งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์
ม. นพดล ปัญญาดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

2 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์
1.  ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  และสิ่งแวดล้อมใกล้ ๆ ตัวเด็ก 

3 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์
2.  สอนให้เด็กรู้จักการสังเกต  ทดลอง  กล้าพูดกล้าถามในสิ่งที่อยากรู้ 

4 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์
3.  ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น 

5 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์
4. สอนให้เด็กรู้จักคิด  และแก้ปัญหาง่าย ๆ ด้วยตนเอง 

6 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์
5.  ให้เด็กมีส่วนร่วม   ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

7 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์
6.  เรื่องที่สอนเด็กควรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล  และสถานที่แวดล้อมเด็ก  เรื่องธรรมชาติรอบ ๆ ตัว  สิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว

8 จบ......

9


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google