งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

© 2010 IBM Corporation IBM Solution Delivery Co., Ltd. นายณัฐพล สัญญวงศ์Computer Science, PSU 29 June, 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "© 2010 IBM Corporation IBM Solution Delivery Co., Ltd. นายณัฐพล สัญญวงศ์Computer Science, PSU 29 June, 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 © 2010 IBM Corporation IBM Solution Delivery Co., Ltd. นายณัฐพล สัญญวงศ์Computer Science, PSU 29 June, 2010

2 IBM Summer Student Program 2010 IBM SD Summer Student Program 2010 #5 © 2010 IBM Corporation หัวข้อที่จะนำเสนอ  ประวัติบริษัท  รายละเอียดการฝึกงาน  ปัญหาและข้อเสนอแนะ Slide 2 of 7

3 IBM Summer Student Program 2010 IBM SD Summer Student Program 2010 #5 © 2010 IBM Corporation ที่ตั้งบริษัท : ตึก IBM ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กทม. Slide 3 of 7

4 IBM Summer Student Program 2010 IBM SD Summer Student Program 2010 #5 © 2010 IBM Corporation รายละเอียดตัวอาคาร  พื้นที่อาคาร : ชั้น 3,4 และ 12 ของอาคาร IBM Thailand  พนักงาน : 900 คน Slide 4 of 7

5 IBM Summer Student Program 2010 IBM SD Summer Student Program 2010 #5 © 2010 IBM Corporation Slide 5 of 7  ก่อตั้ง : กันยายน, 1985 ภายใต้ชื่อ Thai System Co., Ltd  เปลี่ยนชื่อเป็น IBM SD ในเดือนเมษายน, 2002 ประวัติบริษัท

6 IBM Summer Student Program 2010 IBM SD Summer Student Program 2010 #5 © 2010 IBM Corporation Slide 6 of 7 การดำเนินธุรกิจ  Application Management Services  Infrastructure Operation and Management

7 IBM Summer Student Program 2010 IBM SD Summer Student Program 2010 #5 © 2010 IBM Corporation ระยะเวลาการฝึกงาน  วันที่ 22 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2553  เวลาทำงาน 8.30 – 17.30 น. Slide 7 of 7

8 IBM Summer Student Program 2010 IBM SD Summer Student Program 2010 #5 © 2010 IBM Corporation รายละเอียดของการฝึกงาน  แบ่งกลุ่ม 6 คน  ทำ Internal project Slide 8 of 7

9 IBM Summer Student Program 2010 IBM SD Summer Student Program 2010 #5 © 2010 IBM Corporation งานที่ได้รับมอบหมาย  ทำ Module เกี่ยวกับการเพิ่มข่าวและทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับ การเพิ่มข้อมูลลงไปยังฐานข้อมูล  เขียนเอกสาร User Coding Guideline ในส่วนของ โปรแกรมที่ตนเองทำ  นำเสนอสถานะของโครงการ Slide 9 of 7

10 IBM Summer Student Program 2010 IBM SD Summer Student Program 2010 #5 © 2010 IBM Corporation Slide 10 of 7

11 IBM Summer Student Program 2010 IBM SD Summer Student Program 2010 #5 © 2010 IBM Corporation ประโยชน์ที่ได้รับ  เพื่อน  ความรู้  ประสบการณ์ในการทำงานจริง Slide 11 of 7

12 IBM Summer Student Program 2010 IBM SD Summer Student Program 2010 #5 © 2010 IBM Corporation ปัญหาและข้อเสนอแนะ  มีการหยุดงานบ่อยเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง  ควรมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี  ควรมีความพยายามในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  ควรมีความรู้ในภาษา Java ค่อนข้างดี Slide 12 of 7

13 IBM Summer Student Program 2010 IBM SD Summer Student Program 2010 #5 © 2010 IBM Corporation ประมวลภาพ Slide 13 of 7

14 IBM Summer Student Program 2010 IBM SD Summer Student Program 2010 #5 © 2010 IBM Corporation Slide 14 of 7

15 IBM Summer Student Program 2010 IBM SD Summer Student Program 2010 #5 © 2010 IBM Corporation Slide 15 of 7

16 IBM Summer Student Program 2010 IBM SD Summer Student Program 2010 #5 © 2010 IBM Corporation Slide 16 of 7


ดาวน์โหลด ppt © 2010 IBM Corporation IBM Solution Delivery Co., Ltd. นายณัฐพล สัญญวงศ์Computer Science, PSU 29 June, 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google