งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UOB Kay Hian บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทำโดย นายธัญนุกร ห้วยทิพย์ 5035511022.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UOB Kay Hian บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทำโดย นายธัญนุกร ห้วยทิพย์ 5035511022."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UOB Kay Hian บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทำโดย นายธัญนุกร ห้วยทิพย์

2 Contents เกี่ยวกับบริษัท วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน งานที่ได้รับมอบหมาย
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกงาน ประโยชน์จากการฝึกงาน ปัญหาในจากการฝึกงาน ข้อเสนอแนะ ภาพสถานที่ฝึกงาน

3 About UOB Kay Hian บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยตั้งแต่ปี และเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์หมายเลข 26 ที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

4 Address บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม     เวลาทำการ: 8:30 – 17:30 ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

5 Map

6 Vision Your Trust Broking Partner We strive for four basic VALUES
Respect Integrity Communication Excellence

7 Mission Our mission is, through operational excellence. To achieve continual financial success by maintaining a leading position in securities related business, and to provide the highest level of satisfaction to all stakeholders.

8 Product & Service Securities brokerage บริการซื้อขายหลักทรัพย์
Securities underwriting บริการด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หลักทรัพย์ Wealth management บริการซื้อขายหน่วยลงทุน Securities analysis งานวิเคราะห์หลักทรัพย์

9 วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน
เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานก่อนที่จะจบ การศึกษา ออกไปทำงานจริง เพื่อให้นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้นักศึกษาใช้ความรู้ที่ได้จากการฝึกงานไปประยุกต์ใช้ กับการทำงานในอนาคต

10 งานที่ได้รับมอบหมาย งานด้าน Support User
ช่วยเหลือพนักงานในบริษัทแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ คอมพิวเตอร์ งานด้านเอกสาร ทำรายชื่อพนักงานทั้งหมดในบริษัท

11 งานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)
งานติดตั้งและลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการตั้งค่าการใช้งาน และ เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ใหม่ให้พร้อมใช้งาน งานอื่น ๆ การรับความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

12 อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ HP จำนวน 1 เครื่อง Microsoft office Excel (งานด้านเอกสาร) Teamviewer,Netmeeting,VLC (งานด้าน Support User) โปรแกรมอื่น ๆ ภายในของบริษัท อุปกรณ์ในการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

13 ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกงาน
ได้ความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย การติดตั้งเครือข่าย การตั้งค่าเครือข่าย ได้รับความรู้และเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 ได้เรื่องรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ User ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของ Server และ การ Backup

14 ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกงาน (ต่อ)
ทำให้รู้จักการทำงานให้รอบคอบ และ ถูกต้องชัดเจน ได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานให้ถูกต้อง และ รวดเร็ว ได้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า รู้จักการวางตัวกับผู้ที่มีตำแหน่ง หรือ ผู้ที่อาวุโส มากกว่า ทำให้เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ งานที่ได้รับมอบหมาย

15 ปัญหาในการฝึกงาน ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ในช่วงแรกของการฝึกงาน ยังไม่รู้จักระบบการทำงานภายใน บริษัท โปรแกรมที่ใช้งานส่วนใหญ่ภายในบริษัท เป็นโปรแกรมที่ใช้ เฉพาะภายในบริษัทเท่านั้น

16 ปัญหาในการฝึกงาน (ต่อ)
งานทุกอย่างที่ทำต้องถูกต้อง แน่นอน ไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่นิด เดียว เนื่องจากเป็นบริษัทที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อมาก ต้องเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด เนื่องจากภายในส่วนที่ไปทำ งาน ส่วนใหญ่จะเป็นความลับของทางบริษัท

17 ข้อเสนอแนะ นักศึกษาที่จะไปทำงานจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปฝึก ให้ชัดเจนก่อน นักศึกษาที่จะไปทำงานจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรแกรมพื้นฐาน ภายในเครื่องให้ถูกต้อง นักศึกษาที่จะไปทำงานจะต้องมีความละเอียด รอบคอบในการ ทำงานอยู่ในระดับสูง นักศึกษาที่จะไปทำงานจะต้องรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

18 ภาพสถานที่ฝึกงาน

19 ภาพสถานที่ฝึกงาน (ต่อ)

20 Thank You.


ดาวน์โหลด ppt UOB Kay Hian บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทำโดย นายธัญนุกร ห้วยทิพย์ 5035511022.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google