งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแทนนักกีฬาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโด ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ตัวแทนนักกีฬาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแทนนักกีฬาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโด ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ตัวแทนนักกีฬาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแทนนักกีฬาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโด ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ตัวแทนนักกีฬาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโด ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32

2 นางสาวกนกวรรณ สินธุมงคลชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกมลรัตน์ ภูมิพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกนกวรรณ สินธุมงคลชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกมลรัตน์ ภูมิพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

3 ผู้ ประสานงานจากกรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา ผลงานและความสำเร็จของเราชาวสตรีวิทย์ 3 ผู้ ประสานงานจากกรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา ผลงานและความสำเร็จของเราชาวสตรีวิทย์ 3

4 บรรยากาศในการแข่งขัน นักกีฬามารยาทดี มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย บรรยากาศในการแข่งขัน นักกีฬามารยาทดี มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

5 เตรียมความพร้อมตลอด อบอุ่นร่างกายและฝึกซ้อม เพื่อปรับสภาวะร่างกาย และควบคุมน้ำหนัก ตลอดจนพักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมความพร้อมตลอด อบอุ่นร่างกายและฝึกซ้อม เพื่อปรับสภาวะร่างกาย และควบคุมน้ำหนัก ตลอดจนพักผ่อนให้เพียงพอ

6 การฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะกีฬายูโดทุกวันจันทร์ - ศุกร์

7 การแข่งขันกีฬายูโดนนทบุรีคัพ ณ MCC ฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

8 ผลงานการแข่งขันยูโด รายการไทย - เยอรมันคัพ

9 ผลงานการแข่งขันยูโดรายการยุวชน เยาวชน นนทบุรี คัพ วันที่ 16 – 17 ต. ค.53


ดาวน์โหลด ppt ตัวแทนนักกีฬาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโด ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ตัวแทนนักกีฬาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google