งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ : น. ส. นัทธมน ห้าวหาญ เกิด : 15 มีนาคม 2536 คติพจน์ในการดำเนินชีวิต : ความพยายาม อยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น คติพจน์ในการเรียน : ตั้งใจเข้าไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ : น. ส. นัทธมน ห้าวหาญ เกิด : 15 มีนาคม 2536 คติพจน์ในการดำเนินชีวิต : ความพยายาม อยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น คติพจน์ในการเรียน : ตั้งใจเข้าไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ชื่อ : น. ส. นัทธมน ห้าวหาญ เกิด : 15 มีนาคม 2536 คติพจน์ในการดำเนินชีวิต : ความพยายาม อยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น คติพจน์ในการเรียน : ตั้งใจเข้าไว้ ไม่มี อะไรยากเกินความสามารถ ความสามารถพิเศษ : สามารถเลียนแบบ เสียงร้องเพลงได้ สามารถปรับตัวกับ สภาพแวดล้อมได้ อ่านการ์ตูนเพียงรอบ เดียวจะจำได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ลืม งานอดิเรกต่างๆ : วาดรูป ดูหนัง ฟังเพลง เล่นอินเตอร์เน็ต อ่านหนังสือ ความฝัน : อยากเป็นแอร์โฮสเตส

4

5 1. จบชั้นอนุบาลจากโรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในช่วง 2541-2542 2. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียน เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในช่วง 2543- 2544 3. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน กองทัพบกอุปถัมถ์ เพชราวุธวิทยา จังหวัดกรุงเทพฯ ในช่วง 2545 4. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียน ทับทอง ในช่วง 2546 5. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน อรรถมิตร จังหวัดกรุงเทพฯ ในช่วง 2546- 2547 6. จบชั้นมัธยมศึกษาปี 6 จากโรงเรียนหอ วัง จังหวัดกรุงเทพฯ ในช่วง 2548-2553 ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

6

7 ด้านคำนวณ : ได้รับเกียรติบัตรใน โอกาสผ่านการเรียนหลักสูตรเลขคณิต คิดในใจ ในระดับที่ 2 ในวันที่ 7 มีนาคม 2546 ด้านภาษา : แข่งเล่านิทานจากรูปภาพ สมัยประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รางวัล ชนะเลิศ ( ครั้งแรกในชีวิต ) แข่งเล่านิทานเนื่ืองในวันสุนทร ภู่ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สมัย มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 แข่งเล่านิทานภาษาอังกฤษ Foreign language department ได้รางวัล ชนะเลิศ ในสมัยมัธยมศึกษาปีที่ 1 แข่งเล่านิทานระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นเนื่องในงาน สตรี วิทยาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ได้ เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ใน สมัยมัธยมศึกษาปีที่ 3

8 ด้านจิตกรรม : เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและ ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ ฮีโร่พันธุ์ ใหม่ใส่ใจสุขภาพ ได้เกียรติบัตรผู้เข้าร่วม ในสมัยมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาด ห้องเรียนสีเขียวกับการอนุรักษ์พลังงาน ได้ เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมในมัยมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2548 เข้าร่วมกิจกรรมแสดง ความสามารถประกวดวาดภาพระบายสีวัน แม่ ได้เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมในสมัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2550 เข้าร่วมกิจกรรมแสดง ความสามารถประกวดวาดภาพระบายสีวัน แม่ ได้เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมในสมัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9 สิงหาคม 2551 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาโลกร้อน ได้เกียรติ บัตรผู้เข้าร่วมในสมัยมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 15 สิงหาคม 2551

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ : น. ส. นัทธมน ห้าวหาญ เกิด : 15 มีนาคม 2536 คติพจน์ในการดำเนินชีวิต : ความพยายาม อยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น คติพจน์ในการเรียน : ตั้งใจเข้าไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google