งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แข่งขันการสร้างเว็บเพจ ระดับม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แข่งขันการสร้างเว็บเพจ ระดับม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แข่งขันการสร้างเว็บเพจ ระดับม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการปีการศึกษา 2553 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกส่งเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปี 2553 แข่งขันการสร้างเว็บเพจ ระดับม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนเขต ด.ญ.ศิริลดา ติวาสนันท์ ม. 3/4 ด.ญ.นฤมนัส เอี่ยมศรี ม.3/4 แข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี ได้รับรางวัลเหรียญทอง นายกฤษฎา ลิมปวัฒนากุล ม.6/1

2 -2- แข่งขันอัจฉริยะภาพการค้นหาทางคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นายเอกชัย หัตถกิจวิไล ชั้น ม.6/3 นายธนภัทร์ อาจิณวัฒน์ ชั้น ม.6/4 แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายอภิสิทธิ์ ศรีประดิษฐ์ ม. 6/2 นายอรรถพล ภูมิใจ ม.6/2 นายเอกชัย หัตถกิจวิไล ม.6/3

3 แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับม.ต้น แข่งขันการสร้างเว็บเพจด้วย
-3- แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช ภูริฉัตร กำเนิดบุญ ม. 2/7 ด.ช.พีรพัฒน์ มาพิทักษ์ ม. 2/7 แข่งขันการสร้างเว็บเพจด้วย ภาษา HTMLได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด.ช.ทวิธัญ นามวิลา ม3./9 ด.ช.ภูวรินทร์ เจริญพินิจสกุล ม.3/9

4 -4- แข่งขันเทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
น.ส.อาภาพรรณ อินทรชัยศรี ม.4/8 น.ส.ปวรา น้อยวิไล ม.4/3 แข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นางสาวเก็จแก้ว แก้วสองดวง ม. 6/7 นางสาวกมลกานต์ ชัยสุขภิรมย์ ม. 6/7

5 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
-5- การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับ ม.ต้น การแข่งขันงานสานไม้ไผ่ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เป็นตัวแทนเขต

6 -6- การแข่งขันการประกอบอาหารเช้า ระดับ ม.ปลายได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

7 แข่งขันการสร้างเว็บเพจด้วย ภาษา HTMLได้รับรางวัลเหรียญเงิน
-7- การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขันการสร้างเว็บเพจด้วย ภาษา HTMLได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ ระดับชั้นม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง


ดาวน์โหลด ppt แข่งขันการสร้างเว็บเพจ ระดับม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google