งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษต่อหน้าชุมชนระดับ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 งานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมือกับ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษต่อหน้าชุมชนระดับ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 งานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมือกับ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษต่อหน้าชุมชนระดับ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 งานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมือกับ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ จัดโครงการ แข่งขันพูดภาษาอังกฤษต่อ หน้าชุมชน (PSU Speech Contest 2007) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 โดยการ แข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ณ ห้อง ประชุม 1 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2 ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวน 14 คน จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาทุกคน ได้ เตรียมความพร้อมอย่างดี ทั้งทางเนื้อหา ภาษา ลีลาและท่าทาง โดยการแข่งขันจัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่ว่า Family Hi-Story (The transformation of the Thai Family)

3 จากการแข่งขัน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนูรุลฮูดา ดิง จากคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 1000 บาท พร้อมเกียรติ - บัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 นายรุสมี มามี นักศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์ฯ ได้รับเงินรางวัล 700 บาทพร้อมเกียรติบัตร และรอง ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรุสลีนา สาเมาะ จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับ เงินรางวัล 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร นอกจากนี้ผู้ชนะยังได้เป็น ตัวแทน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้า แข่งขันพูดภาษาอังกฤษต่อหน้า ชุมชนระดับชาติ ( รอบคัดเลือก ภาคใต้ ) ซึ่งจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในนามของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีอีกด้วย

4 จากการแข่งขันทำให้นักศึกษามีโอกาสที่จะได้พัฒนาการพูด ภาษาอังกฤษต่อหน้าชุมชนโดยการนำภาษาอังกฤษที่เรียนในชั้นเรียน มาใช้ในสถานการณ์จริง รวมทั้งปฏิภาณไหวพริบและทักษะในการพูด และอภิปราย นอกจากนี้นักศึกษายังได้ได้แสดงออกในทางที่ สร้างสรรค์ และได้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ให้ประสบการณ์และ เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นสากลของนักศึกษาซึ่งเป็นหัวใจหนึ่งใน การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ดาวน์โหลด ppt งานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษต่อหน้าชุมชนระดับ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 งานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมือกับ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google