งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมแสดงความคิดเห็น การจัดทำผังแม่บททางกายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมแสดงความคิดเห็น การจัดทำผังแม่บททางกายภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมแสดงความคิดเห็น การจัดทำผังแม่บททางกายภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ตามยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาเขต ปี

2 ข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ข
ข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ข อาณาเขต พื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี โดยประมาณ 950 ไร่ ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลหลวง ทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศตะวะนออก ติดต่อกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตก ติดต่อโรงเรียนรูสะมิแล

3 ผังแม่บทการแบ่งเขตพื้นที่เดิม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เขตการศึกษา/สำนักงาน 26% เขตที่พักอาศัยและบุคลากร 17% เขตที่พักนักศึกษา 6% เขตศูนย์กีฬาและสันทนาการ 10% เขตแปลงทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตร 3% ส่วนบริการสาธารณูปโภค 13% เขตพื้นที่เชิงอนุรักษ์ 5% เขตพื้นที่พื้นที่พักผ่อน 4% พื้นที่ว่าง 16%

4 ผังแม่บทการใช้พื้นที่ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

5 แผนการรื้อถอนและพื้นที่ในอนาคต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

6 แผนผังแม่บทตามยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาเขต ปี 2555-2559
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

7 การพัฒนาเส้นทางจราจร ถนนภายในมหาวิทยาลัย
ถนนเชื่อมด้านหลังอาคารสโมสรอาจารย์หลังใหม่ถึงที่พักอาจารย์และบุคลากรใหม่ ถนนเชื่อมระว่างด้านหลังอาคารศูนย์ทักษะทางภาษาถึงด้านข้างอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ ถนนเชื่อมระหว่างด้านหลังระบบประปาถึงด้านข้างศูนย์ทักษะทางภาษา ถนนเชื่อมหน้าอาคาร 51 คณะวิทยาศาสตร์ ถึงหน้าภาควิชาประมง ถนนเชื่อมระหว่างข้างหอวัฒนธรรมถึงข้างคณะวิทยาการสื่อสาร ถนนเชื่อมด้านหลังคณะวิทยาการสื่อสาร

8 การพัฒนาเส้นทางจราจร ทางเท้าและทางเท้าหลังคาคลุม
ทางเท้าหลังคาคลุมเดิม ณ ปัจจุบัน ทางเท้าหลังคลุมจากประตู1-ประตู2 กำลังดำเนินการก่อสร้าง ทางเท้าหลังคาคลุม แผนก่อสร้างในอนาคต ทางเท้าไม่มีหลังคา

9 เส้นทางจราจรที่มีการปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย
ถนนเดิมภายในมหาวิทยาลัย ถนนที่ต้องปรับปรุงในอนาคต

10 การพัฒนาพื้นที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์
ที่จอดรถจักรยานยนต์ -อาคารเรียนหลังใหม่ -อาคารเรียน 19 พื้นที่เพิ่มเติม 1.หลังอาคาร 19 จากบริเวณที่จอดรถเดิมไปทางหลังอาคารคณะศิลปกรรม 2.บริเวณด้านข้างโรงเรียนอนุบาลกับโรงอาหารลานเล 3.บริเวณด้านข้างสำนักวิทยบริการตรงกันข้ามกับโรงเรียนอนุบาลสาธิต 4.บริเวณด้านหลังห้องเรียน 500 (อาคาร 19) ที่จอดรถยนต์ -บริเวณอาคารสำนักงานอธิการหลังใหม่ -บริเวณหน้าโรงอาหารลานเล -บริเวณหน้าสนามฟุตบอล -บริเวณด้านหลังอาคารหอสมุด

11 THE END Thank you


ดาวน์โหลด ppt ประชุมแสดงความคิดเห็น การจัดทำผังแม่บททางกายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google