งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม
ร้อยละ ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาเศรษฐกิจ

2 แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาทาง
สังคมส่งผลกระทบต่อใครบ้าง ร้อยละ เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ครอบครัว

3 แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเมื่อพบปัญหา
ทางสังคมควรแจ้งใคร ร้อยละ ตำรวจ พ่อแม่เพื่อนญาติคนรู้จัก สนง.พัฒนาสังคมฯ

4 แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนคิดว่าบุคคลที่เป็น
ต้นเหตุปัญหาทางสังคม ค่าเฉลี่ย เพื่อนที่โรงเรียน แฟน/คู่รัก บิดา/มารดา

5 แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนคิดว่าสิ่งที่ทำให้เกิด
ปัญหาสังคม ค่าเฉลี่ย พฤติกรรมเลียนแบบ รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เล่นอินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google