งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม ทุนการศึกษา เพื่อสมัครขอรับ ทุนการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต ปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม ทุนการศึกษา เพื่อสมัครขอรับ ทุนการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต ปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรม ทุนการศึกษา เพื่อสมัครขอรับ ทุนการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต ปัตตานี

2 1. เข้าเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี www.pn.psu.ac.th

3 2. คลิกที่เมนู Student Service เลือกระบบทุนการศึกษา

4 3. กรอก usename และ password ของนักศึกษา กรอก usename และ password

5 4. เมื่อกรอก usename และ password ของ นักศึกษา เรียบร้อยแล้ว ควรดำเนินการดังนี้ 4.1 ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันการสมัครขอรับ ทุนการศึกษา 255 4

6 4.2 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลประวัติการรับทุน และเหตุผลที่ขอรับทุน - สำหรับนักศึกษา รหัส 51,50,49,.. จะต้องกรอกข้อมูล พี่ น้อง - สำหรับนักศึกษา รหัส 52,53 และ 54 ไม่ต้องกรอกข้อมูล ระบบจะนำข้อมูลจาก สน.12, มาใช้ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ควรจัดเก็บข้อมูลทุกครั้ง ก่อนพิมพ์ใบสมัคร

7 4.3 ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ใบสมัครขอรับ ทุนการศึกษา เมื่อจัดเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ ปุ่ม เพื่อพิมพ์ใบสมัคร ตัวอย่างใบสมัคร

8 4.4 ขั้นตอนที่ 4 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอ ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เพื่อขอ ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมลงนามในใบ สมัครขอรับทุน

9 4.5 ขั้นตอนที่ 5 ส่งใบสมัครหน่วยทุนการศึกษา ณ. ห้องแนะแนวการศึกษา  นักศึกษาที่ต้องการขอรับสมัคร ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 สามารถเข้าไป สมัครขอรับทุน ผ่านระบบโปรแกรมทุนการศึกษา  นักศึกษา สามารถติดตามข่าว ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผ่านเว็บไซต์ ม. อ. และ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา อย่าลืมติดตามข่าวสารทางหน้าเว็บ ม. อ. ทุกๆ 2 วัน แล้วเจอกันนะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม ทุนการศึกษา เพื่อสมัครขอรับ ทุนการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต ปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google