งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Positive Thinking นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 นางสาวสุภาณี วรพิพัฒน์กุล
พนักงานสายสอนและสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ดร. สุชาดา แสงวิมาน 2 อ. โรสนี จริยะมาการ 3 3 อ. วาริน นาราวิทย์ 4 อ. โซเฟีย เมฆารัฐ 5 อ. จิตติมา ชอบเอียด 6 6 อ. อดินันท์ เจ๊ะซู นางสาวสุภาณี วรพิพัฒน์กุล 7

3 พนักงานสายสอนและวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ. โซเฟีย เมฆารัฐ ดร. สุชาดา แสงวิมาน

4 พนักงานสายสอนและวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ. โรสนี จริยะมาการ อ. จิตติมา ชอบเอียด

5 พนักงานสายสอนและวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ. วาริน นาราวิทย์ อ. อดินันท์ เจ๊ะซู

6 พนักงานสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 นายอับดุลยับบาร์ กริยา 2 นางสาวชลธิชา แสงวิมาน 3 3 นางสาวนูซูไอซัน อีแต 4 นางสาวอัสมะ อาแว 5 นางสาวรุจิราภรณ์ จันทรวดี 6 นายสอลาฮูดิน บินเจะแม

8 คณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 1
นายอับดุลญับบาร์ กริยา 1 คณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 1

9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2
นางสาวชลธิชา แสงวิมาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2 ผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2555 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.91 ในระดับมหาวิทยาลัย

10 เหรียญในโครงการการประกวดการแสดงเทควันโด ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

11 พี่เลี้ยงโครงการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพสามจังหวัดชายแดนใต้
ครูผู้ช่วยสอนในสายวิชาฟิสิกส์ พี่เลี้ยงโครงการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพสามจังหวัดชายแดนใต้

12 เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ประเทศมาเลเซีย

13 โครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้องของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2
นางสาวนูซูไอซัน อีแต 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2

15 รางวัลชนะเลิศ เรียงความระดับจังหวัด หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี 2020”
4 นางสาวอัสมะ อาแว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ เรียงความระดับจังหวัด หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี 2020”

16

17 เกรดเฉลี่ย 3.56 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ชั้นปีที่ 1 5
นางสาวรุจิราภรณ์ จันทรวดี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ชั้นปีที่ 1 เกรดเฉลี่ย 3.56

18 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครั้งที่ 7

19 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ชั้นปีที่ 1
6 นายสอลาฮูดิน บินเจะแม สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ชั้นปีที่ 1

20 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google