งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการ และ ผลการดำเนินการ KM -KKU ปีงบประมาณ พ.ศ.2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการ และ ผลการดำเนินการ KM -KKU ปีงบประมาณ พ.ศ.2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการ และ ผลการดำเนินการ KM -KKU ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

2 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2547 – 2548 – 2549 – 2550 – 2551 – 2552 และ2553

3 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามแบบธรรมชาติ/แบบของ สคส. การจัดการความรู้ ตามแบบราชการหรือตามแบบฟอร์ม

4 การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 - 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดกิจกรรม จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน ปี ที่ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก

5 ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ. ศ
ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น The KKU Show and Share 2010

6 ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ. ศ
ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น The KKU Show and Share 2010

7 ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ. ศ
ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น The KKU Show and Share 2010

8 ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ. ศ
ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น The KKU Show and Share 2010

9 ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ. ศ
ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น The KKU Show and Share 2010

10 ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ. ศ
ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น The KKU Show and Share 2010 ชนะเลิศรางวัลที่ 1

11 ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ. ศ
ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น The KKU Show and Share 2010 ชนะเลิศรางวัลที่ 2

12 ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ. ศ
ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น The KKU Show and Share 2010 ชนะเลิศรางวัลที่ 3


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการ และ ผลการดำเนินการ KM -KKU ปีงบประมาณ พ.ศ.2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google