งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท Phuket Solution Lo.,Ltd

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท Phuket Solution Lo.,Ltd"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท Phuket Solution Lo.,Ltd

2 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปิดให้โอกาสนักศึกษารวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง 2.เพื่อช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมในการทำงาน 24/06/53

3 ทำความรู้จักกับ “Phuket Solution” ...

4 ประวัติการก่อตั้ง บริษัทภูเก็ตโซลูชั่น จำกัด เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบเว็บและการเขียนโปรแกรมเว็บ ซึ่งบริษัทนี้ได้ก่อตั้งเป็นรูปเป็นร่างเมื่อ ค.ศ.2002 และได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงโดยในปัจจุบันนี้บริษัทอยู่ภายใต้การดูและของ SIPA บริษัทยังบริการจดทะเบียน Domain name และอื่นๆอีกตามความประสงค์ของลูกค้า และทางบริษัทก็มีการให้บริการ web hosting 04/04/60

5 ที่ตั้ง 100/374 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
100/374 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 04/04/60

6 ฝ่ายงานในบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 1. ฝ่ายการตลาด 2. ฝ่าย Web Design 3. ฝ่าย Web programming 4. ฝ่าย Customer Support 04/04/60

7 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
..ระยะเวลาการฝึกงาน.. ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 09:00 น.-17:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

8 Update ข้อมูลและรูปภาพของ website ต่างๆ
..งานที่ได้รับมอบหมาย.. Graphic design Web design Flash design Update ข้อมูลและรูปภาพของ website ต่างๆ 04/04/60

9 โปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน
Adobe Photoshop CS3 Adobe Dreamweaver CS3 Adobe Flash CS3 Adobe illustrator CS3 คำสั่ง html , java script 04/04/60

10 ..ผลงานที่ได้รับมอบหมาย..
04/04/60

11 Design Logo 04/04/60

12 Web Design 04/04/60

13 Website 04/04/60

14 Website(ต่อ) 04/04/60

15 Website(ต่อ) 04/04/60

16 Website(ต่อ) 04/04/60

17 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับความรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพในอนาคต
ได้รับประสบการณ์ในการทำงานจากสถานที่จริง ช่วยให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ช่วยให้มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น ฝึกให้เป็นคนตรงต่อเวลา 04/04/60

18 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับโปรแกรมและคำสั่งต่างๆที่ใช้ในการทำงาน ทำให้การทำงานบางครั้งก็ล่าช้าไปบ้าง 04/04/60

19 ข้อเสนอแนะ ควรศึกษาความรู้ต่างๆตามความต้องการของสถานที่ที่จะไปฝึกงาน ก่อนการไปฝึกงาน ควรศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ไปฝึกงานก่อนการไปฝึกงาน 04/04/60

20 ..ประมวลภาพบรรยากาศ.. 04/04/60

21 ..ประมวลภาพบรรยากาศ..(ต่อ)
04/04/60

22 จัดทำโดย นางสาว จีระภา คงปาน รหัสนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 04/04/60

23 Q & A 04/04/60


ดาวน์โหลด ppt บริษัท Phuket Solution Lo.,Ltd

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google