งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ม. นพดล ปัญญาดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ม. นพดล ปัญญาดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ม. นพดล ปัญญาดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

2 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ 1. ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง และสิ่งแวดล้อมใกล้ ๆ ตัวเด็ก 1. ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง และสิ่งแวดล้อมใกล้ ๆ ตัวเด็ก

3 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ 2. สอนให้เด็กรู้จักการ สังเกต ทดลอง กล้าพูดกล้าถามในสิ่ง ที่อยากรู้ 2. สอนให้เด็กรู้จักการ สังเกต ทดลอง กล้าพูดกล้าถามในสิ่ง ที่อยากรู้

4 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ 3. ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น 3. ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น

5 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ 4. สอนให้เด็กรู้จักคิด และแก้ปัญหา ง่าย ๆ ด้วยตนเอง 4. สอนให้เด็กรู้จักคิด และแก้ปัญหา ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

6 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ 5. ให้เด็กมีส่วนร่วม ในการจัด ประสบการณ์เรียนรู้ 5. ให้เด็กมีส่วนร่วม ในการจัด ประสบการณ์เรียนรู้

7 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ 6. เรื่องที่สอนเด็กควรเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับตัว เด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับ บุคคล และสถานที่แวดล้อม เด็ก เรื่องธรรมชาติรอบ ๆ ตัว สิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว

8 จบ......

9


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ม. นพดล ปัญญาดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google