งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหา บทนิยาม ส่วนของเส้นตรง คือส่วนของ เส้นตรงที่มีจุดปลายสองจุด A B ส่วนของเส้นตรง AB เขียนแทนด้วย AB ความยาวของ AB เขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ m(AB) หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหา บทนิยาม ส่วนของเส้นตรง คือส่วนของ เส้นตรงที่มีจุดปลายสองจุด A B ส่วนของเส้นตรง AB เขียนแทนด้วย AB ความยาวของ AB เขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ m(AB) หรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื้อหา บทนิยาม ส่วนของเส้นตรง คือส่วนของ เส้นตรงที่มีจุดปลายสองจุด A B ส่วนของเส้นตรง AB เขียนแทนด้วย AB ความยาวของ AB เขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ m(AB) หรือ AB

3 การสร้างเส้นให้เท่ากับเส้นที่ กำหนดให้ การกำหนด AB ให้ดังรูป A B การสร้าง XY ให้ยาวเท่ากับความยาวของ AB ทำได้ดังนี้ A B X Y Z 1. ลาก XZ 2. ใช้ X เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีความยาวเท่ากับ AB เขียนส่วนโค้งให้ตัด XZ ที่จุด Y จะได้ XY ยาวเท่ากับความ ยาวของ AB ตามต้องการ ( ใช้วงเวียน )

4 ตัวอย่างโจทย์ กำหนด a แทนความยาวของส่วนของเส้นตรง ดัง รูป a จงสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับ 2a วิธีสร้าง M a N a O P 1. ลาก MP 2. ใช้ M เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากับ a เขียน ส่วนโค้งตัด MP ที่จุด N 3. ใช้ N เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมียาวเท่ากับ a เขียน ส่วนโค้งตัด MP ที่จุด O จะได้ MO ยาวเท่ากับ 2a

5 ประโยชน์ของส่วนของเส้นตรง 1. ใช้แทนสัญลักษณ์ 2. ใช้ในงานด้านวิศวกรรม 3. ใช้ในงานด้านสถาปัตย์

6 อ้างอิง หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หนังสือคู่มือ


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหา บทนิยาม ส่วนของเส้นตรง คือส่วนของ เส้นตรงที่มีจุดปลายสองจุด A B ส่วนของเส้นตรง AB เขียนแทนด้วย AB ความยาวของ AB เขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ m(AB) หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google