งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแ ก่น ปี 2547 – 2548 – 2549 – 2550 – 2551 – 2552 และ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแ ก่น ปี 2547 – 2548 – 2549 – 2550 – 2551 – 2552 และ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแ ก่น ปี 2547 – 2548 – 2549 – 2550 – 2551 – 2552 และ 2553

3 3 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการความรู้ ตามแบบราชการหรือตามแบบฟอร์ม การจัดการความรู้ ตามแบบธรรมชาติ / แบบของ สคส.

4 4 การจัดกิจกรรม  จากการวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยใน ปี 2549-2553 ที่ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2549 - 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 5 ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ. ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10 ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ. ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชนะเลิศ รางวัลที่ 1

11 11 ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ. ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชนะเลิศ รางวัลที่ 2

12 12 ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ. ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชนะเลิศ รางวัลที่ 3


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแ ก่น ปี 2547 – 2548 – 2549 – 2550 – 2551 – 2552 และ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google