งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ( กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 4 ทีม ที่ได้เป็น ตัวแทน สพม. เขต 1 ร่วมเข้าแข่งขัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ( กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 4 ทีม ที่ได้เป็น ตัวแทน สพม. เขต 1 ร่วมเข้าแข่งขัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ( กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 4 ทีม ที่ได้เป็น ตัวแทน สพม. เขต 1 ร่วมเข้าแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในงาน แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ที่จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ กลุ่มนักเรียนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทน สพม. เขต 1 ทั้ง 4 ทีม ขึ้น แสดงตัวบนเวทีกิจกรรมหน้าเสาธง 1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง แข่งขันหุ่นยนต์บังคับ มือ ระดับมัธยมต้น - เด็กชายวัชรพล นุตาลัย ม.2/9 - เด็กชายจิรา ซาลวาลา ม.1/9 - เด็กชายชวกร สกุลนูน ม.1/9 - เด็กชายณัฐพงศ์ นุตาลัย ม.1/9

2 หน้า 2 2. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทหุ่นยนต์ บังคับมือ ระดับมัธยมปลาย - นายธนพล ยุบรัมย์ ม.5/1 - นายธนภัทร ชาติวงค์ ม.6/6 - นายเพชร ประทุมสาย ม.4/8 3. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง แข่งขัน Webpage ประเภท Text Editor ระดับมัธยมปลาย - นายทวิธัญ นามวิลา - นางสาวมณิสรา วัฒน สุขโสภณ

3 หน้า 3 4. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง แข่งขันตัดต่อ ภาพยนตร์ ระดับมัธยมปลาย - นางสาวอารยา ชวานนท์ ม.5/9 - นางสาวณัฐณิชา จิตต์รัตน ม.5/9 5. รางวัลเหรียญทองประกวดโครงงานซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ( ระดับ ม. ต้น ) - เด็กหญิงชาลิสา ไตรรัตนศิลป์ ม.3/3 - เด็กหญิงธนัชชา โกมลวัฒนานันท์ ม.3/3 - เด็กชายปรมินทร์ รอดเนียม ม.3/3

4 รางวัลเหรียญเงินประกวดโครงงานซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ( ระดับ ม. ปลาย ) - นางสาวพรรณภัสสร ศรีภิรมย์มิตร ม.4/9 - นางสาวพัตราพร ศรีวิไล ม.4/9 - นายศิริพล หวังสิทธิเดช ม.4/9 รางวัลเหรียญเงินแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) - เด็กหญิงชญานิศ รังสีเลิศ ม.3/1 - เด็กหญิงสายรุ้ง นุชตลัย ม.3/1

5 ลำดั บ รายการแข่งขัน / ชื่อ – สกุลรางวัลที่ ได้รับ 1 ประกวดโครงงานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ( ระดับ ม. ต้น ) - เด็กหญิงชาลิสา ไตรรัตนศิลป์ ม.3/3 - เด็กหญิงธนัชชา โกมลวัฒนานันท์ ม.3/3 - เด็กชายปรมินทร์ รอดเนียม ม.3/3 เหรียญทอง 2 ประกวดโครงงานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ( ระดับ ม. ปลาย ) - นางสาวพรรณภัสสร ศรีภิรมย์มิตร ม.4/9 - นางสาวพัตราพร ศรีวิไล ม.4/9 - นายศิริพล หวังสิทธิเดช ม.4/9 เหรียญเงิน 3 แข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน ( ระดับ ม. ต้น ) - เด็กหญิงชญานิศ รังสีเลิศ ม.3/1 - เด็กหญิงสายรุ้ง นุชตลัย ม.3/1 เหรียญเงิน 4 แข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ( ระดับ ม. ปลาย ) - นายชาญธวัช อุดมปัญญาวงศ์ ม.4/9 - นายอินทัช อินทสระ ม.4/9 เหรียญเงิน 5 แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ( ระดับ ม. ต้น ) - เด็กชายณัฐชภัทร ปลาบู่ทอง ม. 3/5 - เด็กชายรังสิมันต์ ชวลิตสมบัติ ม. 3/5 เหรียญเงิน 6 แข่งขันการสร้าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book ) ระดับ ม. ต้น - เด็กหญิงชนิดาภา จีนประดับ ม.2/12 - เด็กหญิงพิมพ์มาดา กันประเสริฐ ม.2/12 เหรียญเงิน 7 แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม ( ระดับ ม. ปลาย ) - นางสาวธัญชนิษญ์ จงสถาพรพงศ์ ม.6/11 - นายศรัณย์ โพธิธีรบุตร ม.6/11 เหรียญเงิน 8 แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ( ระดับ ม. ต้น ) - เด็กชายกฤษณะ ชันแสง ม.3/5 - เด็กชายชาญศักดิ์ แดงมณี ม.3/5 เหรียญ ทองแดง รางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่ได้รับจากการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม นักเรียน ครั้ง 63 ระดับเขต ดังต่อไปนี้ หน้า 4

6 คณะครูงานคอมพิวเตอร์ และน้อง ๆ นักศึกษาฝึกสอน จำนวน 3 คน ร่วมถ่ายรูป ก่อนที่จะอำลา กลับสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา หลังจาก ที่มาฝึกสังเกตการณ์และหาประสบการณ์จากการเรียน การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 4 – 15 พฤศจิกายน 2556 หน้า 5


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ( กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 4 ทีม ที่ได้เป็น ตัวแทน สพม. เขต 1 ร่วมเข้าแข่งขัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google