ในแต่ละเดือน ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา PHP กับ AJAX SQL Link: cable93.no-ip.org/b1 14

15 ระบบจัดการ WiFi 15

16 ระบบจัดการ WiFi 16

17 เวบถ่ายทอดสดฟุตบอล เป็นเวบสตรีมจะส่งสัญญาณจาก 3g มาลง เซิร์ฟเวอร์ Link: c93.ath.cx 17

18 ห้องปฏิบัติงาน 18

19 ลงพื้นที่ 19

20 เกาะพีพี 20

21 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในกลุ่มการทำงานของตน และผู้ร่วมงานทั่วไป 2. ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของจริง ทั้งการทำงานใน สำนักงานและการทำงานนอกสถานที่ 3. ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม เช่น ได้รู้จักระบบการปล่อย สัญญาณ Internet และสัญญาณ Cable รู้วิธีการแก้ไขปัญหา สัญญาณขัดข้อง รู้วิธีการเดินสายและเข้าสาย เป็นต้น 4. ได้รู้จักอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการทำงาน เช่น EOC เครื่องวัดสัญญาณและการตรวจสอบจุดที่สายสัญญาณขาด เช่น สายไฟเบอร์ออปติกส์ 5. ได้ฝึกฝนตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยของสำนักงาน 6. ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในเวลาทำงาน 7. ได้ฝึกความอดทนรับแรงกดดันที่เกิดขึ้นตอนทำงาน 8. ได้รู้จักการปฏิบัติตนเองเมื่อต้องพบกับลูกค้า 21

22 ปัญหาและอุปสรรค 1. การติดต่อกับพี่เลี้ยงที่ดูแลเรื่องการเขียน โปรแกรมเป็นไปได้ยาก เพราะพี่เลี้ยงต้อง เดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศบ่อยครั้ง 2. งานที่ได้รับมอบหมายบางงานไม่ตรงตามสาขา ที่ได้เรียนมาเท่าที่ควร 3. มีความรู้ด้านภาษาโปรแกรมไม่ตรงตามที่ บริษัทต้องการ เช่น C# Ajax VB 4. ไม่มีความรู้ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งต้อง ใช้งานจริงในการทำงาน 22

23 ข้อเสนอแนะสำหรับสถานที่ ฝึกงาน 1. สำหรับบริษัทสุชาติเทเลคอม ควรมีความพร้อม ในเรื่องของความรู้ด้านภาษาโปรแกรมให้มากๆ เพราะจะมีงานใหม่ๆเสมอ 2. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพราะอาจจะต้องเจอ กับลูกค้าต่างชาติ 23

24 ข้อเสนอแนะในแนวทางการ ฝึกงาน 1. ควรมีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ และ เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ 2. ควรมีการเตรียมตัวฝึกฝนทักษะการพูด การฟัง และ การนำเสนองานที่ดี 3. มีความคิดสร้างสรรค์เปิดรับความรู้ใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับ ความรู้เดิมๆ 4. มีความพร้อมด้านภาษาโปรแกรม 24

25 จัดทำโดย นายกาบีรอนปอโต๊ะรหัส 5010210022 นายณัฐภัทรสังข์ทองรหัส 5010210169 นายธีรนนท์เฟื่องฟูรหัส 5010210208 นายวรพจน์เชาว์มณีรหัส 5010210480 25


ดาวน์โหลด ppt บริษัท สุชาติเทเล คอม จำกัด 1. 2 เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสื่อ และให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น โดยใช้สาย เคเบิลในการส่งสัญญาณเข้าตรงถึงบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google