งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท สุชาติเทเลคอม จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท สุชาติเทเลคอม จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท สุชาติเทเลคอม จำกัด

2 บริษัท สุชาติเทเลคอม จำกัด

3 บริษัท สุชาติเทเลคอม จำกัด
เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสื่อและให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น โดยใช้สายเคเบิลในการส่งสัญญาณเข้าตรงถึงบ้าน แต่ธุรกิจเคเบิลทีวีท้องถิ่นในสมัยนั้นถือเป็นธุรกิจขนาดเล็ก จึงมีข้อจำกัดเรื่องการหาประโยชน์ทางธุรกิจเพราะยังไม่เป็นที่ยอมรับของภาครัฐ บริษัทหาดใหญ่เคเบิล 93 เป็นหนึ่งในบริษัทยุคแรกๆที่ร่วมกันผลักดันธุรกิจเคเบิลท้องถิ่นจนได้รับอนุญาตจากภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกเคเบิลทีวีท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ซึ่งชื่อหาดใหญ่เคเบิล 93 ได้มาจากปีที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2536/ค.ศ.1993

4 ประเภทธุรกิจและบริษัทในเครือ
ให้บริการเคเบิ้ลทีวี ช่องภาพยนตร์ การ์ตูน กีฬา เพลง ให้บริการ Internet โครงการ NET ON CABLE TV ทำธุรกิจร่วมกันกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) รายการทีวีที่บริษัทผลิตขึ้นเองมี 2 รายการ และ 2 ช่องหนัง คือ รายการ “ข่าวเป็นข่าว” รายการ “KID SEE KIDS” ช่องหนัง “MAX Cinema” ช่องหนัง “CH.4”

5 ที่ตั้ง การติดต่อ บริษัท สุชาติเทเลคอม จำกัด (บริษัทหาดใหญ่เคเบิล 93 )
ที่ตั้ง 110 ถนน คลองเรียน1 อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 การติดต่อ tel: , cable93.xtreemhost.com

6 โครงสร้างองค์กรและผู้บริหารองค์กร

7 กรรมการผู้จัดการและพี่ที่เลี้ยงดูแลการฝึกงาน
คุณสุชาติ ไชยวานิช ผู้จัดการบริษัทสุชาติเทเลคอม จำกัด คุณทวีบุญ บุญสุยา ตำแหน่ง Programmer Analyst คุณสมชาติ จินดาวงศ์ ช่างเทคนิคฝ่ายอินเตอร์เน็ต คุณสุรเกียรติ ทองเกียรติ ช่างเทคนิคฝ่ายอินเตอร์เน็ต

8 งานที่ได้รับมอบหมาย

9 ระบบจัดการบัญชี ระบบเก่าของบริษัท การทำงานของระบบ
สามารถค้นหา เพิ่ม ลบและแก้ไขข้อมูล สั่งพิมพ์บิลรายการ ระบบเก่าของบริษัท

10 ความต้องการใหม่ของระบบนี้
การค้นหาข้อมูลของระบบเก่ามีความยุ่งยาก ต้องการออกแบบฐานข้อมูลใหม่ ต้องการใช้งานผ่านระบบออนไลน์ เพิ่มบริการแจ้งซ่อมและแจ้งติดตั้งผ่านระบบออนไลน์

11 แสดงฟิลด์ข้อมูลจากการค้นหา
ระบบเก่าของบริษัท แสดงฟิลด์ข้อมูลจากการค้นหา

12 ระบบจัดการบัญชี

13 แจ้งซ่อม – แจ้งติดตั้ง

14 ระบบจัดการ WiFi ความสามารถของระบบ ระบบสามารถตรวจสอบสมาชิกที่ออนไลน์ได้
ตรวจสอบเวลาเข้าใช้งานของสมาชิก ตรวจสอบประเภทของสมาชิก ระบบสามารถพิมพ์บัตรเติมอินเตอร์เน็ตได้ รายงานสรุปยอดรายได้ในแต่ละเดือน ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา PHP กับ AJAX SQL Link: cable93.no-ip.org/b1

15 ระบบจัดการ WiFi

16 ระบบจัดการ WiFi

17 เวบถ่ายทอดสดฟุตบอล เป็นเวบสตรีมจะส่งสัญญาณจาก 3g มาลงเซิร์ฟเวอร์
Link: c93.ath.cx

18 ห้องปฏิบัติงาน

19 ลงพื้นที่

20 เกาะพีพี

21 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในกลุ่มการทำงานของตนและผู้ร่วมงานทั่วไป 2. ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของจริง ทั้งการทำงานในสำนักงานและการทำงานนอกสถานที่ 3. ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม เช่น ได้รู้จักระบบการปล่อยสัญญาณ Internet และสัญญาณCable รู้วิธีการแก้ไขปัญหาสัญญาณขัดข้อง รู้วิธีการเดินสายและเข้าสาย เป็นต้น 4. ได้รู้จักอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการทำงาน เช่น EOC เครื่องวัดสัญญาณและการตรวจสอบจุดที่สายสัญญาณขาด เช่น สายไฟเบอร์ออปติกส์ 5. ได้ฝึกฝนตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยของสำนักงาน 6. ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในเวลาทำงาน 7. ได้ฝึกความอดทนรับแรงกดดันที่เกิดขึ้นตอนทำงาน 8. ได้รู้จักการปฏิบัติตนเองเมื่อต้องพบกับลูกค้า

22 ปัญหาและอุปสรรค การติดต่อกับพี่เลี้ยงที่ดูแลเรื่องการเขียนโปรแกรมเป็นไปได้ยาก เพราะพี่เลี้ยงต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศบ่อยครั้ง งานที่ได้รับมอบหมายบางงานไม่ตรงตามสาขาที่ได้เรียนมาเท่าที่ควร มีความรู้ด้านภาษาโปรแกรมไม่ตรงตามที่บริษัทต้องการ เช่น C# Ajax VB ไม่มีความรู้ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งต้องใช้งานจริงในการทำงาน

23 ข้อเสนอแนะสำหรับสถานที่ฝึกงาน
สำหรับบริษัทสุชาติเทเลคอม ควรมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ด้านภาษาโปรแกรมให้มากๆเพราะจะมีงานใหม่ๆเสมอ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพราะอาจจะต้องเจอกับลูกค้าต่างชาติ

24 ข้อเสนอแนะในแนวทางการฝึกงาน
1. ควรมีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ 2. ควรมีการเตรียมตัวฝึกฝนทักษะการพูด การฟัง และการนำเสนองานที่ดี 3. มีความคิดสร้างสรรค์เปิดรับความรู้ใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับความรู้เดิมๆ 4.มีความพร้อมด้านภาษาโปรแกรม

25 จัดทำโดย นายกาบีรอน ปอโต๊ะ รหัส 5010210022
นายกาบีรอน ปอโต๊ะ รหัส นายณัฐภัทร สังข์ทอง รหัส นายธีรนนท์ เฟื่องฟู รหัส นายวรพจน์ เชาว์มณี รหัส


ดาวน์โหลด ppt บริษัท สุชาติเทเลคอม จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google