งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. ชื่อสินค้า ขนมไทย สินค้าที่จำหน่าย หลักการและเหตุผลในการจัดจำหน่ายสินค้านี้ ทางร้านมีความคิดว่าขนมไทยเป้นขนมของคน ไทยที่ต้องอยู่คู่กับคนไทยและเป็นเหตุผลที่ได้คิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. ชื่อสินค้า ขนมไทย สินค้าที่จำหน่าย หลักการและเหตุผลในการจัดจำหน่ายสินค้านี้ ทางร้านมีความคิดว่าขนมไทยเป้นขนมของคน ไทยที่ต้องอยู่คู่กับคนไทยและเป็นเหตุผลที่ได้คิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 ชื่อสินค้า ขนมไทย

3 สินค้าที่จำหน่าย หลักการและเหตุผลในการจัดจำหน่ายสินค้านี้ ทางร้านมีความคิดว่าขนมไทยเป้นขนมของคน ไทยที่ต้องอยู่คู่กับคนไทยและเป็นเหตุผลที่ได้คิด ที่จะจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อว่าบ้านขนมไทยขึ้นมา จากการขายขนมไทยที่มีขายตามร้านต่าง ๆ มาเป็น การขายหรือการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทาง อินเตอร์เน็ตแทนการขายแบบเดิม ๆและเพื่อสร้าง ชื่อเสียงขนมไทยให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

4 สมาชิกในกลุ่ม นางสาวภัทรา มาสมาน รหัส 504411024 นางสาวมณีนุช มณีโชติ รหัส 504411025 นางสาวมณีรัตน์ แก้วมุณี รหัส 504411026 นางสาวสุวรรณดี ศรียา รหัส 504411045 สาขาการจัดการทั่วไป A คณะวิทยาการจัดการ

5 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด 4 P’s Products = ขนมไทย Price = ราคาโดยเฉลี่ย 50 บาทต่อกล่อง Place = ที่ตั้ง : ร้านบ้านขนม ไทย 604/11 ม.2 ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลา 90100 โทรศัพท์ : 074- 453213 http://www.karnumthai.thport.com Promotion = มีการจัดส่งสินค้าฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 800 บาท

6 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด 4 C’s Customer Need = ขนมไทยมีความแปลกใหม่ ขนม ไทยต้องอยู่คู่กับคนไทย สินค้าสะอาด สดใหม่และ จัดส่งถึงบ้าน Cost = ความคุ้มค่าของลูกค้าได้รับประทานขนมที่สด ใหม่สะอาด และความคุ้มค่าทางด้านการตลาดของ ร้าน คือ ร้านขนมไทยสามารถดึงดูดความสนใจจาก ลูกค้าได้มากขึ้น เพิ่มปริมาณกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย Convenience = ลูกค้าสามารถดูสินค้าได้โดยไม่ต้องไป ที่ร้าน สามารถรับชมและสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชม. และ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันที Communication = ทางร้านมีการประชาสัมพันธ์ร้านบ้าน ขนมไทยให้กับลูกค้าทราบโดยการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็บ http://www.karnumthai.thport.comhttp://www.karnumthai.thport.com

7 แนวทางในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในธุรกิจ ด้านการผลิต ร้านขนมไทยได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านการ ผลิตคือ ในการควบคุมการผลิตสินค้า ตรวจสอบคูณ ภาพสินค้า ด้านการเงิน / การบัญชี ร้านขนมไทยได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้าน การเงิน / การบัญชี คือการคิดคำนวณต้นทุน กำไร โดย ใช้โปรแกรม Microsoft Office คือ Excel เข้ามาช่วย ในการคิดคำนวณต้นทุน กำไรในการผลิต ด้านการตลาด ร้านขนมไทยได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้าน การตลาด คือ นำมาใช้โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร้านผ่านทางระบบ E-commerce ทำให้ลูกค้าสามารถ เข้าเยี่ยมชมเว็บของทางร้านได้ง่าย และยังง่ายต่อการ ซื้อสินค้า

8 THE END


ดาวน์โหลด ppt LOGO. ชื่อสินค้า ขนมไทย สินค้าที่จำหน่าย หลักการและเหตุผลในการจัดจำหน่ายสินค้านี้ ทางร้านมีความคิดว่าขนมไทยเป้นขนมของคน ไทยที่ต้องอยู่คู่กับคนไทยและเป็นเหตุผลที่ได้คิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google