งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการปี การศึกษา 2553 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ( งานคอมพิวเตอร์ ) เพื่อคัดเลือกส่งเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตกรรม นักเรียน ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการปี การศึกษา 2553 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ( งานคอมพิวเตอร์ ) เพื่อคัดเลือกส่งเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตกรรม นักเรียน ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการปี การศึกษา 2553 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ( งานคอมพิวเตอร์ ) เพื่อคัดเลือกส่งเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตกรรม นักเรียน ประจำปี 2553 ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการปี การศึกษา 2553 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ( งานคอมพิวเตอร์ ) เพื่อคัดเลือกส่งเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตกรรม นักเรียน ประจำปี 2553 แข่งขันการสร้างเว็บเพจ ระดับม. ต้น ได้รับ รางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนเขต ด. ญ. ศิริลดา ติวาสนันท์ ม. 3/4 ด. ญ. นฤมนัส เอี่ยมศรี ม.3/4 แข่งขันการเขียนโปรแกรม ภาษาซี ได้รับรางวัลเหรียญทอง นายกฤษฎา ลิมปวัฒนากุล ม.6/1

2 แข่งขันอัจฉริยะภาพการค้นหาทาง คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง นายเอกชัย หัตถกิจวิไล ชั้น ม.6/3 นายธนภัทร์ อาจิณวัฒน์ ชั้น ม.6/4 แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับ ม. ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายอภิสิทธิ์ ศรีประดิษฐ์ ม. 6/2 นายอรรถพล ภูมิใจ ม.6/2 นายเอกชัย หัตถกิจวิไล ม.6/3 -2--2-

3 แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับม. ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด. ช ภูริฉัตร กำเนิดบุญ ม. 2/7 ด. ช. พีรพัฒน์ มาพิทักษ์ ม. 2/7 - 3- แข่งขันการสร้างเว็บเพจด้วย ภาษา HTML ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด. ช. ทวิธัญ นามวิลา ม 3./9 ด. ช. ภูวรินทร์ เจริญพินิจสกุล ม.3/9

4 แข่งขันเทคนิคการตัดต่อ ภาพยนตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน น. ส. อาภาพรรณ อินทรชัยศรี ม.4/8 น. ส. ปวรา น้อยวิไล ม.4/3 แข่งขันการสร้างการ์ตูนแอน นิเมชัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นางสาวเก็จแก้ว แก้วสองดวง ม. 6/7 นางสาวกมลกานต์ ชัยสุขภิรมย์ ม. 6/7 - 4-

5 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้ จากวัสดุเหลือใช้ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับ ม. ต้น การแข่งขันงานสานไม้ไผ่ ระดับ ม. ต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เป็นตัวแทนเขต -5--5-

6 การแข่งขันการประกอบอาหาร เช้า ระดับ ม. ปลายได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม. ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน -6-

7 แข่งขันการสร้างเว็บเพจ ด้วย ภาษา HTML ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจาก เศษวัสดุ ระดับชั้นม. ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจาก เศษวัสดุ ระดับชั้น ม. ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง -7--7-


ดาวน์โหลด ppt ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการปี การศึกษา 2553 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ( งานคอมพิวเตอร์ ) เพื่อคัดเลือกส่งเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตกรรม นักเรียน ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google