งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hello สวัสดี จัดทำโดย นางสาวสุมิตรา แกดขุนทด ครูรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น สำนักงานเขตลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hello สวัสดี จัดทำโดย นางสาวสุมิตรา แกดขุนทด ครูรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น สำนักงานเขตลาดกระบัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Hello สวัสดี

3 จัดทำโดย นางสาวสุมิตรา แกดขุนทด ครูรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น สำนักงานเขตลาดกระบัง

4 1. เพื่อให้เด็กได้รู้จักจำนวน 1 - 10 2. เพื่อให้เด็กกล้าพูด และกล้า แสดงออก 3. เพื่อให้เด็กได้ฝึกอ่านจำนวน นับ 1–10 จุดประสงค์

5 คนเราใช้ตัวเลขใน ชีวิตประจำวัน เช่น เงิน โทรศัพท์ บ้านเลขที่ และยังใช้ตัวเลข ในการนับสิ่งต่างๆทำให้เรา รู้จำนวนของสิ่งเหล่านั้น ความคิดรวบยอด

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 คำตอบ ค. 3 ดอก

18 ก. 2 ตัว ข. 3 ตัว ค. 4 ตัว

19 คำตอบ ค. 4 ตัว

20 เด็ก ๆ เก่งกันทุกคน เลย แล้วพบกันใหม่..... สวัสดีครับ.....


ดาวน์โหลด ppt Hello สวัสดี จัดทำโดย นางสาวสุมิตรา แกดขุนทด ครูรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น สำนักงานเขตลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google