งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดปัญหาเศรษฐกิจ แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดปัญหาเศรษฐกิจ แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม ร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดปัญหาเศรษฐกิจ แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม ร้อยละ

2 เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปครอบครัว แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของ ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาทาง สังคมส่งผลกระทบต่อใครบ้าง ร้อยละ

3 ตำรวจพ่อแม่เพื่อนญาติคนรู้จักสนง. พัฒนาสังคมฯ แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของ ประชาชนเมื่อพบปัญหา ทางสังคมควรแจ้งใคร ร้อยละ

4 เพื่อนที่โรงเรียนแฟน / คู่รักบิดา / มารดา แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของ ประชาชนคิดว่าบุคคลที่เป็น ต้นเหตุปัญหาทางสังคม ค่าเฉลี่ย

5 พฤติกรรมเลียนแบบรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเล่นอินเตอร์เน็ต แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบความคิดเห็นของ ประชาชนคิดว่าสิ่งที่ทำให้เกิด ปัญหาสังคม ค่าเฉลี่ย


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดปัญหาเศรษฐกิจ แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google